Nordea Danmark-fonden donerer 3 millioner kr. til Havhingsten

På det bedst tænkelige tidspunkt har Vikingeskibsmuseet modtaget en økonomisk saltvandsindsprøjtning, som sikrer Havhingsten fra Glendalough optimale betingelser, når skibet sejler retur fra Dublin til Roskilde til næste sommer.

Allerede inden den endelige besætning er valgt, kan Vikingeskibsmuseet melde "klart følgeskib". Med en donation på 3 millioner kr. fra Nordea Danmark-fonden kan museet leje det helt rigtige følgeskib til hjemrejsen.

"Leje af følgeskib er ubetinget den største post på budgettet for sejladsen. Høj sikkerhed og god kommunikation er det samme som høje omkostninger. Men vi kan ikke gå på kompromis med sikkerheden, og kommunikation med omverdenen er en central del af formidlingen. Derfor har vi ikke haft noget valg. Vi skal have et følgeskib til Havhingsten hele vejen fra Dublin til Roskilde", fortæller Vikingeskibsmuseets direktør Tinna Damgård-Sørensen.

"Med Nordea Danmark-fondens donation kan vi leje det mest optimale skib for projektet. Og valget er faldet på dykker- og kabelskibet Cable One, som fulgte Havhingsten fra Roskilde til Orkney Øerne under sommerens sejlads mod Dublin. Nu kan vi sikre et meget højt sikkerheds- og kommunikationsniveau med den meget professionelle besætning ombord på Cable One.”

Følgeskibets primære opgave er at være rednings- og standby skib for Havhingsten i tilfælde af ulykke eller havari. Ruten hjem fra Dublin til Roskilde byder på åbent hav og masser af tidevand. Og den 60 mands store besætning befinder sig på verdens længste rekonstruktion af et vikingelangskib. Så selvom skibet har vist sig utroligt sødygtigt, kan der ikke tages nogen chancer.

"Den anden hovedopgave er at sikre optimale betingelser for kommunikation. Det viste sig sidste år, at vi havde brug for et sekretariat, tæt på begivenhederne men at det i perioder var nærmest umuligt at håndtere museets nyhedsformidling ombord på Havhingsten. Det er utroligt svære vilkår for museets presseansvarlige at håndtere medier på et åbent skib i øsende regnvejr seks ud af syv dage om ugen. Planen er derfor, at der installeres presse- og kommunikations-medarbejdere på følgeskibet", fortæller Tinna Damgård-Sørensen.

Skibet vil også medbringe en mobil udstilling til brug i havne, som Havhingsten anløber. Formidling er en vigtig del af projektet og der er enorm interesse for skibet, hver gang Havhingsten lægger til. Og næste gang Havhingsten stikker kursen ud, bliver det gennem nogle af de mest befolkede egne af Europa - den Engelske Kanal og London.

Nordea Danmark-fondens direktør, Torben Klein, udtaler: ”Vi er glade for, at Nordea Danmark-fonden kan medvirke til, at Vikingeskibsmuseet kan gennemføre hjemrejsen med Havhingsten fra Dublin til Roskilde næste år. Vi er i fonden imponerede over de resultater, der er opnået ved togtets første del i 2007, og vi glæder os til at følge resten af dette flotte og ambitiøse eksperimentalarkæologiske projekt. Det bliver spændende i de kommende år, at se resultaterne efterhånden som de bliver bearbejdede og formidlet.”

"Vi er utroligt glade for denne donation, som løser både løser et stort behov og fortæller resten af verden, at projektet er vigtigt og værd at støtte. Vi mangler fortsat omkring 7 millioner for at opfylde vores ambitioner for næste års sejlads, men Nordea Danmark-fondens bidrag styrker troen på, at vi når det", slutter Tinna Damgård-Sørensen.

Af: Preben Rather Sørensen