MedlemsNyt 10/2021 for foreningen 'Vikingeskibsmuseets Venner'

MedlemsNyt 10 2021, foto v. Ole Christiansen

Kære medlemmer

Foreningen inviterer til årets sidste foredrag. Sidste frist for at hente din gavebog nærmer sig.

Vikingerne åd og drak julen væk – isotopanalyser er en gave for koststudier

Det er titlen på foreningens sidste foredrag i år torsdag den 18. november, kl. 19.30 i Vikingeskibshallen.

Foredragsholderen Marie Kanstrup, ph.d og forsker i isotop-arkæologi, Århus Universitet har i mange år både nationalt og internationalt med højteknologiske analyser og metoder forsket i, hvad kostens sammensætning kan afsløre.

Hør om hvordan isotopanalyser kan give svar på, hvad vikingerne spiste og drak? Hvem var i familie med hvem? Kan familierne spores i andre lande, og var der mennesker af fremmed herkomst i befolkningerne? Kan kosten fortælle noget om datidens sociale forskelle? Var vikingernes kost overvejende sammensat af produkter fra landjorden eller fra havet?

Benyt samtidig lejligheden til at tage afsked med vort engagerede og fagligt kyndige bestyrelsesmedlem Aase Hansen, som overtog foredragsansvaret efter Ole Crumlin-Pedersen, og som nu i 12 år har præsenteret os for mere end 60 foredrag af de fremmeste eksperter om ny og spændende viden. Aase stiller ikke op til genvalg til bestyrelsen på generalforsamlingen i april 2022. Bestyrelsesansvarlig for foredrag bliver herefter Thomas Larsen-Schmidt, som er cand. mag. i forhistorisk arkæologi.

Foreningens første formand er død

Fhv. hofmarskal Søren Haslund-Christensen afgik ved døden den 25. oktober

Søren Haslund-Christensen var i 1990 med i den slagkraftige kreds af visionære og kreative personer, der tog initiativ til stiftelsen af ”Vikingeskibsmuseets Venner”, og han var foreningens formand i hele 17 års-perioden fra foreningens stiftelse og frem til 2007.

Vi har rigtig meget at takke Haslund-Christensen for i formandsperioden i over halvdelen af foreningens hidtidige levetid. Mange af vore trofaste medlemmer erindrer sikkert også hans aktive deltagelse i foreningens foredragsarrangementer nogle år tilbage.

Foreningen markerede sin store taknemmelighed med en bårebuket med bånd ved bisættelsen i Kastelskirken den 30. oktober.

Ære være Sørens Haslund-Christensens minde.

Sidste frist for gavebogen til medlemmerne

Som bekendt tilbydes foreningens medlemmer en gratis gavebog i anledning af foreningens 30 års jubilæum den 26. november 2020.

Du kan stadig indtil årets udgang nå at vælge og hente din gavebog i butikken i Vikingeskibshallen.

Så langt oplaget rækker, kan du vælge en af følgende 4 af Vikingeskibsmuseets egne udgivelser:

-  ”Verden i Vikingetiden” ( 2014) 138 sider ved Søren M. Sindbæk og Athena Trakadas.

”Åledrivkvaser – bygning af en traditionel fiskerbåd fra Fejø” (2015) 80 sider ved Morten Gøthche.

”Udspændte både fra vikingetid og jernalder” (2018) 99 sider ved Ole Crumlin-Pedersen og Hanus Jensen.

-  ”Jellingekongerne og deres forgængere” (2020) 330 sider ved Niels Lund.

Der henvises til den lidt nærmere beskrivelse af gavebøgerne i MedlemsNyt 4/2021, der blev udsendt i maj.

Vikingeskibsmuseet har stadig brug for din støtte

Som medlem bidrager du til foreningens jævnlige økonomiske støtte til konkrete projekter på Vikingeskibsmuseet. En ikke uvæsentlig del af foreningens kontingentmidler benyttes til det. Hidtil har foreningen i alt støttet museet med ca. 1,5 mio. kr. Denne økonomiske støtte flugter helt med foreningens hovedformål, og er efter bestyrelsens opfattelse især gennem de seneste år med stigende kontingentmidler blevet en solid grundpille i foreningen.

Vikingeskibsmuseet har pga. covid-situationen i perioder været lukket både sidste år og i år og har i det hele taget savnet langt hovedparten af det normale antal museumsgæster. De færre entreindtægter har påvirket museets økonomi markant, og museet har derfor store udfordringer.

Vi kan som museumsvenner hver især udover ved vort kontingent også mere aktivt støtte museet ved at lægge indkøb i museumsbutikken i Vikingeskibshallen. Her findes et rigt varieret udvalg af gode kvalitetsvarer, herunder også spændende og gedigne tøjvarer.

Hvis du lægger indkøb – f.eks. også julegaveindkøb - i museumsbutikken, får du som foreningsmedlem som bekendt oven i købet også rabat på de varer, der ikke allerede er nedsat.

Venlig hilsen

Ole Christiansen
Formand


Oprettet af Trine Harvøe Kristensen