Sølvskat fundet på Bornholm

Foto Jørgen Dencker
Udgivet 28/06-2009

Ved dykning med snorkel blev der 30. maj fundet en sølvskat i Sosebugten, syd for Rønne. Skatten lå blandt mindre sten og lignede en spand eller et rør.

Skatten bestod af to sammensatte store bægre med tre skeer og skaft, hæfte og dubsko - formentlig sammenhørende - til en kårde. Alt bestemt som værende fra 1600tallet og dermed uden tvivl hidrørende fra forliset i Sosebugten, 4. december 1678. 15 skibe strandede ved Sose Odde. Ud af en flåde på 25 skibe forliste de 18, men 3 nåede at slippe fri og sejle videre. Flåden kom fra Pommern med en svensk hærstyrke, som havde overgivet sig til kurfyrsten af Brandenburg. Der var mange mennesker ombord: ca. 3.400 mand, 600 kvinder og børn, det pommerske arkiv og – ifølge kilderne - : ”en usigelig skat af rede penge, guld, sølv, klenodier og mange kostelige mobilier”. Men det var en menneskelig katastrofe. Man mener, at der omkom mere end 1500 mennesker; det nøjagtige antal får vi nok aldrig at vide. Måske Danmarkshistoriens største skibskatastrofe!

Det var Jens B. Thomsen fra Rønne, der var den heldige finder. Han kontaktede straks Bornholms Museum – som igen tog kontakt til Vikingeskibsmuseet i Roskilde, som har det marinarkæologiske ansvar for farvandet omkring Bornholm.

I denne uge har to marinarkæologer fra Vikingeskibsmuseet undersøgt fundstedet i Sosebugten. Arbejdet blev forestået af lederen af Marinarkæologiske Undersøgelser, Jørgen Dencker.  Siden fundet blev gjort, har vinden imidlertid flyttet rigtigt meget sand i bugten – hvilket betyder, at skattefundstedet har ændret sig. Så selv om der var mulighed for nye fund, var det beskedent, hvad der fandtes under de tykke sandlag: En tynd, sammenkrøllet messingplade med stempler, der dog også menes at stamme fra det store forlis.

Dykkere, som har arbejdet på fundstedet i årevis, har gjort rigtig store øjne. Det er første gang – så vidt vi ved – at der er fundet en skat af denne størrelse fra det store forlis.

Skatten udstilles fra og med fredag 26. juni på Bornholms Museum i vores 1600tals udstilling om opstanden i 1658 - hvor vi netop også har fokuseret på forliset i Sosebugten og viser de øvrige fund, der er gjort på stedet gennem de sidste halvhundrede år. I løbet af august måned udstilles det på Vikingeskibsmuseet i Roskilde.Oprettet af Preben Rather Sørensen