Vordingborg Vesthavn. Marinarkæologisk forundersøgelse af nyt havneområde og sejlrende

Vordingborg Vesthavn. Marinarkæologisk forundersøgelse af nyt havneområde og sejlrende rapport
Udgivet 10/05-2016

J. nr. 2777

Publiceret maj 2016

Datering: Ældre Ertebøllekultur (ca. 5400-4800 f. Kr.)

Baseret på et forudgående geofysisk survey blev en række objekter på havbunden besigtiget uden at påtræffe kulturhistoriske objekter. Endvidere blev der udført maskinel prøvegravning på 41 positioner. Der blev lokaliseret en forekomst af flintoldsager fra Ældre Stenalder knyttet til en fortidig kystlinje langs sydsiden af Masnedsund. Oldsagerne var på det berørte areal imidlertid så få og omlejrede, at der ikke fandtes anledning til yderligere udgravning.


Oprettet af Mikkel Haugstrup Thomsen