Nord Stream Pipeline - Ankerkorridor. Supplerende marinarkæologisk forundersøgelse af vrag og mulige vrag

Nord Stream Pipeline - Ankerkorridor. Supplerende marinarkæologisk forundersøgelse af vrag og mulige vrag rapport
Udgivet 17/05-2013

J. nr. 2545

Publiceret februar 2012

Datering: Nyere Tid (ca. 1600-2000 e.Kr.).

Vikingeskibsmuseet har foretaget en supplerende marinarkæologisk forundersøgelse af vrag og mulige vrag i ankerkorridoren for en naturgasrørledning med henblik på at optimere antal og udformning af friholdelseszoner omkring objekterne under lægning af den anden af to parallelle rørledninger. Af de undersøgte objekter var fem skibsvrag; to mulige skibsvrag og et en vragdel; alle beskyttede af Museumsloven. Endvidere fandtes et recent menneskeskabt objekt, som ikke er beskyttet af Museumsloven, tre naturligt forekommende objekter eller aktivitetsspor samt fem formodede recente klapbunker.


Oprettet af Mikkel Haugstrup Thomsen