Sommersæson på bådeværftet

Byggeriet af en Gislingebåd til 'Spejdernes Lejr 2022' begyndte på værftet i foråret og nu står båden næsten klar. I uge 30, skal båden flyttes ud til Spejdernes Lejr i Hedeland, hvor den skal indgå i lejrens aktivitetsprogram.
Byggeriet af en Gislingebåd til 'Spejdernes Lejr 2022' begyndte på værftet i foråret og nu står båden næsten klar. I uge 30, skal båden flyttes ud til Spejdernes Lejr i Hedeland, hvor den skal indgå i lejrens aktivitetsprogram.

Der er altid meget at opleve, når man besøger Vikingeskibsmuseets bådeværft og denne højsæson er ingen undtagelse.

Sommeren byder på en række opgaver, der afspejler de mange forskellige typer byggeprojekter værftet arbejder med. Fra en Gislingebåd til spejderne til en helt ny fuldskala rekonstruktion af et vikingeskib til vores egen samling – projekter med forskellige formål og arbejdsgange, men alle sammen inden for den nordiske klinkbygningstradition. Og museumsgæsterne kan følge med, lige der hvor det sker.

En Gislingebåd til Spejdernes Lejr

Et af sommerens store projekter er byggeriet af en Gislingebåd til Spejdernes Lejr 2022. Byggeriet begyndte på værftet i foråret og nu står båden næsten klar. I uge 30, skal båden flyttes ud til Spejdernes Lejr i Hedeland – Nordens største spejderlejr, med over 40,000 deltagere. Her, skal båden indgå i lejrens aktivitetsprogram, og spejderne skal selv tage fat med værktøjet og hjælpe bådebyggerne med at gøre båden klar til søsætning i søen ved siden af lejren. De vil også have mulighed for at deltage i forskellige værksteder med fokus på maritime håndværk og med kyndig vejledning fra museets bådebyggere og håndværksformidlere.

Gislingebåden er en brugsbåd fra ca. 1125, som blev fundet ved udgravning i Lammefjorden i 1993. Det er værftets fjerde udgave af Gislingebåden, men denne båd bliver lidt anderledes end de tre tidligere både. Det er fordi, at spejdernes båd – som den er blevet kendt som her på værftet – ikke er en del af et eksperimentalarkæologisk projekt. Formålet med projektet har ikke været at undersøge et arkæologisk bådfund – det har været at bygge en båd til spejderne, som kunne imødekomme de krav, der var til hvordan og hvor båden skulle bruges.

Derfor bliver spejdernes båd lidt større end den oprindelig Gislingebåd med en lidt anderledes skrogform, for at sikre en let håndterlig båd til spejderne. Den er også blevet bygget med både rekonstrueret værktøj fra vikingetiden og moderne håndværktøj – noget, som gæsterne kan være lidt overrasket over, når de besøger værftet, men som giver god mening, når de får at vide, at båden ikke er en eksperimentalarkæologisk rekonstruktion.

Du kan følge med i byggeriet af spejdernes båd ind i værftshallen indtil fredag d. 22. juli, hvor den bliver flyttet ud til Spejdernes Lejr i Hedeland.

Hold øje med museets instagram profil, for at få opdateringer fra lejren:

https://www.instagram.com/vikingshipmuseum/
 

Oprigning af Estrid Byrding

Der bliver til gengæld fuld fokus på eksperimentalarkæologi ude i museumshavnen, når bådebyggerne går i gang med oprigning af Estrid Byrding, vores ny rekonstruktion af Skuldelev 3. Skibet blev bygget på museets bådeværft fra 2017 – 2022 og blev søsat i starten af maj. Oprigningen er det næste vigtige skridt i projektet, og når sejl og rig står klar, skal skibet ud på vandet for at blive ’sejlet ind’. Det er her, vi kommer til at lære mere om skibets sejlegenskaber, og hvad det betyder for vores forståelse af Skuldelev 3 som et mindre lastskib fra vikingetiden.

For Estrid Byrding er ikke vores første rekonstruktion af Skuldelev 3 – det var Roar Ege, som blev søsat i 1984. Estrid Byrding er dog ikke bare en 1:1 kopi af Roar Ege. I 2017, gik museets skibsrekonstruktør i gang med en genfortolkning af Skuldelev 3’s oprindelig form, og Estrid Byrding har dermed fået en lidt anderledes skrogform end Roar Ege. Og vi er spændt på at se, hvilken betydning det har for skibets sejlegenskaber.

Men først skal skibet rigges op! Du kan følge med i arbejdet fra værftspladsen og allerede nu, kan du se sejlet, som Estrid kommer til at blive udstyret med. Det hænger fra loftet ind i værftshallen og er et andet vigtigt led i projektets eksperimentalarkæologiske forskning.

Og selv om skibet er helt nybygget, er sejlet, som er lavet af uld, allerede mere end 30 år gammel. Det er det samme sejl, som blev brugt på Roar Ege, indtil skibet blev sat på land i 2016. Skibets skrog var blevet for nedslidt til at reparere på, men sejlet var stadig i rigtig fin stand. Så det kommer vi til at genbruge på Estrid, vores nye rekonstruktion af Skuldelev 3.

Ved at bruge det samme sejl, får vi svar på mange spørgsmål omkring vedligehold og brug af uldsejl i vikingetiden. Fremstilling af sejl var en tidskrævende proces og ved at fortsætte med at bruge det samme sejl, får vi muligheden for at undersøge forskellige aspekter af vikingetidens sejlproduktion og anvendelse af ressourcer.

» Du kan læse mere om byggeriet af Estrid Byrding her...
 

Helt nyt byggeprojekt: første skridt mod en fuldskala rekonstruktion af Skuldelev 5

Sidst men ikke mindst, går bådebyggerne snart i gang med et helt nyt eksperimentalarkæologisk projekt – vi skal bygge en ny fuldskala rekonstruktion af vikingeskibet Skuldelev 5, som kan ses over i Vikingeskibshallen, en proces der kommer til at vare de næste fire-fem år.

Og for alle bådebyggere og vikingetidsentusiaster derude, er der en del at se frem til med dette byggeri, for Skuldelev 5 er et ret usædvanligt skibsfund i forhold til andre skibsfund fra vikingetiden. Skibet er bygget i Danmark ca. år 1030 e.kr. Det er 17,3 meter langt og 2,5 meter bredt - et langt, smalt skib, udstyret med 26 årer og et råsejl, bygget til hurtig og effektiv transport af krigere i konflikttider.

Indtil videre er det standard krigsskibsinformationer. Det der gør Skuldelev 5 så interessant for os, er den måde skibet er bygget på. Det er et af de få skibsfund fra vikingetiden, som er blevet bygget med genbrug af tømmer lige fra den første byggefase. Det er også det eneste danske skib fra vikingetiden, der har spor af udskårne ornamenter ud over de sædvanlige huggemærker, der findes på planker, gulvtømmer osv. En lille udskæring i Ringerike-stil kan ses på en af de genbrugte planker - muligvis en del af en større udskæring på det oprindelige skib, som derefter blev indarbejdet i Skuldelev 5's blanding af gammelt og nyt tømmer.

Indtil videre, har bådebyggerne sat en skabelon af skibets køl og stævn op på værftspladsen for at give en idé om, hvor stort skibet kommer til at blive og for at signalere, at snart går de i gang med at bygge endnu en rekonstruktion af Skuldelev 5 ude på værftspladsen.

» Du kan læse mere om udgravning af de fem Skuldelevskibe her...