Temauge 7. - 13. august: Bådenes brug

Kom om bord i Vikingeskibsmuseets vikingeskibe, mens de ligger i havn. Her kan du deltage i aktiviteter om bord på krigsskibet, handelsskibet og fiskerbåden og lære om, hvordan livet var til søs i vikingetiden.

Bådene i Vikingeskibsmuseets havn er alle udviklet til bestemte formål. I uge 32 - 7. - 13. august - sætter vi fuld fokus på, hvordan bådene oprindeligt blev brugt.
Der vil blive lastet og losset fra vores store vikingefragtskib, fremvist færøske og norske fiskerbåde og roet med gods i rekonstruktionen af Gislingebåden fra år 1130.

Hver dag kl. 11.30 vil en af vores dygtige skippere fortælle om vores skibes eksperimentalarkæologiske forsøgsrejser: Hør bl.a. om, hvordan vikingerne navigerede på deres lange rejser over åbent hav, om hvordan man får de 65 besætningsmedlemmer om bord på det 30 meter lange krigsskib til at arbejde sammen og om livet ombord på de sejlende rekonstruktioner.

Kransystem afprøves på Ottar, og du kan hjælpe til! 

Ottar er en rekonstruktion af det oceangående fragtskib Skuldelev 1 bygget i Sognefjord, Vestnorge ca. 1030. Skibet er af en type der kunne sejle overalt i Nordsøen, men også på Nordatlanten og måske hele vejen til Island og Grønland. På de rejser har lasten fra Norges vestkyst og til øsamfundene i Nordatlanten ofte bestået af store mængder tømmer til huskonstruktioner og bådebygning. Med en lasteevne på mere end 15 tons er det altså store mængder tømmer der på den måde har fundet vej ud på Atlanterhavet.

 

I øjeblikket arbejder vikingeskibsmuseets medarbejdere sammen med vores publikum på at afprøve et muligt kransystem, der udelukkende med elementer fra skibets rig gør det muligt at laste og lodse store stykker tømmer.

 

Ottar er som handels/fragtskib bygget ti l at sejles med en relativt lille besætning. Måske ikke flere end 6-7 mand. Det betyder at opgaven med at hejse den tunge rå med de 90m² sejl ikke kan lade sig gøre uden et spil. Spillet fungerer endvidere i en dobbeltrolle, hvor det i havn kan rigges til som kranhjul og give den nødvendige løftekraft til at laste vægt på op til 500-800 kg.

 

En vigtig del af vikingeskibsmuseets arbejde er netop at afprøve vikingeskibsrekonstruktionerne for derved at undersøge hvordan de oprindelige skibe kunne have været brugt i deres samtid.

Fakta:

Bådenes brug

Hvornår:
kl. 10.00 - 17.00 dagligt 7. - 13 august 2017
Hvor: Vikingeskibsmuseet, Vindeboder 12, 4000 Roskilde

Temauger i sommerferien 2017 
Gennem hele sommeren sætter vi på skift fokus på de mange forskellige maritime håndværk, vikingernes liv og særlige vikinge-sysler. Alt efter, hvornår du besøger museet, kan du komme i krigertræning, blive klogere på bådebygning, møde smeden eller være med til at udvinde tjære sammen med museets dygtige  åndværkere og formidlere. 

» <link internal-link internal link in current>Se oversigt over temaugerne her...

Entré:
 Børn under 18 år har altid gratis adgang. Voksne: 130,00 DKK. 


Oprettet af Rikke Johansen