Søsætning af Spejdernes Båd på Spejdernes Lejr 2022

Gislingebådene 'Langóe' og 'Imme Bifrost' side om side i søen i Hedeland.
Gislingebådene 'Langóe' og 'Imme Bifrost' side om side i søen i Hedeland.

Sidste fredag blev flere måneders hårdt arbejde for bådebyggerne – og en kraftpræstation i en tætpakket uge for spejderne – afsluttet, da den særlige Gislingebåd, vi har bygget til Spejdernes Lejr, blev søsat.

Det var kulmination på fem dage med håndværksværksteder på Spejdernes Lejr, hvor flere hundrede spejdere fik chancen for selv at prøve kræfter med fremstilling af trækul, klinknagler, trætjære, trænagler og lindebast tov, og hvor de også gav bådebyggerne en hjælpende hånd med de sidste detaljer på bådens skrog.

Fredag eftermiddag, hjalp en flok spejdere til med at slæbe båden fra byggestedet og ned til søen – en øvelse i teamwork og samarbejde, som lå helt i lejrens ånd.

Båden blev søsat om aften og fik navnet Imme Bifrost. Imme – et næsten glemt, nordisk kvindenavn - der traditionelt er blevet givet til andre vikingeskibe, som spejdere har bygget. Og Bifrost efter den mytologiske bro, som forbandt Asgård, hvor de nordiske guder boede, med Midgård, hvor menneskerne boede.

Imme Bifrost ligger nu i Vikingeskibsmuseets havn, og besøgende kan finde båden ved den lille bro ved værftet, ud mod fjorden.

Hvis projektet har givet dig inspiration til at kaste dig ud i dit eget byggeprojekt, kan du hente arbejdstegninger til Gislingebåden fra Vikingeskibsmuseets hjemmeside.

Arbejdstegninger til Gislingebåden kan downloades kvit og frit her ...