Skoletjenesten på Vikingeskibsmuseet deler erfaringer med fagpersoner fra specialområdet

Leder af Skoletjenesten på Vikingeskibsmuseet Kathrine Noes Sørensen har fagpersoner fra specialområdet med på et af de skoleforløb, vi har tilpasset til børn med specielle behov.
Udgivet 02/05-2024

Børn, der er i verden på en lidt anden måde end andre; med enten fysiske eller psykiske udfordringer, skal også have gavn af et besøg på Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

”Hvordan ser et vredt ansigt ud? Må jeg se jeres vredeste ansigt?” Lyder det fra Kathrine Noes Sørensen, der er leder af Skoletjenesten på Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Omkring 30 voksne pædagoger, lærere, forskere, ergoterapeuter og fysioterapeuter sidder på dyreskind i midten af Vikingeskibshallen og prøver, så godt de kan, at lave et vredt ansigt. Ansigterne skal ligne det, som Erik Den Røde fra de islandske sagaer nok lavede da han blev landsforvist fra Norge for 1000 år siden.

De er med på skoleforløbet ”Smag på vikingetiden”, som er et af de forløb Vikingeskibsmuseet anbefaler, hvis en klasse med særlige behov henvender sig til museet.

» Læs mere om alle skoleforløb på Vikingeskibsmuseet her.

Forberedelse er nøglen

Fagpersonerne er alle med på undervisningsforløbet som en del af forskningsprojektet MOVEOUT-SPECIAL. Her undersøger en række forskere i samarbejde med udvalgte specialskoler, om det øger trivslen hos elever på specialskoler, hvis de kommer ud i læringsmiljøer uden for skolen en gang om ugen. Det har nemlig vist sig at børn på almene skoler har gavn af det.

”Vi ville nok forberede turene ud af huset rigtig meget med børnene på forhånd og have meget personale med. Det er virkelig en nødvendighed. Når børnene kommer ud i andre omgivelser, kan de godt blive utrygge, så de pludselig ikke kan de ting, som de plejer at kunne. Men mange af vores børn, ville få en masse ud af sådan et forløb her,” fortæller Winnie der er lærer på Skolen Ved Skoven, der er en specialskole i Hillerød og er med på dagens forløb.

Forskningsprojektet bliver udført på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Frederiksberg Hospital med forsker og fysioterapeut Michelle Stahlhut som projektleder.

» Læs mere om selve forskningen her.

Pædagogiske redskaber i nye rum

Mens Kathrine fortæller om Erik Den Røde, holder hun billeder op af en mand i vikingetøj, som kunne have været Erik den Røde. Når hun taler om Grønland, viser hun billeder derfra. 

”På Vikingeskibsmuseet oplever vi et stigende behov fra lærere og pædagoger om at få børn med funktionsnedsættelser med på museet. Derfor er underviserne også blevet opmærksomme på nogle af de specielle behov, der kan være for disse grupper af børn. Blandt andet er der brug for flere visualiseringer i form af piktogrammer. Det kan også være en stor hjælp for børnene i overgangen fra en placering til den næste i et undervisningsforløb. Vi arbejder i særdeleshed med tydelighed og meget klar rammesætning,” fortæller hun.

Kathrine spørger gruppen, hvad de ville tage med på en sejltur til Grønland for 1000 år siden, og alle får lov til at bære enten våben, dyr, plantefrø, varmt tøj eller en tønde med mjød videre til udstillingen ”Stig ombord”, hvor den fiktive sejlads til Grønland skal foregå.

Undervisningsforløb på Vikingeskibsmuseet

- Vi tilbyder undervisning til alle klassetrin. ­
- Vi anbefaler at kontakte bookingen minimum seks uger før et besøg
- Arbejder du på en specialskole, beder vi dig om at kontakte os med jeres ønsker og specielle behov
- Vi tilbyder også partnerskabsforløb for specialskoler, hvor vi samarbejder med jer om undervisningen

»Få overblik over museets undervisningsforløb her…

Sansende forløb giver mening for specialbørn

Under kyndig vejledning af Kathrine er alle pædagoger, lærere, forskere, fysioterapeuter og ergoterapeuter med til at lave de særprægede robevægelser i takt med fiktive årer og hjælpes ad med at sætte et fiktivt sejl.

”Vi vil rigtig gerne have, at vores børn, der er specialbørn, kommer ud og bruger natur og kulturtilbud meget mere. Det er nyt for mig at høre, at børn med specialbehov også kan komme på undervisningsforløb her på museet, så sådan et forløb her kunne virkelig være spændende også for vores børn. Især de meget sanselige elementer giver rigtig god mening for vores børn, som ofte har kognitive udfordringer,” fortæller Ingelise, der er fysioterapeut på Skolen Ved Skoven.

Efter det ”hårde” arbejde med at ro og sejle, får alle lov til at smage på hasselnødder og fladbrød, som mennesker i Erik Den Rødes tid sandsynligvis havde med ombord på skibene til Grønland. Når de har fordøjet smagsprøverne ligger de sig til ro på skindtæpper i skibet, mens væggene og lydene omkring dem fortæller, at det er blevet nat.    

Forberedelse til forandringer

Inden grupper af børn med specielle behov går ind i udstillingen ”Stig ombord”, gør Kathrine det altid tydeligt, at det kan være overvældende, når væggene bliver levende med lyd og lys. Hun opfordrer derfor børnene til at tage fat i enten hende eller deres lærer, hvis de har brug for at komme ud af rummet.

”Nogle gange så må vi bare stoppe undervisningen på grund af specielle behov, og så kan vi ikke nå alt, hvad vi havde tænkt os. Når det lige pludselig ikke kan lade sig gøre at gennemføre alle dele af et forløb, fordi børnene ikke kan koncentrere sig lige så længe, er mere sensitive eller har sværere ved det sociale, så har vi lige skulle lære, at det er okay, man ikke når alt i forløbet. Vi gør de her ting for børnenes skyld, og så må vi justere alt efter deres behov,” fortæller hun.

I stedet tager underviserne i Skoletjenesten på Vikingeskibsmuseet udgangspunkt i elevernes forudsætninger og interesser inden for vikingetid og maritim kultur.

”For eksempel har vi haft klasser med elever inden for autismespektret, som havde planer om at sejle ud på fjorden med sejl. På dagen var det tydeligt, at det var alt for omfattende en plan. I stedet endte de med at ro en tur sammen i inderhavnen. Det var fuldstændig lige meget, at de ikke kom ud og sætte sejl. De var så stolte over at have været nede i den båd, at de nærmest var vokset 10 centimeter. For os er det vigtigste, at børnene går herfra med gode oplevelser, som giver dem selvtillid, nysgerrighed og tro på egne evner,” fortæller hun.

Vi har stadig meget at lære

Projektet MOVEOUT-SPECIAL har til formål at afprøve, hvordan undervisning uden for skolen kan være med til at styrke læring, bevægelse og trivsel hos elever med særlige behov.

”På Vikingeskibsmuseet har vi en interesse i at få så mange perspektiver som muligt fra fagpersoner på det her område. Vi har i en årrække samarbejdet med skoler for børn med blandt andet autisme, og det har vi udviklet os rigtig meget af i Skoletjenesten. Vi lærer stadig af og er enormt nysgerrige på samspillet mellem museumsrummet og elevernes behov, så vi kan tilrettelægge undervisning og aktiviteter bedst muligt. For at det kan lade sig gøre, så er det nødvendigt hele tiden at blive klogere på de behov, som specialskolerne sidder med, når de vil besøge museet,” afslutter leder af skoletjenesten Kathrine Noes Sørensen.

Skoletjenesten på Vikingeskibsmuseet sidder med i en gruppe, der laver anbefalinger til lærere og fagpersoner i specialtilbud, som gerne vil ud på museer eller en andre kulturinstitutioner.