Pressemeddelelse - Fotobog: Havhingsten fra Glendalough - En forsøgsrejse i billeder

Forsøgsejladsen - skibet og besætningen 

I sommeren 2007 sejlede Havhingsten fra Glendalough fra Roskilde til Dublin – tilbage til der, hvor det oprindelige skib blev bygget. Undervejs passerede skibet de farvande, som vikingerne besejlede, og de områder vikingerne plyndrede, handlede med, bosatte sig i eller på anden måde fik stor indflydelse på. Skibet er bemandet med frivillige og medarbejdere fra museet, der indgår i den 62 mand store besætning. Gennem sejladserne opnås ny viden om den organisation, der er nødvendig for at få besætningen på et langskib til at fungere om bord og i land. De logistiske udfordringer, der er forbundet med forberedelse og gennemførelse af sejladsen, registreres, og besætningen deltager aktivt i den direkte formidling af skibet og projektet. Under forsøgssejladsen registreres, afprøves og dokumenteres data om skibets sødygtighed, fart og manøvreevne i stor sø og strømfyldt farvand. Disse data giver os en forståelse for vikingetidens specialiserede langskib og dets betydning for datidens samfund. Skibet repræsenterer vikingetidens absolutte højteknologi og hører til blandt de havgående langskibe, som fik stor betydning som middel for kommunikation, transport og opretholdelse af kontrol i vikingernes verden.

Formidlingen af projektet

Det originale skib – Skuldelev 2 - er en af de mest betydningsfulde og fornemste repræsentanter for forbindelserne mellem Danmark og Irland, og skibet vil til stadighed knytte de to lande sammen i en fælles international historie. Vikingeskibsmuseet har i mere end 10 år arbejdet intensivt med de historiske og kulturelle relationer mellem Danmark og Irland, og der er skabt et tæt og værdifuldt samarbejde med en række irske kulturinstitutioner, ikke mindst med Det irske Nationalmuseum og Department of Arts, Sports and Tourism. Projektet er siden begyndelsen blevet formidlet i såvel kulturhistoriske som kunstneriske fortolkninger. Konceptet for formidlingsprojekterne er især fortolkninger og præsentationer af vikingetiden, genskabelsen af skibet, rejsen over havet og det dansk/irske kulturmøde. Udstillinger har bl.a. inddraget skulpturer, billeder, poesi og musik i præsentationer sammen med det originale, irske langskib Skuldelev 2. På denne måde har fortiden mødt nutiden i en kulturel og kunstnerisk symbiose.

Den visuelle rejse

Inddragelse af fotografiet i den kulturhistoriske formidling skaber andre indgange til projektet og dets kulturhistoriske indhold. Fotografiet giver formidlingen en anden dimension, og åbner mulighed for at fordybe sig i rejsen og kulturkonfrontationen samt at leve sig ind i vikingetidens kulturelle verden ud fra egne, nutidige forudsætninger. Formidlingen gør det muligt for publikum at indleve sig i sejladsen, og i de vilkår besætningen og skibet har undervejs. Den visuelle rejse bliver en kunstnerisk manifestation af en autentisk rejse - skibets rejse. Billeder af Havhingsten fra Glendalough bringer kulturhistorien tættere på publikum i en visuel oplevelsesdimension, der iscenesætter rejsen samt de tanker og følelser, den rør i det enkelte menneske. Den rækker tillige ud over samtiden og den opmærksomhed, som er på skibet lige nu. Med denne fotobog har publikum mulighed for at opleve en billedlig rejse med Havhingsten fra Glendalough, hvor svært tilgængeligt kulturhistorisk stof formidles i et fotografisk og kunstnerisk udtryk. Bogen beskriver den første del af forsøgsrejsen fra Roskilde til Dublin i 2007 og følger sejladsen over Kattegat og Skagerrak til Norge, herfra over Nordsøen til Orkney, videre langs den skotske vestkyst og Hebriderne til Isle of Man og endelig over Det irske Hav til Dublin. Fotografierne er hovedsagelig optaget af museets fotograf Werner Karrasch, der har dokumenteret skibet i sit rette element – havet - og samtidig i en visuel kontekst – landskabet. Lyset, skyggerne og farvespillet i havet, der fremhæver detaljer – samt det abstrakte i de nordatlantiske landskaber, giver mulighed for at sanse og opleve skibet i et anderledes perspektiv.