Stenalderboplads og stammebåd ved Askø

Vikingeskibsmuseets marinarkæologiske team har fundet en stenalderboplads, en stammebåd og over 20.000 stykker flint. 
Fundene blev gjort i august 2014, i forbindelse med marinarkæologiske 
undersøgelser forud for SEAS/NVEs etablering af nye elkabler mellem Lolland og Askø.

Filmen, der kan ses her, handler om fundene ved Askø, stenalderens håndværksteknikker og dateringen af de mange flint-pilespidser.

Stenalderboplads og en stammebåd

Forud for etableringen af et nyt elkabel mellem Lolland og Askø gennemførte Vikingeskibsmuseet i august 2014 marinarkæologiske undersøgelser i Smålandsfarvandet nord for Lolland. Undersøgelserne førte nogle meget interessante fund. 

På 2 meters vanddybde fandt Vikingeskibsmuseets marinarkæologer en stenalderboplads og mere en 20.000 stykker flint samt spændende, velbevarede genstande af træ. Det største træstykke viste sig at være resterne af en stammebåd, hvori der forekom en revne. Jørgen Dencker, leder af Vikingeskibsmuseets marinarkæologiske team fortæller:

"Det mest spændende ved den her stammebåd er, at der nede i den ene ende forekommer en reparation. Allerede i stenalderen prøvede man at reparere revnen i stammebåde; man har lagt bark henover revnen og måske har man endda fyldt en tætningsmasse i revnen først. Herefter har man på begge sider af barkstykket boret huller og syet det sammen"

Ud fra formen på de mange pilespidser, der blev fundet, kan bopladsen dateres til ca. 5.000 - 4.500 f. Kr., som svarer til Ertebøllekultur den sidste del af jægerstenalderen.

Filmen, der kan ses her på siden, handler om fundene ved Askø, stenalderens håndværksteknikker og dateringen af de mange flint-pilespidser.