Opslugt af Havet

- to skibe, der aldrig nåede havn

Vores havbund er et skatkammer af ting og fortællinger. Det er dog sjældent, at vi får lov at nærstudere de skjulte skatte. Særligt skibsvragene ser sjældent dagens lys. Faktisk sker det kun en til to gange hvert 20. år, at arkæologiske skibsvrag bliver udgravet og taget op. Skibsvragene er nemlig bedst beskyttet dér, hvor de er fundet – på havbunden.

Kan skibene ikke bevares i sikkerhed på havbunden, kan man være nødsaget til at tage dem op, så skibenes fortælinger kan bevares for eftertiden.

Efter at have ligget gemt og glemt på havbunden i århundreder, så to skibe igen dagens lys i 2023. Skibene blev fundet i sejlløbet Svælget, som By & Havn skal uddybe og omlægge i forbindelse med etableringen af den kunstige halvø Lynetteholm.

I løbet af foråret og sommeren 2023 gennemførte marinarkæologer fra Vikingeskibsmuseet de komplekse og omfattende undervandsudgravninger af skibsvragene. Del for del blev skibene efterfølgende bjærget fra havets bund og overflyttet til Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Dermed kunne man måske tro, at arbejdet er ovre for marinarkæologerne, men nu venter det omfattende dokumentationsarbejde, der for alvor skal afdække skibenes historier.

Skibsfundene fra 'Svælget'
'Svælget 1' er et lastskib fra 1800-tallet, der gik ned i et voldsomt forlis med en stor last af gule mursten ombord.
'Svælget 2' er meget ældre, fra Middelalderen, med en foreløbig datering til 1329.

Opslugt af havet - to skibe, der aldrig nåede havn
Udstillingen kan ses i marinarkæologernes værksted frem til sommerferien i tidsrummet 10.00 - 15.30.

Der kan forekomme perioder med kortvarig lukning grundet håndtering af store skibsdele.

Arkæologisk detektivarbejde

Selvom udgravningen nu er slut, er der stadig meget, der skal undersøges, så vi kan fortælle historierne om de to skibsfund 'Svælget 1' og 'Svælget 2'. 

Den arkæologiske metode må gå sin gang, og derfor vil arkæologerne gennem de næste 8 måneder forsøge at aftvinge skibene flere fortællinger.
Vi vil uden tvivl finde svar på noget, andet forbliver uvist...

"Vi skylder fortidens søfolk at undersøge alle aspekter af skibene, for at vi kan blive klogere på fortiden og de mennesker, hvis liv hang uløseligt sammen med skibene." - Morten Johansen, museumsinspektør og marinarkæolog. 

Alle skibsdelene skal dokumenteres med 3D-scannere og fotos, og der skal udtages en række prøver til naturvidenskabelige undersøgelser.

Målet er at indsamle så meget viden om skibsvragene, at vi kan finde svar på de mange spørgsmål om de hidtil ukendte skibe. De to skibe er nye brikker til det store puslespil, der udgør vores fælles historie om mennesker, ting og skibe på rejse. Og som gør os klogere på den søfart, som er fundamentet for det moderne samfund.

Menneskeskæbner og et farefuldt forlis 

Selvom de to skibsvrag stadig gemmer på mange hemmeligheder og fortællinger om det liv, der var en gang, tegner der sig allerede flere spændende historier om fortidens sømænd, søfart og samfund. 

Udstillingen tager afsæt i historierne om de to skibe og udfolder fortællinger om de spor, vi kan se efter fortidens bådebyggere, det farefulde forlis der sendte skibet mod havets bund, skibets funktion og betydning for 1800-tallets København og de mennesker for hvem skibet udgjorde et levebrød.

"Skibsvraget er det synlige spor af katastrofen, fastholdt i et øjeblik. Når vi kan plukke specifikke og menneskelige begivenheder ud fra historien, er det med til at føre vores moderne virkelighed og historien meget tættere på hinanden." - Morten Johansen, museumsinspektør og marinarkæolog.

Udstillingen viser genstande fra de to skibsfund, herunder blandt andet små og personlige genstande, der kan give et kik ind i dagligdagen ombord på 'Svælget 1'.

Åbningstider i Marinarkæologernes Værksted
Arkæologerne arbejder i dokumentationsværkstedet alle hverdage kl. 10 – 15.30.

» Tryk her for at læse mere om 'Marinarkæologernes Værksted' ...

Udstilling i Marinarkæologernes Værksted:
I værkstedet kan man også opleve udstillingen ’Opslugt af Havet - to skibe, der aldrig nåede havn’.
Udstillingen fortæller mere om de to skibe, udgravningerne og den marinarkæologiske metode.

Udstillingen har åbent alle dage kl. 10.00 - 15.30

Vær opmærksom på, at der kan være kortvarig lukning på grund af håndtering af store skibsdele.