Pressemeddelelse - Privat støtte til Maritim forskning

Farumgaard-Fonden har bevilget 281.176 kr. til færdiggørelsen af manuskriptet og tegningerne til en marinarkæologisk bog om store fragtskibe i danske farvande i højmiddelalderen (Large Cargo Ships in Danish Waters 1000 - 1250) ved hoveforfatteren, ph.d. Anton Englert, museumsinspektør på Vikingeskibsmuseet. 

Bogen fremlægger vidnesbyrd for tilstedeværelsen af en professionelt organiseret handelssøfart i Danmark forud for Hansetiden. 

Vikingeskibsmuseet vil udgive monografien som et nyt bind i sin internationale forskningserie Ships and Boats of the North. I denne serie er blandt andet udkommet de internationale publikationer af Hjortspring-båden, Ladby-skibsgraven og Skuldelevskibene.