Er I klar til krigstogt?

Krigstogtet: Rejs tilbage i tiden med rundvisninger for hele familien.  Rundvisningerne sætter vikingeskibene i historisk perspektiv.

"Er I klar til krigstogt?" Børn og voksne samler sig om guiden med den flotte, røde kappe og det store, runde skjold. Nu skal de sejle til England i langskibet 'Havhingsten'. Skibet vugger lidt, da de træder på kanten, og de griner til hinanden. "Hvordan var det mon at være ombord i gamle dage?" Guiden smiler og siger: "Jo, nu skal I bare høre...

“I dag skal vi rejse tilbage i tiden – tusind år tilbage – tilbage til vikingetiden, i 1013, hvor Svend Tveskæg erobrede England. I dag skal vi være en del af historien, som Svends hær, der rejser til England, og derfor skal vi også være mandskab på et krigsskib”, indleder guiden, der skal føre børn og voksne både frem og tilbage i tiden:

“Når jeg har kappen på, er vi tilbage i tiden, og så er jeg er ikke længere guide på museet men en hærfører, der har fået til opgave at samle en hær og rejse til England for at hjælpe vores konge. Når jeg tager kappen af, så er vi tilbage på Vikingeskibsmuseet, og jeg er jeres guide igen og kan fortælle jer om vikingetiden, og det vi har fundet ud af om vikingernes skibe og sejladser".

Kom med ombord på et langskib

Deltagerne i familierundvisningen går nu mod det enorme langskib 'Havhingsten', der er en rekonstruktion af det længste af de skibe, der er udstillet på Vikingeskibsmuseet.
Skibet er 30 meter langt med plads til hele 60 krigere ved årerne.

Bare det at træde ombord giver et sug i maven. Når man står på skibets dæk, er det som om, man bedre forstår, hvor vigtige de imponerende vikingeskibe var for de mennesker, der levede for 1000 år siden.

Hvem skal vi kæmpe imod?

Familierundvisningen er ikke en almindelig rundvisning, hvor man mest skal lytte. For bedre at kunne forstå, hvordan vikingerne drog i krig, og hvordan de kæmpede med fortidens våben, skal alle deltagere selv være med til at lægge en slagkraftig strategi og kæmpe mod 'fjenden'.

'Krigerne' bliver udstyret med skjold, sværd, bue og pil. Og nu skal de møde fjenden på det store græsareal, tæt ved 'Havhingsten'.
Men, hvem mon de skal møde i kamp? 

Familierundvisningen tager udgangspunkt i Svend Tveskægs erobring af England i 1013, og deltagerne 'møder' derfor både den forsvarende engelske hær og den angribende danske hær, der ankommer i langskibe som 'Havhingsten'. 

Hvem mon vinder det endelige slag?

Dagens bedste oplevelse

Efter familierundvisningen er museumsbesøget ved at være slut for et par bedsteforældre og deres børnebørn. 
Hånd i hånd går de over mod caféen for at få is og kaffe.
På vejen spørger bedstemoren:

"Hvad var så dagens bedste oplevelse?" Barnebarnet tænker lidt - og siger så: "Våbenkampen med bedstefar!"

Historisk baggrund: Vikingerne i England

De tidligste beretninger om vikingernes plyndringstogter på engelsk jord kendes fra slutningen af 700-tallet. Beretningen om overfaldet på klosteret Lindisfarne i 793 er nok den mest kendte beretning, og overfaldet betragtes som begyndelsen på vikingernes magt i England.

De årligt tilbagevendende plyndringstogter fortsatte op gennem 800-tallet, og med ankomsten af ’den store hær’ i 865 udviklede plyndringstogterne sig til regulære overvintringslejre, og i de følgende år erobrede vikingerne det meste af Østengland. Området kendes som Danelagen, der betyder ’danerloven’.

Danegæld

De skandinaviske vikinger tiltvang sig betaling fra de lokale folk mod løfter om fred, denne betaling – eller tribut – kaldes ’Danegæld’.

Danegælden blev for alvor til enorme summer under Svend Tveskægs og Knud den Stores erobringstogter i perioden 991-1016, men vikingerne opkrævede allerede ’fredsbetalinger’ fra sidste halvdel af 800-tallet – hvilket dog ikke forhindrede fortsatte vikingeangreb.

England var dog forholdsvis fredeligt i store dele af vikingetiden, og skandinaverne bosatte sig og dyrkede jorden. Men da den engelske konge Edward blev myrdet i 978, og hans bare 10 år gamle bror, Æthelred, blev indsat som konge, opstod der interne uroligheder.

Vikingerne udnyttede uroen i landet og hærgede fra 980 igen den engelske kyst, og herefter fulgte en tid med konstante plyndringer. Angrebene begyndte som små og spredte overfald, men blev siden samlet i store hære, ledet af høvdinger eller konger.

Mønsteret fra tidligere gentog sig: Plyndringstogterne blev til overvintringslejre, og der var store udbetalinger af Danegæld - I årene 991-1013 var der gode muligheder for at erhverve mængder af sølv i England og det udnyttede vikingerne.

Svend Tveskæg og erobringen af England

I 1013 sejlede Svend Tveskæg endnu en gang mod England - denne gang for at erobre landet.

Efter kun få måneders kampe lykkedes det Svend Tveskæg at erobre landet. Han døde dog allerede året efter, og hans søn Knud – der havde deltaget i erobringen af England - blev valgt til konge af den danske hær i England.
Men de angelsaksiske stormænd genindsatte den tidligere engelske konge Æthelred, og Knud måtte forlade landet.

Tilbage i Danmark samlede Knud en ny flåde og angreb endnu engang England i 1015. Efter hårde kampe og politiske aftaler blev Knud konge over hele England i 1016.

Er der spor af vikingerne i England?

Vikingernes indflydelse i England kan blandt andet ses på de bevarede nordiske stednavne. I det sydlige Yorkshire findes flere mindre byer og stednavne, der ender med ordet by.
Byerne ligger kun en dags ridt fra den store by York. Vikingerne kaldte byen for Jorvik, og den var -sammen med Lincoln - vikingernes vigtigste byer i Danelagen.

Rundvisninger på Vikingeskibsmuseet frem til efterårsferien:

Familierundvisninger: Alle dage kl. 12.30 og kl. 14.00 frem til og med den 19. september
Rundvisning på engelsk: Alle dage kl. 12.00 frem til og med den 17. oktober
Rundvisning på dansk/engelsk: Alle dage kl. 15.00 frem til og med den 17. oktober
'Viking Talk' på engelsk: Alle dage kl. 13.00 og 14.30 frem til og med den 17. oktober

Mødested: Strandengen
Det er gratis at deltage i rundvisningerne, når man har billet til Vikingeskibsmuseet. Børn under 18 år har gratis adgang.

» Tidspunkter og mere information findes i kalenderen ...

 


Oprettet af Rikke Johansen