Køge Havn. Udgravningsberetning for Køge Havn, Kaj 50 og Køge Havn, Fiskegærde

Udgivet 19/06-2018

J. nr. 2769

Publiceret juni 2018

Datering: Maglemosekultur (ca. 8900-6400 f. Kr.).

Marinarkæologisk for- og slutundersøgelse af udvalgte dele af anlægsområdet for en større havneudvidelse. Under dette arbejde blev påtruffet et velbevaret fossilt forløb af Køge ådal samt større mængder af fund fra Maglemosekultur. To lokaliteter; VIR 2769 Køge Havn, Fiskegærde og VIR 2769 Køge Havn, Kaj 50, blev efter endt forundersøgelse indstillet til videre undersøgelse. Nærværende rapport vedrører den opkvalificerende forundersøgelse af de to lokaliteter, en slutundersøgelse af sidstnævnte, samt en landskabsanalyse af den fossile ådal.


Oprettet af Klara Fiedler & Marie Jonsson