Vejlederuddannelse i sejlads, kystkultur og friluftsliv

Uddannelsen er for undervisere, som har interesse i sejlads, kystkultur og friluftliv. Uddannelsen har til formål at uddanne dygtige vejledere og instruktører, som kan give deres viden og ekspertise om sejlads, friluftsliv og kystkultur videre til elever.

Elever og lærer er gode til at skabe fantastiske oplevelser sammen i naturen. Men desværre ikke så ofte på vandet, trods Danmarks mange smukke fjorde, sunde og bælter.

Vikingeskibsmuseet har i samarbejde med Sejladssamrådet udviklet en spændende uddannelse, som handler om at blive en god og dygtig vejleder inden for sejlads i klinkbyggede både.

Uddannelsen har til formål at uddanne dygtige vejledere og instruktører, som kan give deres viden og ekspertise om sejlads, friluftsliv og kystkultur videre til elever. Uddannelsen giver en bred viden og forståelse for sejlads i de klinkbyggede både. Uddannelsen er for alle, som har interesse i sejlads, kystkultur og friluftliv.

Den klinkbyggede båd er optimal at give elever sejladsoplevelser i fordi den er nem at sejle, den stikker ikke så dybt og er nem at komme ind til kysten med.

I Danmark har vi en lang tradition for at færdes på havet og langs vore kyster. De klinkbyggede både har gennem historien været livsnødvendige for mennesker i Danmark, og har været brugt til alt fra dagligdagens vare- og person transport, dannet grundlag for fiskeriet og til tider endda til både forsvar og erobringstogter.

I de senere år er efterspørgslen efter bådene aftaget.Det betyder, at der er færre klinkbyggede både langs de danske kyster og der er fare for, at en mere end 1000 år gammel brug- og bådebygningskultur vil forsvinde.

Ved at uddanne flere i sejlads i den klinkbyggede båd, kan den udvikling vendes, og de traditionelle både - og traditionerne omkring dem – bevares og overleveres til kommende generationer. Ønsket er, at nye generationer af udannede vejledere og instruktører får mod på at tage deres elever med ud på vandet i de klinkbyggede både, og på den måde bidrage til bevarelsen af en væsentlig del af vores fællesnordiske kultur og udbrede interessen for sejlads i klinkbyggede båd til helt nye grupper.

I løbet af uddannelsen får deltagerne kompetencer inden for sejlads, kulturhistorie og friluftsliv. Og efter endt uddannelsesforløb, er deltagerne fuld uddannede vejledere og instruktører i kystsejlads.

Da uddannelsen lægger vægt på praktisk erfaring, får de nyuddannede instruktører kundskaber, der gør dem i stand til at tage elever med ud på vandet og formidle både viden og de kompetencer, de har fået på uddannelsen, til grupper af elever.

Det er lærerigt med en tur i det fri og eleverne kommer tættere på hinanden når de skal samarbejde om at sejle båden, bygge et bål eller sat telt op. Med uddannelsen kan man give sine elever skønne opleveler i naturen, og få vakt en interesse for naturen hos dem.

Fakta om uddannelsen:

• Uddannelsen foregår fra august 2021 til september 2022
• Uddannelsen består af 4 kurser 
​​​• Uddannelsen består af 21 kursusdage
• Uddannelsen foregår primært på Vikingeskibsmuseet i Roskilde
• Kurserne ligger primært hen over weekender
• Kurserne består mest af praktisk arbejde, men indeholder også teori

Pris:

Den samlede uddannelse koster 29.200 kr.

Tilmelding til enkelte kurser:

Såfremt der er plads på kurserne, er det muligt at tilmelde sig til de enkelte kurser.
Tilmelding til enkelt kurser efter 1. juli 2021.

Læs mere: 

» 
Tryk her og læs mere om uddannelsen på Vikingeskibsmuseets hjemmeside ...