29. april 2021 – 1. marts 2023

Fra 1643-45 udspiller der sig fejde mellem Sverige og Danmark – og på en kold oktoberdag i 1644 står det endelige, blodige opgør mellem de to arvefjender. I Femern Bælt udkæmpes et dramatisk søslag, der sender tre skibe til havets bund. Flere hundrede år senere undersøges vragene af marinarkæologer forud for anlæggelsen af en tunnel mellem Lolland og Femern. 

Havet sletter ingen spor….

Udstillingen 'I Røg og Brand' viser resultatet af flere års undersøgelser, udført af danske og tyske forskere fra Vikingeskibsmuseet og Archäologisches Landesamt Schleswig‐Holstein på vegne af Femern A/S.

Med fundet af de tre skibsvrag SWARTE ARENT, LINDORMEN og DELMENHORST kan vi virkeliggøre de gruopvækkende hændelser, der bliver begyndelsen til enden på Danmarks magt i Østersøen.

En visuel iscenesættelse

Udstillingen er en visuel iscenesættelse af et dramatisk maleri fra søslaget. Fragmenter af bronzekanoner ødelagt af brand og eksplosion. Dystre spor efter besætningerne. En imponerende skibsmodel af et dansk krigsskib. Rustrøde tekstiler, der understreger ilden som et afgørende element i krigsførelsen til søs.

Følg historiens gang

En tidslinje, der lader jer følge historiens gang år for år, måned for måned, dag for dag og time for time - fra Christian 4. skruer Øresundstolden op og svenskerne invaderer Jylland til det skæbnesvangre slag i Femern Bælt, de efterfølgende fredsforhandlinger og ikke mindst de marinarkæologiske undersøgelser af skibsvragene i 2012 og 2020.

Formidlingsprogram

Udstillingen ledsages af et formidlingsprogram med foredrag, webformidling og en familiebillet i samarbejde med Roskilde Domkirke.

Museumsbutikken

1600-tallet er også rykket ind i museets museumsbutik. Her kan du følge op på temaet med flotte bøger om Danmark som søfartsnation og souvenirs som en Christian 4. klap for øjet eller krydrede 1600-tals drikke.