Særudstilling: "Havhingsten fra Glendalough – fra drøm til virkelighed"

Havhingsten i den Engelske Kanal med kurs mod Roskilde. Foto Werner Karrasch
Havhingsten i den Engelske Kanal med kurs mod Roskilde

Havhingsten er det sidste af de fem Skuldelevskibe, der er blevet rekonstrueret, og skibet har gennemført forsøgssejlads i de samme farvande, som det originale skib besejlede for 1000 år siden. En nærmest umulig drøm, er blevet til virkelighed.

Udstillingsøer på hele museets område formidler de resultater og erfaringer den eventyrlige rejse har bidraget med til forskningen i vikingetidens skibe:

  • Arbejdet med rekonstruktionen af Skuldelev 2
  • Byggeriet af Havhingsten
  • Forsøgsrejsen fra Roskilde til Dublin og retur i 2007-08
  • Erfaringerne fra sejladsen
  • De foreløbige forskningsresultater
  • Om besætningens liv ombord

Besøgende vil kunne se film om sejladsen på storskærm, læse logbogen, røre ved rorvidjen og gå om bord på Havhingsten.

Havhingsten fra Glendalough og projekt "Fuldblod på Havet" er kulminationen på næsten 25 års eksperimental-arkæologisk grundforskning. Lige siden arkæologerne i 1962 hentede resterne af 5 vikingeskibe op fra bunden af Roskilde Fjord, har drømmen om at genskabe skibene og give dem vind i sejlene været den drivende kraft i Vikingeskibsmuseets arbejde.

Næsten hvert eneste skridt mod målet skulle trædes ad ukendte veje. Arbejdet med at konservere, analysere og opstille resterne af de fem vikingeskibe førte til drømmen om at bygge og afprøve fuldskala rekonstruktioner af det unikke fund. En drøm, der krævede svar på uendeligt mange spørgsmål - for hvordan blev skibe konstrueret og bygget for 1000 år siden? Og hvordan mon det, der ikke blev fundet på bunden af Roskilde Fjord, har set ud?

På åbningsdagen blev en tidskapsel gravet ned ved Vikingeskibshallen. Her skal den ligge de næste 250 år og fortælle vores efterkommere om Havhingsten, vores kulturhistorie og livet i Irland og Danmark anno 2009. Vi kan dog godt få lov at kigge med i indholdet på tidskapslen, da der samme dag åbnes en webudstilling om indholdet på museets hjemmeside.


Oprettet af Merete Ettrup