Museum Lolland-Falster

To af Lollands runesten er endt i forhallen til museet i Maribo. Skovlængestenen har været kendt siden 1600-tallet, hvor den ifølge skriftlige kilder stod i en stenbro på vej til Gurreby, umiddelbart øst for Nakskov. På stenen står der “Astrad rejste denne sten efter Jyde, sin far, en meget god thegn” – thegn betyder formodentlig en høvding og er en titel, som må have været ret udbredt i vikingetiden, da den er brugt på runesten over hele landet.

Nær et gammelt vadested ved Sædinge blev den anden sten fundet i 1854. Tolkningen af den lange indskrift er omdiskuteret, men den mest udbredte er: “Thyra lod gøre denne sten […] Krog, sin ægtemand, men han var dengang den aller stærkeste af alle sydsveere og syddaner. Kval åd ham, den bedste af nordboerne. Han var da sudsveernes bane”. Hvem der kunne tage en snak med Thyre og Krog om detaljerne i den her dramatiske historie! På museet kan man i øvrigt se udstillinger om Lolland fra istid over vikingetid til nutid. 

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Tillitse er et af de steder på Lolland-Falster med et slavisk navn, som indikerer at her slog venderne sig mere permanent ned. Vikinger med nordiske navne var her dog også – det vidner runestenen uden for våbenhuset til Tillitse Kirke om. 

► Læs mere om Tillitsestenen her

Rødby Fjord gav adgang til handel på Østersøen, men den gav også fjenden adgang til det indre af Lolland. For at beskytte sig mod fjendtlige angreb konstruerede beboerne i slutningen af vikingetiden en 200 m bred sejlspærring over fjordmundingen bestående af pæle hamret ned i fjordbunden. En smal åbning gjorde det muligt for de stedkendte selv at komme ud og ind. 

► Læs mere om Hominde-Spærringen her

I dag er her flade marker, men i vikingetiden strakte Rødby Fjord sig ind i landet. I det beskyttede fjordsystem med direkte adgang til Østersøen var en række naturligt beskyttede anløbspladser, som udviklede sig til de mindre byer Tirsted, opkaldt efter den nordiske gud Tyr, Rødby og Vejleby. 

► Læs mere om Rødby Fjord herv

Centralt på Lolland, midt imellem Maribo Søerne, ligger Hejrede Vold, som var for lollikkerne, hvad Virket var for falstringerne – et forsvarsværk anlagt i jernalderen, men i brug helt op til middelalderen.

► Læs mere om Borgø og Hejrede Vold her

I bunden af Nakskov Fjord har arkæologer fundet en lollandsk landsby fra vikingetiden. I begyndelsen af 1000-tallet lå her gårde, værkstedsbygninger og staklader. Beboerne har levet af landbrug, fiskeri på fjorden og handel med naboerne omkring Østersøen. 

► Læs mere om Nakskov Fjord her