Den 6. december blev Vikingeskibsmuseet ramt af ekstremt forhøjet vandstand

Vikingeskibsmuseet personale oplevede det dramatiske døgn på første hånd. Vi har samlet en lille del af billederne, der til sammen giver et godt indtryk af de mange timer samarbejde om at sikre vikingeskibene.

Billederne er taget af:

Pernille Simonsen, medarbejder i Museumsbutikken, der havde udsigt til det stigende vand hele den 6. december, og som mødte ind næste morgen til oprydning og rengøring og af Vikingeskibsmuseets grafiker, der foruden natlige pumpevagter, også fik tid til at fange de kaotiske omgivelser 'dagen derpå'.

Den dramatiske udvikling, time for time, set af medarbejder i Museumbuikken, Pernille Simonsen:

Morgentur på Museumsøen lørdag den 7. december, Fotos: Mette Kryger