Roskilde Havn, Vrag 2

Roskilde Havn, Vrag 2 rapport
Udgivet 11/03-2011

J.nr. 1469

Publiceret november 2006

Datering: Middelalder, ca. 1185 e. Kr.

I forbindelsen med byggeriet i 1996-97 af en museumshavn på arealer tidligere benyttet til havneforplads og parkeringsplads ved Roskilde havn etableredes arkæologisk overvågning af udgravnings- og uddybningsarbejder foran og i de nye havnebassiner. Baggrunden herfor var formodningen om, at der i de marine sedimenter aflejret i umiddelbar nærhed af Roskildes vikingetidige og middelalderlige havn kunne findes rester af vrag og havneanlæg. Undersøgelsen af Roskilde Havn vrag 2 frilagde et ca. 16,5 meter langt og 4,5 meter bredt klinkbygget fragtfartøj med en dybgang på ca. 1,1 meter og et skarpt bygget undervandsskrog. Fartøjet, hvoraf der er bevaret ca. 30%, er bygget af eg og fyr omkring 1185, sandsynligvis i Vestsverige. Det har enkelte reparationer, men virker ikke slidt, og har formodentlig kun været få år gammelt, da det forliste i bunden af Roskilde Fjord. Fartøjet er usædvanligt ved at bundstokkene er trænaglet til kølen, og ved at der er hugget udtag i kølen til de enkelte klinkplader for naglerne, der forbinder køl og kølbord.Under samme udgravning blev også ”Anlæg 2”, ”Anlæg 3” og ”Anlæg 4” udgravet. Disse består af mindre fund af skibsdele, der ikke har noget at gøre med Roskilde Havn vrag 2.


Oprettet af Jan Bill