MedlemsNyt 8/2021 for foreningen 'Vikingeskibsmuseets Venner'

En af sommerens populære aktiviteter var Familierundvisningerne: Ta’ med på krigstogt.
En af sommerens populære aktiviteter var Familierundvisningerne: Ta’ med på krigstogt.

Kære medlemmer

Så er vi i gang med efterårets foredragsprogram. Den 23. september hørte vi den meget spændende fortælling af den tidligere landsantikvar på Færøerne Steffen Stummann Hansen om de første bosætninger og beboere på Færøerne. Foredraget rummede mange oplysninger, der næppe er kendt af mange. Bl.a. om relationer til kopterne i år 200 til 400! I de to næste foredrag fortsætter vi først på Island, og dernæst skal vi høre om seneste nyt fra DNA-forskningen om vikingernes ophav og mobilitet.

Torsdag d. 7. oktober kl. 19.30
Til søs med islændingesagaerne

Lektor Annette Lassen fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet kommer direkte fra Island, hvor hun nu arbejder med at oversætte Landnamsbogen (koloniseringen af Island) til dansk. Hendes idé er, at alle sagaer skal oversættes til dansk. Hun var redaktør på et pragtværk på 8 bind om sagaerne, hvor sidste bind udkom sidst i 2019, for hvilket hun modtog Årets faglitterære pris på vegne af kulturministeriet. Det er de spændende og sjældent hørte maritime fortællinger i sagaerne, vi kan glæde os til at høre om. En maskulin verden med mange farer, sejladsen på langture til bl.a. Markland, Helleland og Vinland - og problemer med skibene. Nåede man frem til ukendt land? Kunne skibene klare turen? Men skibene bandt verden sammen.  - Islændinge sagaerne er nedskrevet ca. 1200-1300, men hændelserne finder sted ca. (870) 950 til 1030.

Torsdag d. 28.oktober kl. 19.30
DNA-revolutionen - Et nyt syn på forhistorien og vikingerne

Professor, dr.phil. Kristian Kristiansen Gøteborgs Universitet og formand for Sagnlandet Lejre har gennem en årrække arbejdet intenst sammen med leder af Center of Geogenetics, Esle Willerslev og andre internationale forskere. For det arbejde har de modtaget 10 mio. Euro til projektet: Environmental DNA. I over 10 år har de analyseret forhistoriske skeletter med de nyeste højteknologiske metoder som f.eks. DNA, Strontiumisotopanalyser, proteinanalyser m.m.

Kristian Kristiansen har et antropologisk og naturvidenskabeligt fokus i sit arbejde, hvormed han har kunnet identificere strømninger i arkæologien ud over hele Europa (i begyndelsen med sen stenalder og bronzealderen) og udenfor Europas grænser. Hvad fortæller disse undersøgelser om bl.a. vikingernes udseende, hårfarve, øjenfarve, sundhedstilstand og psyke. - Studiet viser f.eks., at nogle af genvariaterne kan ændre sig over kort tid. Og hvordan spredte vikingerne sig ud i verden, hvordan blandede de sig med andre kulturer. – Et studie, der afdækker samspillet mellem miljø og genetik, der former mennesket gennem tiderne og gør os til dem, vi er.

Foredragene afholdes i biografen

Alle foredrag afholdes som normalt i Vikingeskibshallens biografsal. Bestyrelsen har af forsigtighedshensyn i forhold til corona-smitte dog valgt at undlade at byde på den traditionelle kop kaffe/te med småkager efter foredragene. Det håber vi på forståelse for.

På gensyn

Aase Hansen
Foredragskoordinator


Oprettet af Trine Harvøe Kristensen