Vikingeskibsmuseet får bevilling på finansloven 2018 og 2019

Udgivet 12/12-2017

Udgivet: 12. december 2017

Regeringen og Dansk Folkeparti er i forbindelse med finansloven for 2018 enedes om, at bevillige 10 mio. kroner til Vikingeskibsmuseet fordelt over to år.

Regeringen (V, K, LA) og DF har i finansloven 2018 bevilliget 10 millioner kroner fordelt over to år til vikingeskibsmuseet. Bevillingen skal bruges til at tilknytte fagkonsulenter og arkitekter, der kan bidrage til at udvikle og beregne et konkret projekt, der på betryggende vis kan sikre vikingeskibene.

På aftalens side 39 står:
- Vikingeskibsmuseet. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at sikre vikingeskibene for kommende generationer. Der udestår fortsat en afgørelse om affredning af Vikingeskibsmuseet i Roskilde.Der afsættes 5 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i 2019 til at undersøge mulighederne for at sikre vikingeskibene mest hensigtsmæssigt. Aftalepartierne er enige om, at de vil drøfte bevarelsen af vikingeskibene, når sagen om affredning er afgjort.

Baggrund:

Konstruktionsfejl, manglende vejrbestandighed og ikke mindst stormfloden i 2013 har resulteret i, at den fredede Vikingeskibshal, som ligger på kanten af Roskilde fjord, i dag er i en ringe forfatning. Betonen smuldrer, det bærende jernskelet ruster og membranen, der skal holde vandet ude er gået i stykker. Senest har en rapport fra Teknologisk Institut i sommeren 2016 konkluderet, at Vikingeskibshallens levetid er kortere end 10 år.

Trods en mangeårig målrettet indsats er det ikke lykkedes Vikingeskibsmuseet at rejse penge til en gennemgribende restaurering af bygningen og dermed sikre trygge rammer for de 1000-år gamle skibe, som hallen er bygget til at beskytte, og som er en vigtig del af Danmarks kulturarv. 

I januar 2016 stillede Dansk Folkeparti forslag om, at afsætte 100 mio. kroner på den kommende finanslov og således komme skibene og museet til undsætning. I Finansloven 2017 blev bevaringen af vikingeskibene derfor indskrevet med en hensigterklæring om drøftelse af mulighederne og i Finansloven 2018 indgår en bevilling på 10 mio. kroner fordelt over to år.


Oprettet af Lisbeth Weichel