Vikingeskibshallen affredet og de fem vikingeskibe kan nu sikres.

Vikingeskibene
Udgivet 30/08-2018

Udgivet: 30. august 2018

Kulturminister Mette Bock har i dag truffet en endelig afgørelse, hvori ministeren affreder Vikingeskibshallen med den begrundelse, at de bærende fredningsværdier ikke kan opretholdes.

”Jeg og bestyrelsen er utroligt lettede over Kulturministerens afgørelse”, siger Tinna Damgård-Sørensen, direktør for Vikingeskibsmuseet og fortsætter, ”det løser bestemt ikke alle problemer med et trylleslag, men affredningen giver os et nyt og afklaret grundlag for at skabe en løsning, der sikrer skibene og museets fremtidige udviklingsmuligheder. Nu står vi så overfor en utrolig spændende opgave med at skabe en ny ramme for de fem vikingeskibe, og vi glæder os til – i samarbejde med arkitekter og fonde – at nyfortolke rummenes samspil mellem fjord og skib, historie og nutid".

Det er næsten 2 år siden, at Vikingeskibsmuseets bestyrelse søgte om affredning af Vikingeskibshallen, og efter et langt sagsforløb, har ministeren omgjort Slots- og Kulturstyrelsens tidligere afslag om affredning.

Kulturministeriet affreder Vikingeskibshallen med følgende begrundelse:
”Det er Kulturministeriets vurdering, at der med den forventede forhøjede vandstand i Roskilde Fjord er tale om ekstraordinære forhold, der medfører, at fredningsværdierne ikke vil kunne opretholdes på sigt uden at foretage bygningsmæssige konstruktionsændringer og nye tiltag. Kulturministeriet har lagt vægt på, at Vikingeskibshallen har en geografisk placering ved fjorden og et materialevalg i glas og beton, som udfordres af den udefrakommende påvirkning fra fjorden, som følge af stigende vandstand”.

”Vi er naturligvis glade for denne afgørelse” slutter Tinna Damgård-Sørensen, ”og arbejdet går i gang med det samme. Man skal ikke glemme, at efteråret og de mange storme står for døren, og lige nu er situationen lige så kritisk, som den har været de seneste mange år. Vi sover ikke trygt om natten, før skibene er i sikkerhed, og heldigvis er der nu skabt mulighed for, at dette kan ske".


Oprettet af Vikingeskibsmuseet presseteam