Køge Havn. Beretning for forundersøgelse af delområde IIIC, V og VI (syd)

Køge Havn. Beretning for forundersøgelse af delområde IIIC, V og VI (syd) rapport
Udgivet 13/10-2016

J. nr. 2769

Publiceret juni 2016

Datering: Maglemosekultur (ca. 8.900-6.400 f.Kr.)

Der blev inden for interesseområdet i delområde IIIC gjort fund af oldsager, heriblandt et betydeligt antal redskaber af flint. Fundenes patineringsgrad, deres jævne fordeling samt forekomsten af recent materiale i det fundførende lag tyder på, at genstandsmaterialet i sin helhed er udvasket og omlejret - sandsynligvis fra en højereliggende boplads i delområde IIIA eller B, lige ved den tidligere Køge Ås munding. En eventuel tidligere bosættelse i området må således forventes at være borteroderet. I det tidligere forløb af Køge Å blev der endvidere fundet rester af et fiskegærde. Fiskegærdet er C14-dateret til 6.596-6.240 cal. BC. Udover de forhistoriske fund blev der ved et tilfælde optaget et spant fra et mindre klinkbygget fartøj, spantet er dog med overvejende sandsynlighed et løsfund.


Oprettet af Klara Fiedler & Frederik D. Hyttel