MedlemsNyt 4/2022 for foreningen 'Vikingeskibsmuseets Venner'

Særudstilling, foredrag og 'gule' aktiviteter i forbindelse med at Tour de France kommer til Roskilde
Særudstilling, foredrag og 'gule' aktiviteter i forbindelse med at Tour de France kommer til Roskilde.

Kære medlemmer

Torsdag den 28. april afholdt Vikingeskibsmuseets Venner generalforsamling i Vikingeskibshallen. Forsamlingen godkendte bestyrelsens beretning og foreningens regnskab for 2021. Desuden blev der sammensat en ny bestyrelse, og foreningen takkede de afgående mangeårige bestyrelsesmedlemmer Ole Christiansen, Aase Hansen og Henning Christiansen.

» Referatet af generalforsamlingen inklusive bestyrelsens beretning er offentliggjort og findes her...

Efter foredraget holdt Vikingeskibsmuseets direktør Tinna Damgaard-Sørensen et spændende indlæg om museets status efter corona og planer for fremtidens museum. Det laveste besøgstal i museets historie har givet markante udfordringer, men museet har økonomi til at have forventede underskud i en årrække. Forårets besøgstal er lidt højere end ventet, så det ser heldigvis fornuftigt ud. Museet arbejder desuden videre med finansiering og planlægning af et nyt museum, som blandt andet skal sikre de umistelige originale skibe mod både vand og lys og være en markant opgradering af publikumsoplevelsen.

Ny bestyrelse

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen fået tilført to nye medlemmer, og den har konstitueret sig således:

  • Thomas Maarup, formand og foreningens repræsentant i museets bestyrelse
  • Thomas Larsen Schmidt, næstformand og foredragskoordinator
  • Mads Kolte-Olsen, økonomikoordinator
  • Karin Elisabeth Gottlieb
  • Lykke Førslev
  • Christian Hall

Bestyrelsen glæder sig over at være kommet i gang med arbejdet og vil især i den kommende tid drøfte foreningens profil og aktiviteter. Efterårets foredragsprogram vil være på trapperne inden for den næste måneds tid.

Venlig hilsen

Thomas Maarup
Formand


Oprettet af Trine Harvøe Kristensen