Ny uddannelse i sejlads, kystkultur og kystfriluftsliv

Den nye uddannelse tager udgangspunkt i den klinkbyggede båd, og kursisterne lærer, hvordan båden kan bruges til at opleve naturen og vandet fra en ny side.

Sejlture i klinkbyggede både giver helt unikke oplevelser i naturen. Den klinkbyggede båd er optimal at opleve Danmark fra søside af, fordi den er nem at sejle, den stikker ikke så dybt og derfor nem at komme ind til kysten med.

Vikingeskibsmuseet har i samarbejde med sejladssamrådet udviklet uddannelsen. Uddannelsen har til formål at få skabt dygtige vejledere og instruktører, som kan give deres viden og ekspertise om sejlads, friluftsliv og kystkultur videre til andre.

Uddannelsen er for alle som har interesse i sejlads, kystkultur og friluftliv, og ved at tage uddannelsen får man en bred viden og forståelse for sejlads i de traditionelle, nordiske, klinkbyggede både.

I Danmark har vi en lang tradition for at færdes på havet og langs vores kyster. De klinkbyggede både har gennem historien været livsnødvendige for mennesker, og bådene har været brugt til alt fra dagligdagens vare- og person transport, de har dannet grundlag for fiskerne og deres familier og til tider endda til både forsvar og erobringstogter.

I de senere år er efterspørgslen efter bådene aftaget.Det betyder, at der er færre klinkbyggede både langs de danske kyster og der er fare for, at en mere end 1000 år gammel brug- og bådebygningskultur vil forsvinde.

Denne udvikling kan vendes ved at uddanne flere i kunsten at sejle klinkbyggede både, og de nordiske både - og traditionerne omkring dem – kan dermed bevares og overleveres til kommende generationer.

Kursusrækken, der begynder til august 2021 afholdes for at give lærere, pædagoger, foreningsledere, museumsfolk o.a. redskaber til at arbejde med sejlads-, friluftsliv, og levende kystkulturformidling.

Vejlederuddannelsen i sejlads, friluftsliv og kystkulturformidling i traditionelle åbne brugsbåde består af en kursusrække på fire kurser af 3-10 dages varighed. Kursisterne mødes 6 gange. I alt er der 21 kursusdage.

Dertil skal der bruges tid imellem kurserne på erfaringsdannelse og teori. Et yactskipper 3 forløb kan tilkøbes. 

Fakta om uddannelsen:
• Uddannelsen foregår fra august 2021 til september 2022
• Uddannelsen består af 4 kurser
• Uddannelsen består af 21 kursusdage
• Uddannelsen foregår primært på Vikingeskibsmuseet i Roskilde
• Kurserne ligger primært hen over weekender
• Kurserne består mest af praktisk arbejde, men indeholder også teori
• Uddannelsen koster 29.200 kr.
• Såfremt der er plads er det også muligt fra 1. juli 2021 at tilmelde sig til de enkelte moduler
• Ved tilmelding sendes mail til jha(at)vikingeskibsmuseet.dk
Tryk her for at læse studieplanen
Tryk her for at læse mere om uddannelsen