Dyk ned i fortiden: Kom med i Marinarkæologernes Værksted

I Marinarkæologernes Værksted kan I følge med i udforskningen af to skibsvrag, der blev fundet i forbindelse med anlægget af Lynetteholm.
Udgivet 11/12-2023

Nu starter udforskningen af to opsigtsvækkende skibsvrag, der blev fundet på 12 meter vand i forbindelse med anlægget af Lynetteholm. De to skibe skal under arkæologernes lup i det marinarkæologiske dokumentationsværksted.

Det er ofte her de største opdagelser bliver gjort, og besøgende på Vikingeskibsmuseet er inviteret med indenfor i det spændende arbejde.

Det er relativt sjældent, skibsvrag bjærges. Faktisk sker det kun 1 til 2 gange hvert 20. år, at arkæologiske skibsvrag bliver udgravet og taget op. Men efter at have ligget gemt og glemt på havbunden i århundreder, så to skibe igen dagens lys, da de blev fundet i sejlløbet Svælget, som By og Havn skal uddybe og omlægge i forbindelse med etableringen af den kunstige halvø Lynetteholm.

I løbet af foråret og sommeren 2023 gennemførte marinarkæologer fra Vikingeskibsmuseet de komplekse og omfattende undervandudgravninger af skibsvragene. Del for del blev skibene efterfølgende bjærget fra havets bund og overflyttet til Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Dermed kunne man måske tro, at arbejdet er ovre for marinarkæologerne, men nu venter det omfattende dokumentationsarbejde, der for alvor skal afdække skibenes historier.

Følg med, når arkæologerne afslører spor af vores fælles historie

Sædvanligvis kommer kun ganske få mennesker helt tæt på de skrøbelige fund fra havbunden, men i modsætningen til selve udgravningsarbejdet, bliver det muligt at komme helt tæt på den spændende, arkæologiske proces med at analysere og dokumentere de mange skibsdele, når marinarkæologerne i den kommende tid åbner døren til deres dokumentationsværksted.

Her får de besøgende en helt unik chance for at få indblik i arkæologernes arbejde og på første hånd opleve, hvordan nye spor af vores fælles historie afsløres.

Det sker i Marinarkæologernes Værksted:

Åbningstider i Marinarkæologernes Værksted
Arkæologerne arbejder i dokumentationsværkstedet alle hverdage kl. 10 – 15.30.

Arbejdet med at dokumentere de to skibsfund fortsætter på Vikingeskibsmuseet frem til sommeren 2024. 

Vær opmærksom på, at der kan være kortvarig lukning på grund af håndtering af store skibsdele.

» Besøg Marinarkæologernes værksted... 

Udstilling 'Opslugt af Havet - to skibe, der aldrig nåede havn
I Marinarkæologernes Værksted vises udstillingen ’Opslugt af Havet - to skibe, der aldrig nåede havn’.
Udstillingen viser fund fra de to udgravninger og zoomer ind på de nærmest usynlige spor, der er med til at give ny viden om fortidens sømænd, søfart og samfund.

» Udstillingen Opslugt af Havet - to skibe, der aldrig nåede havn ...

Workshops for børn i Marinarkæologernes Værksted:
I weekender og i juleferien kan familien gå med ’I marinarkæologens fodspor’ på Vikingeskibsmuseet.

Hvornår: Weekender og skoleferier
Tidspunkt: 11.00 - 11.30 og 12.30 - 13.00
Hvor: Marinarkæologernes Værksted på Museumsøen

Aktiviteterne er tilrettelagt for familier med børn i alderen 5-11 år og foregår indendørs i Marinarkæologernes Værksted ved siden af Café Knarr på Museumsøen.

» Workshops i Marinarkæologisk Værksted... 

Skylder fortidens søfolk at være grundige

Hver eneste del af skibstømmeret kommer under arkæologernes lup, for at sikre alle spor, der kan være med til at fortælle historien om skibene og de mennesker, der sejlede med dem.

Arkæologerne håber, at det grundige arbejde vil gøre dem i stand til at give svar på de mange spørgsmål, som fundet af de to hidtil ukendte skibe har bragt til overfladen.

"Vi skylder fortidens søfolk at undersøge alle aspekter af skibene, for at vi kan blive klogere på fortiden og de mennesker, hvis liv hang uløseligt sammen med skibene", forklarer Morten Johansen, der er teamleder for marinarkæologien på Vikingeskibsmuseet.

Hver del opmåles digitalt med 3D-scanner og dokumenteres med fotos, så skibsforskere nu og i fremtiden kan studere de spændende fund. Ud fra scanningerne udarbejder arkæologerne 3D-modeller, der vil være med at fastslå skibenes form og størrelse.

To ukendte skibe fra Øresund

De to skibsvrag blev fundet i det snævre sejlløb ’Svælget’, der løber tæt ved Amagers kyst, og som er indsejling fra den sydlige del af Øresund til København. Sejlløbet Svælget skal omlægges og uddybes i forbindelse med etableringen af den kunstige halvø Lynetteholm i Københavns havn, og derfor er det ikke muligt at bevare de to arkæologiske skibsfund på fundstederne.

I By & Havn er der stor glæde over, at Vikingeskibsmuseet nu viser fundene frem for offentligheden. Adm. direktør Anne Skovbro siger:

I forbindelse med anlægget af Lynetteholm har det været vigtigt for os at få undersøgt alle forhold til bunds. Vikingeskibsmuseet har hjulpet os med at få kortlagt og belyst hele området, så vi kan anlægge Lynetteholm på et oplyst grundlag.og bevare de vigtige fund til eftertiden

Ingen af skibene var kendte før arkæologerne tog fat. Der findes heller ingen skriftlige beretninger, der kan fortælle os, hvilke skibe, der er tale om, eller som kan forklare, hvorfor de forliste.
Arkæologerne har derfor navngivet skibene efter sejlløbet, hvor de fandt skibene; ’Svælget 1’ og ’Svælget 2’.

Allerede i løbet af udgravningerne kunne arkæologernes afgøre, at Svælget 1 er et mindre lastskib fra 1800-tallet, der gik ned i et voldsomt forlis med en stor last af gule mursten ombord. Svælget 2 er et større og meget ældre skib. Dateringer af skibstømmeret har vist, at skibet er bygget omkring 1329 og dermed er fra Middelalderen.

Udstilling om fatale skibsforlis

I marinarkæologernes værksted kan besøgende også se udstillingen ’Opslugt af Havet - to skibe, der aldrig nåede havn’. Omdrejningspunktet for udstillingen er de fatale forlis, der sendte skibene til bundet af havet, og som på tværs af århundrede bringer os tættere på fortidens mennesker:

"Skibsvraget er det synlige spor af katastrofen, fastholdt i et øjeblik. Når vi kan plukke specifikke og menneskelige begivenheder ud fra historien, er det med til at føre vores moderne virkelighed og historien meget tættere på hinanden", fortæller Morten Johansen, teamleder for marinarkæologien på Vikingeskibsmuseet.

Små spor kan fortælle store historier

Målet med dokumentationsarbejde er at afdække alle spor og detaljer på skibsdelene. Selv miskroskopiske spor kan nemlig gemme på ny viden om, hvordan skibene engang blev bygget og brugt.

Gennem arbejdet bliver de to skibsfund til mere end bare skibstømmer og brædder. De bliver til nye brikker i et kompliceret puslespil, der udgør billedet af vores fælles historie om mennesker, ting og skibe på rejse, og dermed kan skibsfundene gøre os klogere på den søfart, som er fundamentet for vores moderne samfund.

Vikingeskibsmuseet og By og Havn sikrer arkæologiske fund i Københavns Havn

Arkæologi under den kommende Lynetteholm:
Inden man bygger på havet, så skal havbunden undersøges for spor efter fortiden. Vikingeskibsmuseets marinarkæologer har sammen med By og Havn fortaget grundige undersøgelser af havbunden i det område, hvor den nye halvø Lynetteholm i øjeblikket etableres.

Indtil nu har arkæologerne undersøgt intet mindre end 2.144 positioner med en meget stor gravemaskine, der vejer hele 140 tons. Gravemaskinen står på en pram og har en arm på 21 meter, der kan nå helt ned til havbunden og nænsomt tage skovlfulde af prøvehullerne op på dækket til arkæologerne, der så undersøger hvad der er i skovlene.

Nu er det store skrivebordsarbejde med at analysere resultaterne fra forundersøgelserne i fuld gang, og i løbet af 2024 skal arkæologerne lave en række opfølgende undersøgelser af havbunden.

Arkæologi i Svælget
Arkæologerne har udgravet to skibsvrag, der blev fundet på 12 meters vand i sejlløbet Svælget.
By og Havn skal uddybe og omlægge Svælget i forbindelse med etableringen af den kunstige halvø Lynetteholm i Københavns Havn.

» Læs mere om udgravningen her... 

Efter at have ligget gemt og glemt på havbunden i århundreder, så de to skibe igen dagens lys i 2023. Del for del blev skibene bjærget fra havets bund og overflyttet til Vikingeskibsmuseet i Roskilde, hvor de nu skal analyseres og dokumenteres.

Arbejdet med at dokumentere de to skibsfund fortsætter frem til sommeren 2024.

Sjældne skibsfund
Det er relativt sjældent, at skibsvrag ser dagens lys. Faktisk sker det kun 1 til 2 gange hvert 20. år, at arkæologiske skibsvrag bliver udgravet og taget op. Skibsvrag er nemlig bedst beskyttet dér, hvor de er fundet – på havbunden.

Størstedelen af de arkæologiske undervandsudgravninger sker i forbindelse med, at der skal bygges på havet eller ved kysten. I langt de fleste tilfælde kan anlægsarbejdet arbejde sig uden om de sjældne fund, så f.eks. et skibsvrag kan bevares på havbunden, efter marinarkæologerne har undersøgt og dokumenteret det.

I nogle tilfælde er det ikke muligt at bevare et skibsvrag på havbunden. I de tilfælde er arkæologerne nødt til at tage skibet op, så fundet - og de mange fortællinger, et skibsfund gemmer på - kan bevares for eftertiden.


Oprettet af Rikke Tørnsø Johansen