På Vikingeskibsmuseet får børn fra specialskoler mod til at gøre ting, de ellers aldrig ville turde

Silas Tavs Ravn er formidlingsmedarbejder med særligt ansvar for håndværksformidling. Han har været den primære underviser i forløbene med eleverne fra Rosenkilde Skole under Autismecenter Vestsjælland.

Gennem et treårigt samarbejde med Rosenkilde Skole under Autisme Center Vestsjælland er vi blevet klogere på, hvordan vi skaber oplevelser for børn med særlige behov. Et museumsbesøg har nemlig stort potentiale. Vi kan være med til at flytte børnene kvantespring i forhold til, hvad de troede var muligt.

Silas Tavs Ravn viser en gruppe udskolingselever fra Rosenkilde Skole, hvordan vikingernes ”regntøj” så ud. Altså det tøj vikingerne havde på, når de var på havet. Eleverne får lov til at hælde vand på tøjet for at se, hvordan det preller af og sammenligner det med moderne regntøj.

Silas viser også gruppen af elever den heldragt, som museumsmedarbejdere har på, når de tager på længere togter med skibene. Det er en moderne flydedragt, som slutter tæt om kroppen og lukker kroppen inde. Den sikrer, at man ikke dør af underafkøling, hvis man falder i vandet i hårdt vejr. En af eleverne rækker hånden op, da Silas spørger, om nogen har mod på at prøve dragten. Udskolingseleven tager dragten på og viser den frem for de andre. Og så tænker Silas ikke mere over det.

- ”Da eleverne så næste gang kommer på museet, så får jeg faktisk at vide, at lige netop den her elev, han går faktisk i det samme tøj hver dag. Han har to par af hvert tøj. To T-shirt, to trøjer, to bukser, og så bliver det vasket det ene par og så tager han det andet på, der ligner fuldstændigt. Så han kan normalt slet ikke have, at tøjet er anderledes,” fortæller Silas Tavs Ravn, som er formidlingsmedarbejder med særligt ansvar for håndværksformidling på Vikingeskibsmuseet.

Udvikling i kvantespring 

Et barn med en autismediagnose sanser verden anderledes end de fleste andre. For sådan et barn kan et museum være et utroligt kaotisk sted. Det er svært at afkode rummene og finde ud af, hvad man må og ikke må.

Socialstyrelsen estimerer, at knap 2 % af børn og unge mellem 0-17 år har en autismediagnose. Ligegyldig om vi har børn med eller uden diagnoser på besøg, så er det museets opgave at gå ind og flytte eleverne en lille smule, så de går herfra med et nyt perspektiv. Museumsformidlerne oplever derfor dagligt, at elever, der besøger museet, får rykket ved deres mod og opnår ting, de ikke troede, de kunne.

- ”Det er jo kæmpe stort, når der så kommer en elev ind, der til daglig kan være meget svær at rykke, og så se ham tage sådan et kvantespring, hvor hans komfortzone er brudt for 10 år siden,” forklarer Silas Tavs Ravn.

Rammerne betyder alt

Det faglige indhold i museumsaktiviteterne bliver der ikke ændret synderligt på, selvom eleverne kommer fra en specialskole. Vores erfaringer er, at det handler meget mere om rammerne omkring aktiviteterne. Her er det vigtigt med tydelig struktur, visualisering og muligheden for at kunne trække sig. Derudover har det vist sig at gøre en markant forskel for børnene, når museets formidlingsmedarbejder har tid til at skabe personlige relationer til børnene.

”Det vi tager med os efter forløbet her, det er, at alt formidling og undervisning i virkeligheden burde tilrettelægges med samme tydelighed og struktur. Ligegyldigt om man er voksen, turist eller skolebarn, så har man nemmere ved at modtage information, hvis den bliver givet på en tydelig og tryg måde,” fortæller Silas Tavs Ravn.

Når rammerne er på plads og eleverne føler sig trygge, så har vi oplevet, at der sker nogle virkelig store ting fortæller teamleder for Skoletjenesten Kathrine Noes Sørensen, der har været ansvarlig for udviklingen af forløbene til børnene fra Rosenkilde Skole.

- ”Vi gør faktisk en helt konkret forskel for deres udvikling. I hvert fald for nogle af eleverne. Det er jo ikke noget vi kan måle, men vi ved fra lærerne, at der er en del af eleverne der har overskredet nogle af de grænser, som de normalt havde. Så selvom de ikke kan rutsje ned ad en rutsjebane, så kan de godt gå ned i en båd. Eller vi har kunnet se, at nogle af dem, der kan være bange for fællesskaber, de finder ud af, at det at være sammen med andre om at trække en båd, det kan faktisk føles rigtig godt,” forklarer hun.

Udvalgte erfaringer til inspiration

• Send billede, navn og kort præsentation af museumsformidleren inden besøg
• Lav ens opstart og afrunding ved hvert besøg
• Benyt den første halve time til at møde eleverne i en mere uformel aktivitet
• Brug piktogrammer med billeder gennem hele dagen
• Visualiser alle dagens lokationer. Spisesal, undervisningslokale osv. 
• Tydelig anvisning og billede af, hvor der er mulighed for at trække sig tilbage
• Visualiser selve aktiviteten og alle delprocesser
• Sørg for at alle behov er opfyldt inden undervisningen går igang 

Fællesskaber bliver mindre farlige

Kathrine Noes Sørensen og Silas Tavs Ravn har gjort meget ud af at vælge aktiviteter, som understøtter og styrker fællesskaber, når de har tilrettelagt forløb til eleverne fra Rosenkilde Skole. Eleverne er sammen om at ro i takt på en af bådene, eller de skal samarbejde om at trække et 25 tons tungt vikingeskib gennem vandet.

Noget af det, som er allersværest for børn med en diagnose, er nemlig at indgå i sociale strukturer og fællesskaber. Mange børn med diagnoser har gentagne gange oplevet ikke at lykkes i sociale sammenhænge, og det er derfor et fokus som museets formidlere har været ekstra opmærksomme på at understøtte. 

- ”Som museumsformidlere er vi vant til, at når der kommer nogen, så skal de høre og se og gøre, det vi har planlagt. Og sådan er det bare ikke nødvendigvis med den her gruppe. Jeg har prøvet, at lave noget undervisning, hvor vi blev nødt til at afbryde det en halv time før, fordi der bare ikke var mere energi. Og så skal det være muligt at afbryde undervisningen med det samme,” fortæller Kathrine Noes Sørensen.

Samarbejdet med Autisme Center Vestsjælland og Rosenkilde Skole sluttede i starten af året. Vi arbejder nu videre med blandt andet at bruge piktogrammer mere aktivt i undervisningen og til at skabe en forudsigelig struktur, som alle elever har gavn af.

Fakta om Skoletjenesten

Skoletjenesten er nationalt videncenter for eksterne læringsmiljøer, der er forankret i Børne- og Ungeforvaltningen i Københavns Kommune
• I mere end 40 år har Skoletjenesten sammen med skoler og kulturinstitutioner i hele landet udviklet faglige undervisningsmiljøer
• Vikingeskibsmuseet samarbejder med Skoletjenesten om faglige, kreative og håndværksmæssige forløb
• I undervisningen på Vikingeskibsmuseet har vi en undersøgelsesbaseret tilgang til historien. Vi tager afsæt i børnenes og elevernes nysgerrighed om vikingetiden og Danmarks maritime historie
• Skoletjenesten har skrevet om Vikingemuseets arbejde med børn fra specialskoler. Læs mere her..

» Læs mere om alle vores undervisningsforløb og aktiviteter for skolebørn her..


Oprettet af Kathrine Meyer Jørgensen