Kanhavekanalen

Ikke alle vigtige monumenter fra vikingetiden blev bygget under Harald Blåtand. Et af de helt store anlæg fra vikingetiden kan man opleve på Samsø – en menneskeskabt kanal på tværs af øen konstrueret i år 726. Kanalen gennemskærer Samsø fra Stavns Fjord i øst til Mårup Vig i vest. Stavns Fjord opfylder alle ønsker en konge kunne have til en naturlig samlingshavn for flåden. I de skriftlige kilder kan vi da også se, at Samsø har været vigtig for kongemagten op igennem tiden på grund af den geografiske placering midt i landet.

Kanalen

Kanalen er 500 m lang og 11-14 m bred. Langs siderne har der været bolværk af træplanker, som er dendrokronologisk dateret til mellem 724-29. Det sidste stykke mod vest var kanalen ikke åben, så der skulle skibene trækkes over land, men det var stadig meget hurtigere end at skulle sejle syd eller nord om øen. Meningen med kanalen var at etablere en smutvej for flåden, men der er også fundet arkæologiske spor efter vedligehold af skibe, så man må formode at den også har fungeret som et havneanlæg. Der er ingen tegn på, at handel har fundet sted her – dette var en flådehavn. Kanalen var konstrueret til skibstypen snekke, som er et lille og let langskib, der mest var i brug om krigsskib. Man kan på stedet se en model af denne skibstype.

Man møder stadig mange lokaliteter med stedbetegnelsen snekke over hele landet – steder, hvor der i nogle tilfælde har ligget en havn i vikingetiden, eller steder, som har været brugt til at holde udkig efter snekker. Lige syd for Kanhavekanalen lå en oldtidsgravhøj kaldet Snekkehøj. Kanalen var kun i brug i 700-tallet; derefter brød den sammen og sandede til.

Sagn

Samsø er forbundet til en af de danske sagnkonger, Angantyr fra begyndelsen af vikingetiden. Ifølge en skriftlig kilde besøgte missionæren Willibrord ham omkring 710 for at omvende ham til kristendommen, men uden held – måske derfor skrev missionæren, at “han var grusommere end et dyr og hårdere end sten.” Ifølge Saxo faldt Angantyr sammen med sine 11 brødre i et slag på Samsø i 728 – netop på den tid, hvor Kanhavekanalen blev opført.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Oven på resterne af Valdemar Atterdags bymur fra Middelalderen, ligger Kalundborg Museum.

► Læs mere om Kalundborg Museum her

På runestenen står der "Toke, Troels´ søn, rejste denne sten efter ... god ... og Risbiik sin broder."

► Læs mere om Runestenen i Gylling Kirke her

I 1650 blev der observeret mere end 20 skibssætninger, men i dag kan man kun se 10 af dem – resten er enten forsvundet eller dækket af sand.

► Læs mere om Skibssætningerne på Hjarnø her

Ved Gammeltoft Vest for p-pladsen har der ligget en landsby i vikingetiden.

► Læs mere om Helgenæs her

I Moesgaards udstilling om vikingetiden kan man komme på “opdagelsesrejse” med syv forskellige vikinger eller en arkæolog.

► Læs mere om Momu - Moesgaard Museum her