Roskilde Havn, Vrag 4

Roskilde Havn, Vrag 4 rapport
Udgivet 11/03-2011

J.nr. 1480

Publiceret december 2006

Datering: Middelalder, ca. 1100 e. Kr.

I forbindelsen med byggeriet i 1996-97 af en museumshavn på arealer tidligere benyttet til havneforplads og parkeringsplads ved Roskilde havn etableredes arkæologisk overvågning af udgravnings- og uddybningsarbejder foran og i de nye havnebassiner. Baggrunden herfor var formodningen om, at der i de marine sedimenter aflejret i umiddelbar nærhed af Roskildes vikingetidige og middelalderlige havn kunne findes rester af vrag og havneanlæg. Undersøgelsen af Roskilde Havn 4 frilagde de temmelig velbevarede rester af et ca. 20,5 meter langt fragtskib fra begyndelsen af 1100-tallet. De enkelte skibsdele er i skrivende stund endnu ikke blevet dokumenteret, og fundet kan derfor ikke beskrives nærmere endnu. Det står dog klart, at skibet har flere træk der påkalder sig interesse, herunder en kompliceret udformning og fastgørelse af kølsvinet, et stedvist temmelig intakt spantesystem med biter og bjælker, og en usædvanlig fladbundet skrogform. Skibet er øjensynligt forlist på overgangen mellem lavt og dybt vand lige nedenfor det middelalderlige Skt. Jørgensbjerg, centralt i Roskildes daværende havneområde.


Oprettet af Jan Bill