Ansøgning om affredning behandlet i Kulturstyrelsens rådgivende udvalg

Udgivet 16/11-2016

Udgivet: 17. November 2016

Som følge af Vikingeskibsmuseets ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen om affredning af Vikingeskibshallen blev ansøgningen 3. november behandlet af Kulturstyrelsens rådgivende udvalg; Det Særlige Bygningssyn.

Det Særlige Bygningssyn har efter endt behandling indstillet til Kulturstyrelsen, at Vikingeskibshallens fredning skal fastholdes, idet kun et mindretal på tre af de tilstedeværende ni medlemmer gik ind for at ophæve fredningen.

Indstillingen anerkender dog samtidig at:

  • museet står med ”et nærmest tragisk dilemma”
  • tiden er knap for såvel skibe som bygning
  • uden skibene giver bygningsværket ingen mening 
  • der må skabes et mere åbent råderum, der kan danne et nyt og mere bæredygtigt grundlag for museets fremtid
  • de normalt restriktive, bærende fredningsværdier må udfordres i denne ganske usædvanlige situation 

 

Sagen skal nu behandles i Slots- og Kulturstyrelsen, som derefter træffer en afgørelse. 

 

Fakta om Det Særlige Bygningssyn:
Det Særlige Bygningssyn er kulturministerens, og derigennem Kulturstyrelsens, rådgivende udvalg i spørgsmål om bygningsfredning og -bevaring. Det består af 12 medlemmer, der er udpeget af kulturministeren efter indstilling fra institutioner og organisationer inden for det bygningskulturelle område. Bygningssynets medlemmer sidder i fire år ad gangen, og et medlem kan normalt kun sidde i to perioder i træk. Der holdes ti møder om året.

Selv om Det Særlige Bygningssyn udelukkende er rådgivende, kan Kulturstyrelsen ikke frede en bygning uden Det Særlige Bygningssyns positive indstilling. Derimod kan Kulturstyrelsen beslutte ikke at frede en bygning, selv om Det Særlige Bygningssyn har anbefalet det. Kulturstyrelsen kan også ophæve en fredning, selv om Bygningssynet er imod det. (Tekst hentet fra Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside).

Læs mere om Vikingeskibshallen og Museets Helhedsplan.


Oprettet af Lisbeth Weichel