MedlemsNyt 7/2021 for foreningen 'Vikingeskibsmuseets Venner'

Kære medlemmer

Velkommen til efterårssæsonen i ”Vikingeskibsmuseets Venner”. Bestyrelsen har set frem til genoptagelsen af det normale foreningsliv, og vi glæder os til igen at møde vore medlemmer til foreningens foredrag og i øvrigt på Vikingeskibsmuseet.

Efterårets foredrag

Efterårets foredragssæson er udvidet, og vi indbyder nu til 4 tidligere annoncerede foredrag, som desværre måtte udsættes pga. corona-situationen.

Torsdag den 23. september, kl. 19.30 afholdes efterårssæsonens første foredrag:

”Hvem kom først til Færøerne, og hvor kom de fra ?
Ved Steffen Stummann Hansen, tidligere landsantikvar og direktør for Færoya Fornminnissavn.

Foredragsholderen har i mange år beskæftiget sig med vikingetidens kolonisering og udforskning af Nordatlanten ved både feltarbejde bl.a. på Færøerne, Skotland, Hebriderne, Island og Grønland og ved kildestudier.
Traditionelt har den såkaldte Færinge-Saga med dens fokusering på forbindelsen til Norge været betragtet som den grundlæggende kilde til forståelsen af Færøernes tidligste historie. Der har dog længe været stærke indicier for, at billedet er mere kompliceret. Det har de seneste årtiers arkæologiske udgravninger og nye 14C-dateringer også bekræftet. Der er behov for en revurdering af Færøernes ældste historie.

Efterårets øvrige foredrag er følgende:

Torsdag den 7. oktober, kl. 19.30 tager vi med lektor Annette Lassen, Den Arnamagnæanske Samling ”Til søs med Islændingesagaerne”.

Torsdag den 28. oktober, kl. 19.30 skal vi høre om ”DNA-revolutionen – Et nyt syn på forhistorien og vikingerne” ved Kristian Kristiansen, professor, dr. Phil, Gøteborg Universitet.

Torsdag den 18. november, kl. 19.30 fortæller Marie Kanstrup, ph.d., forsker i Isotoparkæologi, Århus Universitet om, hvordan ”Vikingerne åd og drak Julen væk – Isotopanalyserne er en gave for koststudier”.

» Klik her og se foredragsprogrammet for efteråret 2021.

Alle foredrag afholdes som normalt i Vikingeskibshallens biografsal. Bestyrelsen har af forsigtighedshensyn i forhold til corona-smitte dog valgt at undlade at byde på den traditionelle kop kaffe/te med småkager efter foredragene. Det håber vi på forståelse for.

Har du hentet din gavebog?

Som nævnt i MedlemsNyt 4/2021 fra 17. maj tilbydes foreningens medlemmer en gratis bog i anledning af foreningens 30. års jubilæum den 26. november 2020.

Du kan indtil årets udgang ved forevisning af dit medlemskort i museumsbutikken i Vikingeskibshallen  - så længe oplaget rækker  - vælge en af følgende 4 af Vikingeskibsmuseets egne gedigne udgivelser:

  • ”Verden i Vikingetiden” (2014) 138 sider ved Søren M. Sindbæk og Athena Trakadas.
  • ”Åledrivkvaser – bygning af en traditional fiskerbåd fra Fejø” (2015) 80 sider af Morten Gøthche.
  • ”Udspændte både fra vikingetid og jernalder” (2018) 99 sider af Ole Crumlin-Pedersen og Hanus Jensen.
  • ”Jellingekongerne og deres forgængere” (2020) 330 sider af Niels Lund

» Der henvises til den lidt nærmere beskrivelse af gavebøgerne i MedlemsNyt 4/2021.

Foreningen vil gerne være stærkere

Foreningen har heldigvis en meget trofast medlemskreds. Det er en stor styrke, men desværre må vi også konstatere, at foreningen har mistet medlemmer under det neddæmpede foreningsliv under corona-krisen.

Jo flere medlemmer, jo stærkere grundlag for foreningens støtte til Vikingeskibsmuseet. Som bekendt anvendes en stor del af foreningens kontingentindkomster til økonomisk støtte til konkrete projekter på Vikingeskibsmuseet. Foreningen har indtil nu på den måde gennem årene støttet museets projekter med i alt 1.5 mio. kr.

Vi håber, at du vil bistå foreningen og være med til at bruge lidt energi og kreativitet på at skaffe flere nye medlemmer - og også hermed skabe endnu bedre grundlag for foreningens løbende støtte til det dejlige museum.

» Klik her og hent foreningens introduktionsfolder her.

» Klik her og kom til foreningens hjemmeside.

Husk at fortælle evt. interesserede, at:
- Nye medlemmer, der indmelder sig inden årets udgang, selvfølgelig også kan vælge en af foreningens gavebøger.
- Ved indmeldelse fra og med uge 42 gælder medlemskabet helt frem til 31. marts 2023.

På forhånd tusinde TAK

Med venlig hilsen

Ole Christiansen
Formand

Aase Hansen
Foredragskoordinator


Oprettet af Trine Harvøe Kristensen