Nord Stream Pipeline - Ankerkorridor. Kontrolgennemgang af survey-data og kulturhistorisk vurdering

Nord Stream Pipeline - Ankerkorridor. Kontrolgennemgang af survey-data og kulturhistorisk vurdering rapport
Udgivet 17/05-2013

J. nr. 2545

Publiceret marts 2010

Datering: Nyere Tid (ca. 1600-2000 e.Kr.).

Vikingeskibsmuseet har gennemgået de i dansk farvand indsamlede side scan sonar- og videooptagelser samt udarbejdet en kulturhistorisk vurdering af de sikkert identificerede skibsvrag. Dette arbejde er, for installationskorridorens vedkommende, og for så vidt angår vrag og andre objekter fundet under de indledende surveys, afrapporteret i rapporten NORD STREAM PIPELINE Kontrolgennemgang af survey-data og kulturhistorisk vurdering. Nærværende rapport vedrører den under anlægsarbejdet berørte ankerkorridor. Store dele af denne er dækket af de indledende surveys, og der er derfor kun tilkommet et mindre antal nyfundne vrag og kulturhistoriske objekter i denne fase. Der blev foretaget en udpegning af objekter, som i det videre arbejde skal betragtes som beskyttede af museumsloven, med mindre det ved yderligere undersøgelse dokumenteres, at dette ikke er tilfældet, og der er foreslået friholdelseszoner for disse objekter.


Oprettet af Mikkel Haugstrup Thomsen