MedlemsNyt 2/2022 for foreningen 'Vikingeskibsmuseets Venner'

Højvande den 20. januar 2022
Højvande den 20. januar 2022

Kære medlemmer

Mens Corona fortsætter med at drive gæk med os, er bestyrelsen i gang med at planlægge den kommende foredragssæson og et forestående generationsskifte i bestyrelsen. Det giver en vis usikkerhed om, hvad vi kan regne med, men vi håber på, at de eksperter der forudsiger at den aktuelle kraftige stigning i smittetal er Coronaens sidste alvorlige krampetrækninger, får ret, så vi kan afvikle et forårsprogram med fysiske arrangementer.

Foredragsprogrammet

Foredragsprogrammet for foråret 2022 byder på to foredrag i Museumshallen – ud over generalforsamlingens altid spændende indlæg ved museets direktør Tinna Damgård-Sørensen. Hvis det ikke er muligt at gennemføre ét eller flere foredrag som planlagt, vil dette blive annonceret i Medlemsnyt og på hjemmesiden mindst en uge før pågældende foredrag.

Torsdag 10. marts 2022 kl. 19.30:

Thomas Frank, Teolog, Domprovst, eventyrer.

Hør om Thomas Franks ekspedition ad de russiske floder mod det Kaspiske hav i kølvandet på rusvikingerne. Efter fire års forberedelser tog teolog Thomas Frank i august 2021 på en flere tusinde kilometer lang ekspedition. Sejlende i en oprindelig båd hugget ud af en træstamme ville Thomas Frank udforske vikingetidens østligste vandveje ad de russiske floder frem til Det Kaspiske Hav og videre frem til Afghanistan.

Foredraget er del af et samlet arrangement, hvor Thomas Frank også møder bådelaug og en del af museets personale.

Torsdag 9. juni 2022 kl. 19.30:

Laurine Albris, Post Doc, Mag. art., Ph.d., Nationalmuseet.

Hør Laurine fortælle om sit forskningsprojekt, hvor hun forsker i religiøse aktiviteter og steder på Bornholm i det første årtusinde efter Kristus. Projektet udforsker relationer mellem kultiske spor og det topografiske og sociale landskab, og søger at identificere dynamikker bag religiøse forandringer over tid, samt Bornholms position i det pan-skandinaviske religiøse netværk. Den førkristne religiøse praksis og forbindelse til landskabet er en del af det samlede billede på udviklingen i det første årtusinde, fra romersk jernalder og frem til og med vikingetiden.

Indkaldelse af kandidater til bestyrelsen

Ved dette års generalforsamling den 28. april udtræder tre garvede medlemmer af venneforeningens bestyrelse, og vi indkalder derfor interesserede kandidater til bestyrelsen. Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 5-9 personer, og vi håber at få en bredt sammensat bestyrelse med forskellige erfaringer og vinkler på at støtte museet i de kommende år.

De fire medlemmer af bestyrelsen som fortsætter, har erfaring inden for blandt andet arkæologi, kultur, ledelse, foreningsliv, sejlads og offentlig forvaltning, og nogle bor lokalt. Vi vil gerne suppleres med andre erfaringer, men først og fremmest have bestyrelseskolleger som vil gå ind i arbejdet sammen med os til fordel for Vikingeskibsmuseet med lyst og nysgerrighed.

Har du lyst til at være med, forventer vi, at du kan deltage i bestyrelsesmøder 6-10 gange om året. Potentielt interesserede kandidater inviteres til at kontakte næstformand Thomas Maarup på telefon 2344 4903 eller mail thomas(at)maarup.dk.

Venlig hilsen

Thomas Maarup
Næstformand

Thomas Larsen Schmidt
Foredragskoordinator


Oprettet af Trine Harvøe Kristensen