De fem vikingeskibe

I den sene vikingetid etableres et system af spærringer i Roskilde Fjord, der gør det muligt at kontrollere søvejen til en af Danmarks største konge- og kirkebyer.
Tre udtjente skibe slæbes ud til det smalleste sted ud for landsbyen Skuldelev. Skibene fyldes med sten og sænkes i Peberrenden, den mest direkte rute til Roskilde. Efter 20 år forstærkes spærringen med endnu to skibe. Der er skabt et effektivt forsvar i fjorden.

Tusind år senere rammes en spunsvæg af jern ned i fjordbunden omkring spærringen. En af de mest betydningsfulde udgravninger i Danmark kan begynde...

Den ældste del af museet, Vikingeskibshallen, er bygget som en montre omkring de fem vikingeskibe, fundet i Roskilde Fjord. Tilsammen giver de et mangfoldigt indblik i vikingetidens maritime kultur: Skibsbygning, søfart, handel, forsvar og krigsfærd - og muligheden for at søge ud i verden og udforske nye horisonter.
En rå og enkel arkitektur sætter skibenes linjer og æstetik i centrum. Og et stort vinduesparti danner baggrund for udstillingen, der med dybe kig udover fjorden igen forbinder skibene med vandet. Oplevelsen er uforstyrret og giver rum til fordybelse og fantasi.

De omgivende, permanente udstillinger udfolder det historiefortællende fund: Hvad blev skibene brugt til for 1000 år siden? Hvilken rolle spillede de i datidens samfund? Og hvordan var livet om bord?

Skuldelevskibene

Skuldelev 1 er et stort havgående fragtskib fra Sognefjorden i Vestnorge. Skibet er bygget med kraftige planker af fyrretræ og har fyldige former, der giver stor lasteevne og høj sødygtighed på Nordatlanten. Det er repareret af flere omgange med egetræ, både ved Oslofjorden og i Østdanmark. 

Havskibet har kunnet sejle overalt i Nordsøen og Østersøen samt på Nordatlanten. 
Skib og last var muligvis ejet af en stormand eller af et fællesskab af købmænd, der drog på handelstogt til Europas markeder. Skibet har haft mandskabsdæk for og agter samt et åbent lastrum midtskibs. 

Vikingeskibsmuseets rekonstruktion af Skuldelev 1, Ottar, kan ses i Museumshavnen.
 

Datering: Ca. 1030
Byggested: Vestnorge
Bevaret: Ca. 60 %
Materialer: Fyr, eg og lind
Længde: 15,84 meter
Bredde: 4,8 meter
Dybgang: 1 meter
Deplacement: 20 tons
Åretal: 2-4
Besætning: 6-8
Sejlareal: Ca. 90 m2
Gennemsnitsfart: Ca. 5 knob
Topfart: Ca. 13 knob

Skuldelev 2 er en krigsmaskine, bygget til høj fart og transport af mange krigere. 
Med en besætning på 65-70 mand har det hørt til de stormandsskibe, der prises i skjaldekvad og sagaer.

Analyser af tømmeret årringsmønster viser, at langskibet er bygget af egetræ i Dublinområdet omkring år 1042. Vikingerne kom til Irland i 800-tallet og etablerede flere befæstede baser langs den irske kyst. Baserne udviklede sig til byer, som i dag hører til blandt Irlands største. Her levede vikingerne som købmænd, lejesoldater og skibsbyggere.

Skibets lange og smalle form samt enorme sejl gav et stort fartpotentiale. Og med 60 årer havde skibet fremdrift selv uden vind. 

Vikingeskibsmuseets rekonstruktion af Skuldelev 2, Havhingsten fra Glendalough, kan ses i Museumshavnen.

Datering: 1042
Byggested: Dublinområdet, Irland
Bevaret: Ca. 25 %
Materiale: Egetræ
Længde: Ca. 30 meter
Bredde: 3,8 meter
Dybgang: 1 meter 
Deplacement: 26 tons (fuldt udrustet)
Åretal: 60
Besætning: 65-70 mand
Sejlareal: 112 m2
Gennemsnitsfart: 6–8 knob
Topfart: 13–17 knob
Gennemsnitsfart for årer: 2,5 knob

Skuldelev 3 er et lille, elegant og solidt handelsskib, bygget til fragt af varer i de indre danske farvande og i Østersøen. Skibet er det bedst bevarede af de fem vikingeskibe, fundet i Roskilde Fjord, og er bygget af dansk egetræ. Det har haft dæk af løse planker for og agter, og midtskibs et åbent lastrum med plads til omkring 4 tons last. 

Skibet kunne bringe ejeren og hans følge til markeder eller møde på tinget.
Vinden var den vigtigste drivkraft, men under manøvrer og over korte stræk i vindstille kunne årerne bruges.

Vikingeskibsmuseets rekonstruktion, Roar Ege,kan ses i Museumshavnen.
 

Datering: Ca. 1040
Byggested: Danmark
Bevaret: Ca. 75 %
Materiale: Egetræ
Længde: 14 meter
Bredde: 3,3 meter
Dybgang: 0,9 meter
Deplacement: 9,6 tons
Lasteevne: 4,6 tons
Åretal: 5 årehuller
Besætning: 5-8 mand
Sejlareal: 45 m2
Gennemsnitsfart: ca. 4-5 knob
Topfart: ca. 8-10 knob

Skuldelev 5 hører blandt til de mindste langskibe i en krigsflåde og er ideelt til sejlads i de indre, danske farvande og i de korte, krappe bølger på Østersøen
I modsætning til de øvrige Skuldelevskibe er det lille langskib fra begyndelsen bygget af både nyt træ og genbrugstømmer. Få år før skibet sænkes i spærringen, bliver det desuden repareret med nyt og genbrugt træ. Vi ved ikke, hvorfor skibet er bygget på denne måde, men byggeriet og reparationerne er udført af dygtige bådebyggere.

Langs den øverste bordgang ses endnu dele af skjoldremmen til krigernes skjolde, og på 6. planke i bagbord side agter er spor efter en indskåret dekoration.

Vikingeskibsmuseets rekonstruktion af Skuldelev 5, Helge Ask, kan ses i Museumshavnen.

Datering: Ca. 1030
Byggested: Danmark
Bevaret: Ca. 50 %
Materiale: Eg, fyr, ask og el
Længde: 17,3 meter
Bredde: 2,5 meter
Dybgang: 0,6 meter
Deplacement: 7,8 tons
Åretal: 26
Besætning: Ca. 30 mand
Sejlareal: 46 m2
Gennemsnitsfart: 6-7 knob
Topfart: Ca. 15 knob

Skuldelev 6 er en fiskerbåd, bygget ved Sognefjorden i Vestnorge, på samme tid og sted som havskibet.
Den er oprindeligt brugt til fiskeri og fangst indenskærs i de dybe, norske fjorde, men er sidenhen blevet forhøjet med en planke i hver side.
Ved ombygningen blev de oprindelige åreanlæg fjernet, og åretallet reduceret. Ombygningen betød formentlig, at båden i højere grad blev brugt til transport langs Norgeskysten.

Vikingeskibsmuseets 2 rekonstruktioner af Skuldelev 6, Kraka Fyog Skjoldungen, kan ses i Museumshavnen.
 

Datering: Ca. 1030
Byggested: Vestnorge
Bevaret: Ca. 70 %
Materiale: Fyr, birk og eg
Længde: 11,2 meter
Bredde: 2,5 meter
Dybgang: 0,5 meter
Deplacement: 3 tons
Oprindelig åretal: 14
Besætning: 5-15 mand
Sejlareal: 26,5 m2
Gennemsnitsfart: 4-5 knob
Topfart: 9-12 knob