Besøg Marinarkæologernes Værksted

På museumsøen kan I besøge Marinarkæologernes Værksted. Her arbejder arkæologerne med at dokumentatere to skibsvrag, der blev fundet på 12 meters vand i sejlløbet 'Svælget' i forbindelse med anlægget af den kunstige halvø Lynetteholm i Københavns Havn.

Efter at have ligget gemt og glemt på havbunden i århundreder, så de to skibe igen dagens lys i 2023, hvor Vikingeskibsmuseets marinarkæologer udgravede og hævede de to skibe fra Svælgets dyb.

Nu er udgravningerne slut, men udforskningen af skibene og deres dramatiske historier stopper ikke her. Forude venter det omfattende dokumentationsarbejde, der for alvor skal afdække skibenes historier. 

Del for del kommer de to skibe under arkæologernes lup i dokumentationsværkstedet, og det er faktisk ofte her, de største opdagelser bliver gjort.

Museet åbner dørene til det marinarkæologiske maskinrum og inviterer besøgende til at komme tæt på arbejdet med de to sensationelle skibsfund - og med ind i udforskningen af fortiden.

Det sker i Marinarkæologernes Værksted:

Åbningstider i Marinarkæologernes Værksted:

Arkæologerne arbejder i dokumentationsværkstedet
Mandag - fredag 10.00 – 15.30

I uge 29 og 30 er der også åbent i weekenden:
20., 21., 27. og 28. juli kl.10.00 - 15.30

Vær opmærksom på, at der kan være kortvarig lukning på grund af håndtering af store skibsdele.

Udstilling i Marinarkæologernes Værksted:
I Marinarkæologernes Værksted vises udstillingen ’Opslugt af Havet - to skibe, der aldrig nåede havn’.

Udstillingen viser fund fra de to udgravninger og zoomer ind på de nærmest usynlige spor, der er med til at give ny viden om fortidens sømænd, søfart og samfund.
» Udstillingen Opslugt af Havet - to skibe, der ikke nåede havn ...

Udstillingen er åben:
Mandag - fredag 10.00 - 15.30

I uge 29 og 30 er der også åbent i weekenden:
20., 21., 27. og 28. juli kl.10.00 - 15.30

Arkæologerne arbejder i værkstedet

Besøg arkæologernes værksted

Marinarkæologerne arbejder i værkstedet:

Mandag til fredag
10 – 15.30

I uge 29 og 30 er der også åbent i weekenden.

OBS! Der kan være kortvarig lukning på grund af håndtering af store skibsdele.

Opslugt af Havet - to skibe, der aldrig nåede havn Oplev udstillingen, der fortæller om fundet af to skibsfunde, udgravningerne og den marinarkæologiske metode.

Udstilling: Opslugt af Havet

- to skibe, der aldrig nåede havn

Udstilling om de to skibsfund og arkæologi under vand.

Følg med i dybet

- læs mere om udgravningerne

Læs marinarkæologernes beretninger fra de spændende udgravninger af de to skibsvrag i Svælget 

Arkæologerne afslører skibenes dramatiske skæbner

Sædvanligvis kommer kun ganske få mennesker helt tæt på de skrøbelige fund fra havbunden, men i modsætningen til selve udgravningsarbejdet, bliver det muligt at komme helt tæt på den spændende, arkæologiske proces med at analysere og dokumentere de mange skibsdele, når marinarkæologerne i den kommende tid åbner døren til deres dokumentationsværksted.

Her får de besøgende en helt unik chance for at få indblik i arkæologernes arbejde og på første hånd opleve, hvordan nye spor af vores fælles historie afsløres.

De to skibe blev opdaget i 2021 i sejlrenden Svælget. Her har By & Havn og Vikingeskibsmuseets marinarkæologer undersøgt havbunden, forud for anlægsarbejdet med Lynetteholm.

Skylder fortidens søfolk at være grundige

Hver eneste skibsdel kommer under arkæologernes lup, for at sikre alle spor, der kan være med til at fortælle historien om skibene og de mennesker, der sejlede med dem.

Arkæologerne håber, at det grundige arbejde vil gøre dem i stand til at give svar på de mange spørgsmål, som fundet af de to hidtil ukendte skibe har bragt til overfladen.

"Vi skylder fortidens søfolk at undersøge alle aspekter af skibene, for at vi kan blive klogere på fortiden og de mennesker, hvis liv hang uløseligt sammen med skibene", forklarer Morten Johansen, der er teamleder for marinarkæologien på Vikingeskibsmuseet.

Hver del opmåles digitalt med 3D-scanner og dokumenteres med fotos, så skibsforskere nu og i fremtiden kan studere de spændende fund. Ud fra scanningerne udarbejder arkæologerne 3D-modeller, der vil være med til at fastslå skibenes form og størrelse.

Små spor kan fortælle store historier

Målet med dokumentationsarbejde er at afdække selv de mindste detaljer på skibene. De mikroskopiske spor kan nemlig gemme på ny viden om, hvordan skibene engang blev bygget og brugt.

Gennem arbejdet bliver de to skibsfund til mere end bare tømmer og brædder. De bliver til nye brikker i et kompliceret puslespil, der udgør billedet af vores fælles historie om mennesker, ting og skibe på rejse, og dermed kan skibsfundene gøre os klogere på den søfart, som er fundamentet for vores moderne samfund.

Udstilling om fatale skibsforlis

I marinarkæologernes værksted kan besøgende også se udstillingen ’Opslugt af Havet - to skibe, der aldrig nåede havn’. Omdrejningspunktet for udstillingen er de fatale forlis, der sendte skibene til bunden af havet, og som på tværs af århundreder bringer os tættere på fortidens mennesker:

"Skibsvraget er det synlige spor af katastrofen, fastholdt i et øjeblik. Når vi kan plukke specifikke og menneskelige begivenheder ud fra historien, er det med til at føre vores moderne virkelighed og historien meget tættere på hinanden", fortæller Morten Johansen, teamleder for marinarkæologien på Vikingeskibsmuseet.

Udstillingen viser fund fra de to udgravninger og zoomer ind på de nærmest usynlige spor, der er med til at give ny viden om fortidens sømænd, søfart og samfund.

Se udstillingen: Opslugt af Havet - to skibe, der aldrig nåede havn
» Udstillingen Opslugt af Havet - to skibe, der ikke nåede havn ...

To ukendte skibe fra Øresund

De to skibsvrag blev fundet i det snævre sejlløb ’Svælget’, der løber tæt ved Amagers kyst, og som er indsejling fra den sydlige del af Øresund til København. Sejlløbet Svælget skal omlægges og uddybes i forbindelse med etableringen af den kunstige halvø Lynetteholm i Københavns havn, og derfor er det ikke muligt at bevare de to arkæologiske skibsfund på fundstederne.

Ingen af skibene var kendte før arkæologerne tog fat. Der findes heller ingen skriftlige beretninger, der kan fortælle os, hvilke skibe, der er tale om, eller som kan forklare, hvorfor de forliste.
Arkæologerne har derfor navngivet skibene efter sejlløbet, hvor de fandt skibene; ’Svælget 1’ og ’Svælget 2’.

Allerede i løbet af udgravningerne kunne arkæologernes afgøre, at Svælget 1 er et mindre lastskib fra 1800-tallet, der gik ned i et voldsomt forlis med en stor last af gule mursten ombord. Svælget 2 er et større og meget ældre skib. Dateringer af skibstømmeret har vist, at skibet er bygget omkring 1329 og dermed er fra Middelalderen.

Sjældne skibsfund

Det er relativt sjældent, at skibsvrag ser dagens lys. Faktisk sker det kun 1 til 2 gange hvert 20. år, at arkæologiske skibsvrag bliver udgravet og taget op. Skibsvrag er nemlig bedst beskyttet dér, hvor de er fundet – på havbunden. 

Størstedelen af de arkæologiske undervandsudgravninger sker i forbindelse med, at der skal bygges på havet eller ved kysten. I langt de fleste tilfælde kan anlægsarbejdet arbejde sig uden om de sjældne fund, så f.eks. et skibsvrag kan bevares på havbunden, efter marinarkæologerne har undersøgt og dokumenteret det.

I nogle tilfælde er det ikke muligt at bevare et skibsvrag på havbunden. I de tilfælde er arkæologerne nødt til at tage skibet op, så fundet - og de mange fortællinger, et skibsfund gemmer på - kan bevares for eftertiden.