MedlemsNyt 4/2021 for foreningen 'Vikingeskibsmuseets Venner'

Kære medlemmer

Så kom vort foreningsliv heldigvis i gang igen. Bestyrelsen er efter generalforsamlingen igen beslutningsdygtig og har som tidligere bebudet nu truffet beslutning om gavebog til medlemmerne og om en økonomisk donation til Vikingeskibsmuseet. Vi har også lidt forsigtigt genoptaget foreningens foredragsvirksomhed.

Gavebog til foreningens medlemmer

I anledning af 30 årsdagen den 26. nov. 2020 for stiftelsen af ”Vikingeskibsmuseets Venner” og som kompensation for det noget fattige foreningsliv i corona-året 2020 tilbyder foreningen medlemmerne en gavebog.

Du kan som medlem af foreningen - i perioden fra 1. juni 2021 og året ud - mod forevisning af gyldigt medlemskort få udleveret foreningens gratis gavebog i butikken i Vikingeskibshallen. Du kan ikke få din gavebog tilsendt. Du skal selv hente den, og du kan – så langt oplaget rækker – frit vælge mellem følgende 4 af vikingeskibsmuseets egne gedigne udgivelser:

- ”Verden i Vikingetiden” (2014) 138 sider. Bogen, som er redigeret af Søren M. Sindbæk og Athena Trakadas, er rigt illustreret. Alle artikler er på dansk. Bogen blev udgivet i forbindelse med museets udstilling af samme navn som bogens titel. Bogen er en samling fængslende og forskelligartede artikler af danske og udenlandske forskere om forskellige rejser og lokaliteter i vikingetiden. Søren M. Sindbæk har tidligere fortalt om rejser i vikingetiden på en foredragsaften.

- ” Åledrivkvaser – bygning af en traditionel fiskerbåd fra Fejø” (2015) 80 sider. Bogen er skrevet af Morten Gøthche. Første del af bogen er en historisk beskrivelse af bådtypen åledrivkvaser i Danmark. Sidste halvdel følger grundigt og illustrativt selve bygningen af en ny kvase. Bogen er rigt illustreret og en grundig dokumentation af, hvordan museets værft seriøst arbejder med at bevare de gamle bådebyggerhåndværk – som del af vor immaterielle kulturarv.

- ”Udspændte både fra vikingetid og jernalder” (2018)99 sider, rigt illustreret med tegninger og fotos. Bogens første 30 sider, som er et genoptryk af en artikel af dr. phil.h.c. Ole Crumlin-Pedersen, giver et arkæologisk overblik over fund af udspændte både, som måske var kimen til den nordiske klinkbygningstradition. Det startede med udhulede træstammer. Bogens andet hovedafsnit om den praktiske rekonstruktion og bygning af tre udspændte både, er skrevet af Hanus Jensen, som er bådebygger på museumsværftet.

- ”Jellingekongerne og deres forgængere” (2020) 330 sider. Bogen er skrevet af professor emer., dr. phil., Niels Lund Københavns Universitet. De indledende ca. 30 sider beskriver de historiske kilder og deres baggrund, og herefter fortælles over ca. 60 sider om de første danske konger før Gorm den Gamle. Kongerækken var gammel, allerede da Gorm var ung. Herefter redegøres over ca. 30 sider for Jellingemonumenterne. Bogens sidste ca. 170 sider er helliget beretninger om Gorm den Gamle, Harald Blåtand, Sven Tveskæg og Knud den Store.

Bestyrelsen håber, at du tager godt imod foreningens gave og vælger den rigtige bog for dig.

Foreningen donerer 80.000 kr til Vikingeskibsmuseet

Som bekendt har foreningen gennem årene af kontingentmidlerne givet Vikingeskibsmuseet økonomiske donationer til konkrete projekter. Donationerne har indtil nu samlet beløbet sig til næsten 1,5 mio. kr.

Vi kan også i år som medlemmer glæde os over at være med til at støtte et vigtigt projekt påmuseet. Bestyrelsen har nemlig den 6. maj 2021 på foreningens vegne ved et gavebrev til museumsbestyrelsens formand borgmester Tomas Breddam og museets direktør Tinna Damgård-Sørensen doneret Vikingeskibsmuseet 80.000 kr. som bidrag til virkeliggørelsen af et helt nyudviklet audio-guide-projekt i Vikingeskibshallen. Audio-guiden kan gøre besøget på museet til en endnu mere spændende oplevelse for både voksne og børn med en medrivende introduktion til de 5 ”Skuldelevskibe” i hallen og dermed også til vikingetidens forskellige relationer.

Foreningsformanden modtog allerede samme dag en mail fra Tomas Breddam, som bl a skrev :”Hvor er det dejligt, at I har mulighed for at støtte. Jeg glæder mig meget til at prøve audioguiden. Vil du ikke hilse alle de gode venner af museet og sige tusinde tak for støtten (i den svære tid)”. Også Tinna Damgård-Sørensen kvitterede med en mail samme dag: ”Tusinde tak, det er en meget, meget velkommen donation !! Arbejdet med audioguiden skrider fremad…den bliver på alle måder et nyt tilbud til gæsterne. Både i form og indhold. Håber den bliver godt modtaget af vores gæster !”

Den nye audio-guide i Vikingeskibshallen lanceres 1. juni

Guiden er på dansk, oginden sommerferien kommer også udgaver på engelsk og tysk. Guiden tilbydes i tre spor med en rundtur i Vikingeskibshallen med  8 ”poster” med udgangspunkt i de enkelte udstillede skibe i hallen.

Det børnevenlige spor tager udgangspunkt i en scene. Det kan f eks være et barn, der  står ved fjorden en morgen i år 1050 og ser et skib nærme sig. Herefter fortælles mere generelt om krigstaktik, handel på markeder, familielivet m v. Hver af posterne i børnesporet er på 2-4 minutter.

Voksensporet afsætter 4-6 minutter til hver post med flere detaljer og i et lidt andet sprog, men også med udgangspunkt i en scene som den i børnesporet.

I ekspertsporet varierer længen af posterne mere og med omkring 5 minutter pr post, og man kommer ned i detaljerne og får også fortællinger direkte fra værftets bådebyggere.

Guiden afspilles via en app. Man kan let bruge sin egen mobiltelefon eller tablet, men museet stiller også et mindre antal ipads og høretelefoner til rådighed. Det er en god ide at høre lydguiden med høretelefoner, hvis man vil have den bedste oplevelse. Man styrer selv farten i rundturen i hallen, og bestemmer også selv i hvilken rækkefølge, man vil opleve posterne. Posterne er dog nummereret i en logisk tur rundt i hallen, som også harmonere med hensynet til corona-restriktionerne. Når man kommer til en post, starter fortællingen ved et tryk i app`en.

”Vikingeskibsmuseets Venner” håber, at den nye audio-guide bliver et stort hit for Vikingeskibsmuseets gæster og dermed også for museet.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne  - som jo alle ved foreningskontingentet har bidraget til virkeliggørelsen af guiden – til at aflægge museet et besøg og ved ”selvlyt” afprøve den nye spændende mulighed.

Oplev foredraget om rekonstruktionen af Osebergskibet og få også god viden om museets arbejde med skibsrekonstruktionerne

Vikingeskibsmuseets skibsrekonstruktør ph.d Vibeke Bischoff`s virtuelle foredrag den 6 maj fik med rette begejstrede tilbagemeldinger. Vibekes videnskabelige tilgang og mange års erfaring med sejlads, rekonstruktion og med sin viden om den immaterielle kulturarv bragte hende frem til at løse spørgsmålene om Osebergskibets sejlegenskaber ved forberedelse og gennemførelse af en ny rekonstruktion af skibet. Det handler foredraget om.

Osebergskibet blev bygget ca. år 820 i Norge, og fundet af skibet dannede grundlag for den første rekonstruktion af skibet, ”Dronningen”, som imidlertid forliste i 1988. Foredraget handler primært om det minutiøse arbejde med at forberede og gennemføre den anden rekonstruktion af skibet, ”Saga Oseberg”, som i 2015 var på sin anden og sidste testsejlads på Roskilde Ford under ledelse af Vibeke Bischoff og med mandskab fra bådelaug i Norge og fra Vikingeskibsmuseet. Herefter blev skibet efter tilretninger erklæret sødygtigt.

Foredraget giver en instruktiv gennemgang af det minutiøse arbejde med rekonstruktionen og munder ud i Vibekes faglige konklusioner om rekonstruktionen og mere generelle ”læresætninger” om rekonstruktion af vikingeskibe. Samtidig giver foredraget også rigtig god indsigt i de metoder, der anvendes i det eksperimentalarkæologiske arbejde på Vikingeskibsmuseet i det værdifulde arbejde med sikringen af de gamle skibsbyggerhåndværk og hermed den immaterielle kulturarv.

” Vikingeskibsmuseets Venner ” håber, at museet også vil få succes med at skabe det nødvendige økonomiske grundlag for den planlagte kommende rekonstruktion af Havhingstens storesøster, det såkaldte ”Roskilde 6”, som blev fundet på Roskilde Havn under arbejdet med Museumsøen. Som bekendt har vi i foreningen indtil nu donoret museet 450.000 kr. til forarbejderne til rekonstruktionen af det 37 m lange vikingeskib – verdens længste.

Desværre var det kun en lille kreds af medlemmer, der oplevede foredrag den 6. maj ”live på skærmen”, men se herunder, hvordan du kan opleve foredraget. Det kan varmt anbefales.

Vi anbefaler vore medlemmer at sætte sig godt til rette og se de 78 minutter om den spændende rekonstruktion af "Osebergskibet" på dette link:

https://us02web.zoom.us/rec/play/hNRv_hv8V_2oiBAv2MqmWMdV8JodMmLveapsnBpBqcdihdtRLemFUo_YF_i6AWRUrPVPHSpF_5pbRz6g.UOJId3r_0DwU8jw8?continueMode=true

For at aktivere linket skal du benytte følgende kode: e7@Cj6JE

GOD FORNØJELSE

Forårets sidste to foredrag.

Bestyrelsen følger fortsat udviklingen i corona-restriktionerne tæt og søger løbende at indrette foredragsprogrammet i overensstemmelse med det. Lige nu ser situationen således ud for sæsonens sidste to foredrag.:

Foredraget om DNA-revolutionen og vikingernes ophav udsættes

Bestyrelsen har besluttet at udsætte det planlagte foredrag den  27. maj om ”Dna-revolutionen. Et nyt syn på forhistorien og vikingerne.” Ved professor Kristian Kristiansen, professor, dr. phil, Gøteborg Universitet og formand for ”Sagnlandet Lejre”.

Foredraget er istedet programsat til 28. okt., og vi håber, at corona-situationen til den tid gør det muligt, at afholde foredraget helt som vi plejer i biografsalen i Vikingeskibshallen.

Foredraget om islændingesagaernes fortællinger om vikingernes rejser

Foredraget af Annette Lassen, lektor, Den Arnamagneanske Samling, som er programsat til torsdag den 10. juni, kl. 19.30, håber bestyrelsen kan afholdes som planlagt.

Det kommende MedlemsNyt 5/2021 vil orientere nærmere – også om efterårets foredragsprogram, som  bestyrelsen er ved at lægge sidste hånd på.

Med venlig hilsen

Ole Christiansen
Formand

Aase Hansen
Foredragskoordinator


Oprettet af Trine Harvøe Kristensen