Nyhedsbrev 1/2022 om 'Nyt Vikingeskibsmuseum'

Luftfoto af Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Arkitektkonkurrence

Vikingeskibsmuseet er i gang med de sidste forberedelser til arkitektkonkurrencen om det nye Vikingeskibsmuseum.

Museet har i efteråret annonceret efter arkitektteams, som kunne være interesserede i at deltage i arkitektkonkurrencen. Vi har modtaget overvældende mange kvalificerede ansøgninger fra både danske og internationale arkitekter, som skaber forventning om et meget højt niveau for konkurrencen.

Vikingeskibsmuseet og Roskilde Kommune er sammen med museets rådgivere ved at behandle de mange ansøgninger. Der skal udpeges 5 arkitektteams, som hver skal udarbejde et forslag til, hvordan det nye museum skal se ud.

Arkitektkonkurrencen sættes i gang sidst på året.

» Find mere information om arkitektkonkurrencen her...

Informationsmøde afholdt

Den 26. september 2022 afholdt Vikingeskibsmuseet og Roskilde Kommune informationsmøde om det nye Vikingeskibsmuseum. Til mødet deltog ca. 200 interesserede borgere, som efter en indledende præsentation af projektet havde mulighed for at gå i dialog med medarbejdere fra både museum og kommune.

Der blev uddelt postkort til mødet, hvor deltagerne kunne skrive holdninger og kommentarer til det nye Vikingeskibsmuseum. Der blev afleveret 42 postkort i alt, som efterfølgende er blevet renskrevet og kategoriseret.

De mest gennemgående emner fra postkortene er:

  • Opbakning til at bevare den eksisterende Vikingeskibshal
  • Ønske om at bevare adgangen til fjorden
  • Ønske om at bevare udsigten over fjorden
  • Ønske om at andre forsat kan benytte udearealerne ved museet
  • Ønske om et forsat levende aktivt museum med fokus på håndværk og sejlads
  • Ønske om fokus på arkitekturen i det nye museum
  • Ønske om at offentligheden kan følge med i museumsbyggeriet

Tilbagemeldingerne fra postkortene og fra dialogen på informationsmødet tages med i det videre arbejde med projektet.

Præsentationerne fra mødet og de indkomne postkort kan downloades her:

» Vikingeskibsmuseets præsentation

» Roskilde Kommunes præsentation

» Postkort med håndskrevne kommentarer fra deltagerne, del 1

» Postkort med håndskrevne kommentarer fra deltagerne, del 2

Video fra borgermødet den 26. september 2022

» Se oplæg fra Vikingeskibsmuseet og Roskilde Kommune