Køge Havn. Beretning for forundersøgelse af Delområde IV & VI

Køge Havn. Beretning for forundersøgelse af Delområde IV & VI rapport
Udgivet 13/10-2016

J. nr. 2769

Publiceret juni 2016

Datering: Maglemosekultur (ca. 9000 - 6400 f.Kr.)

Forundersøgelse af et tidligere forløb af Køge Å samt dennes nordlige bred og munding og en del af den forhistoriske kystlinje nord herfor. Der blev afgrænset en fundkoncentration på ca. 16.000 m2 på den nordlige åbrink. Området tolkes som et boplads- eller aktivitetsområde med bearbejdet, skarpkantet flint samt enkelte knoglefragmenter og hasselnøddeskaller. Det vurderes at en del af flintmaterialet ligger velbevaret in situ. I det resterende undersøgte område blev der gjort relativt få fund, hovedsagligt bestående af spredte afslag.


Oprettet af Klara Fiedler & Andreas G. Binder