Nord Stream Pipeline. Supplerende marinarkæologisk forundersøgelse af vrag fra efterreformatorisk-/nyere tid samt to mulige vrag

Nord Stream Pipeline. Supplerende marinarkæologisk forundersøgelse af vrag fra efterreformatorisk-/nyere tid samt to mulige vrag rapport
Udgivet 17/05-2013

J. nr. 2545 (2570, 2586 og 2587)

Publiceret januar 2010

Datering: Nyere Tid (ca. 1650-1750 og senere)

Denne rapport behandler de supplerende marinarkæologiske forundersøgelser udført i medfør af rapporten NORD STREAM PIPELINE Kontrolgennemgang af survey-data og kulturhistorisk vurdering (maj 2009). Forundersøgelserne sigtede på at afklare karakteren og udstrækningen af to mulige vrag samt afklare udstrækningen af et vrag fra perioden 1650-1750 beliggende meget nær rørledningstracéet. De to mulige vrag (MAJ 2586 og 2587) - samt endnu et lignende objekt i umiddelbar nærhed af MAJ2587 - bestod af bunker af brudsten; menneskeskabte, men udaterede. De må på det foreliggende grundlag antages at være beskyttede af museumsloven, men deres udstrækning berører ikke rørledningstracéet. For det klinkbyggede vrag (MAJ 2570) er der med denne undersøgelse fremkommet supplerende oplysninger om fartøjets karakter og dimensioner samt vragets bevaringsgrad. Vragets udstrækning berører ikke rørledningstracéet, idet dets nærmeste del, en løstliggende planke, befinder sig ca. 13m fra tracéets centerlinje.


Oprettet af Mikkel Haugstrup Thomsen