SEAS-NVE og Vikingeskibsmuseet finder 6.500 år gammel båd

Marinarkæolog dykker på den 6.500 år gamle stenalderboplads. Foto: Morten Johansen.
Marinarkæolog dykker på den 6.500 år gamle stenalderboplads. Foto: Morten Johansen.

SEAS-NVE er netop nu i gang med at udskifte søkablet til Askø. I den forbindelse er der fundet en stammebåd fra stenalderen, der hæves i samarbejde med eksperter fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Marinarkæologer fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde arbejder i disse uger fra et dykkerskib, der ligger forankret nær den lille ø Askø i Smålandsfarvandet nord for Lolland. Her er der blevet fundet en 6.500 år gammel stenalderboplads og resterne af en stammebåd med samme alder.

Fundene stammer fra den sidste del af jægerstenalderen, den periode der kaldes Ertebøllekultur. Fangst og fiskeri var en vigtig del af stenalderjægernes hverdag, og bopladserne lå ofte ved kyster og bredder. For 6.500 år siden stod vandstanden noget lavere end i dag, og Ertebøllekulturens kystnære bopladser ligger nu oversvømmet og dækket af beskyttende aflejringer i vandet. De helt særlige iltfattige forhold under vand giver gode bevaringsforhold for redskaber lavet af forgængeligt, organisk materiale. Derfor er det muligt at finde mange velbevarede oldsager af f.eks. træ, som kun sjældent er bevaret på land.

Bopladsen ved Askø byder netop på de helt særlige bevaringsforhold der gør, at stenalderfiskerens stammebåd er bevaret til i dag.

Ingen 'brug og smid væk'-kultur i stenalderen

Stammebåde blev brugt til transport mellem de mange øer i Smålandsfarvandet og til fiskeri. Stammebåden ved Askø er ikke hel, men alligevel er den uhyre interessant. Stammebåden har en kraftig reparation, hvor en revne i båden er blevet tætnet ved at lægge en barkliste over revnen, der så er fastholdt til båden ved en slags syning. Reparationen er foretaget ved at bore huller på begge sider af listen og revnen, som måske først er blevet fyldt op med en eller anden form for tætningsmasse, og derefter trække en tynd snor gennem hullerne.

I Danmark er der tidligere kun fundet enkelte stammebåde med reparationer, og nærmere undersøgelser af reparationsteknik, snor og den tætningsmasse, som må forekomme i de borede huller, vil, i samarbejde med Vikingeskibsmuseet, blive analyseret og dokumenteret på Nationalmuseets Bevaringsafdeling, hvor også konserveringen vil finde sted.

I disse uger er Vikingeskibsmuseet, i samarbejde med Nationalmuseet, ved at hæve stammebåden og undersøge den del af bopladsen, der bliver blotlagt ved gravning af kabelgrøften, hvor der ligger op til 550 stykker flint pr. kvadratmeter – bl.a. pilespidser og økser.

Nye søkabler til øerne i Smålandsfarvandet

Danmarks største andelsejede energi- og fiberselskab, SEAS-NVE, udskifter i disse år søkablerne til øerne omkring Sjælland. Kablerne der forbinder Lolland-Askø, Askø-Lilleø og Lilleø-Femø er mere end 40 år gamle og skal skiftes om cirka en måned. Men inden der trækkes nye kabler i havbunden, har SEAS-NVE naturligvis gennemført flere undersøgelse, blandt andet miljømæssige og arkæologiske.

Det var under den arkæologiske forundersøgelse, at båden, der er væsentligt ældre end kablerne, blev opdaget. Der er tale om en stammebåd fra stenalderen, og den vurderes at være omkring 6.500 år gammel.

”Som ansvarligt selskab undersøger vi naturligvis undergrunden meget nøje, inden vi lægger nye kabler. Vi vil desuden gerne bidrage til regionen og bevaringen af vores fælles historie, og vi har derfor besluttet at hæve båden sammen med eksperter fra Vikingeskibsmuseet fremfor at flytte vores kabel,” siger Peter Iversen, der er direktør for net- og entreprise.

Pressemeddelelse udsendt i samarbejde med SEAS NVE


Oprettet af Rikke Tørnsø Johansen