Gravhøjene ved Sdr. Donbæk

Her ligger en gravplads, som var i brug gennem næsten 1000 år. Der er registreret 62 gravsætninger i det fredede område, som er 5,4 ha stort. De sidste gravlæggelser fandt sted i den tidlige del af vikingetiden omkring år 800 – de ligger under de små høje.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Skagens Odde med dens yderste spids, Grenen er en marin krumodde. Den vandrer og vokser hele tiden mod nordøst og har set helt anderledes ud i vikingetiden.

► Læs mere om Skagen her

I Jetsmark Kirke står en runesten. " Hove satte stenen efter sine brødre Thorlak og Ride."

► Læs mere om Runestenen ved Jetsmark her

En af Vendsyssels største runesten finder man i våbenhuset til Hune Kirke.

► Læs mere om Hunestenen her

I museets samling finder man flere eksempler på fremstillinger af et hoved med kun et øje, Odins kendetegn.

► Læs mere om Vensyssel Historiske Museum her

Lindholm Høje er kendt for sine mange grave og stensætninger. I dag ligger der et museum.

► Læs mere om Lindholm Høje her