Vordingborg Vesthavn. Marinarkæologisk forundersøgelse af nyt havneområde og sejlrende, 2016

Udgivet 07/08-2017

J. nr. 2777

Publiceret august 2017

Datering: Yngre Maglemosekultur til Ældre Ertebøllekultur (ca. 7000-4800 f. Kr.)

Marinarkæologisk forundersøgelse af et område for et projekteret havnebassin og udvidelse af den eksisterende sejlrende. Der blev udført maskinel prøvegravning i fem delområder, på i alt 95 positioner. Der blev lokaliseret betydelige forekomster af flintoldsager fra Ældre Stenalder, der sandsynligvis skal tilskrives et velbevaret, isoleret aktivitetsområde. På baggrund af oldsagernes mængde og lokalitetens uforstyrrede karakter, anbefales en egentlig udgravning førend anlægsarbejdet igangsættes.


Oprettet af Sigurd Arve Baslund Bohr & Frederik Hyttel