Pentland Firth

Penthland Firth er det strømfyldte stræde mellem Caithness og Orkney-øerne.
Det er og var et meget farligt sted for skibsfarten, da der her løber en af verdens kraftigste tidevandsstrømme, som kan danne flere meter høje strømsøer, eller hvirvelstrømme som de også kaldes. Der er målt op til 16 knobs strøm i strædets østlige ende.

Hvor strømmen og strømsøen er særligt stærk, har den fået maleriske navne så som the Merry Men of May og the Swilkie. Sidstnævnte danner nogen gange en malstrøm, og ordets Swilkies nordiske oprindelse betyder noget i retning af ”slugeren”. Ifølge en legende, som hævdes at gå tilbage til vikingetiden og også kendes fra den Yngre Edda, dannes malstrømmen ved at en havheks drejer den kværn, som maler salt til havet; heraf selve ordet malstrøm. The Swilkie udgår fra en pynt på den lille ø Stroma, hvis navn også er nordisk: ”Strøm-ø”. Stednavnene taler deres tydelige sprog om hvor farligt strædet er!

Helt op til afslutningen af sejlskibstiden undgik man at sejle gennem Pentland Firth. De store oceangående rejser, eksempelvis fra Danmark og Holland, til kolonierne i Vest- og Ostindien, gik langt udenom Orkneyøerne, og fra 1822 har det været muligt at sejle tværs gennem Skotland gennem Caledonian Canal med skibe på op til 45 meters længde.