'I Røg og Brand' - foredragsrække og historisk mad

I Røg og Brand - Slaget i Femern Bælt, 1644, på Vikingeskibsmuseet

En kold oktoberdag i 1644 stod et dramatisk søslag, der sendte tre krigsskibe brændende til havets bund. Flere hundrede år senere har marinarkæologer fundet vragene af de tabte skibe.

Efterårets og vinterens foredragsrække giver et spændende indblik i skibsfundene - og i en dramatisk periode i Danmarkshistorien.

Vikingeskibsmuseet viser i øjeblikket særudstillingen 'I Røg og Brand – Slaget i Femern Bælt, 1644'. Udstillingen tager udgangspunkt i fundet og undersøgelserne af tre skibe, der gik tabt i søslaget. Skibene har kastet nyt lys over 'Torstenssonfejden', der udspillede sig fra 1643 til 1645, og som udgjorde en af de mange fejder i arvefjendeopgøret mellem Danmark og Sverige.

Det er en historie, der forgrener sig i utallige fortællinger - fra skibsvragene SWARTE ARENT, DELMENHORST og LINDORMEN, kampen om magten i Europa og den danske flådes mange krige til søs, til skibsbygning i 1600-tallet og smukt udskårne galionsfigurer.

Foredragsrække

Til efteråret er vi derfor klar med en foredragsrække, der stiller skarpt på de mange fortællinger: Militærhistorikere, skibsarkitekter, arkæologer og museumsfolk giver deres blik på den blodige Torstenssonsfejdes årsager og konsekvenser, og finder de gode, små og store, ukendte og overraskende historier frem.

Hvornår: 1. september, 6. oktober, 3. november, 1. december 2021 og 5. januar og 28. februar 2022
Hvor: Vikingeskibshallen 
Tidspunkt: 19.30, dørene åbner kl. 19.00, så interesserede kan se særudstillingen inden foredraget.
Varighed: ca. 60 min.
Pris, foredrag: 150 DKK

» Køb billet til foredrag på BilletExpressen...

Skibsgryde og foredrag

Før foredraget serverer Café Knarr en skibsgryde, der er inspireret af de sidste måltider på to af de forliste skibe. På det nederlandske skib SWARTE ARENT fandt marinarkæologerne et stort kobberkar i kabyssen. Karrets indhold er et øjebliksbillede i historien. Flere kilo ben fra okse og svin var ved at blive kogt til suppe, da skibet gik ned. Og inden i kobberkarret stod et mindre lerkar, hvor de bedste kødstykker måske blev gemt til officererne ombord. Og på det danske krigsskib LINDORMEN lå rester af okseknogler i kabyssen. Om skibskokken nogensinde nåede at tilberede et varmt måltid mad, inden skibet eksploderede tidligt på eftermiddagen, er usikkert.  

Skibsgryde i Café Knarr: 18.00 – 19.00
Pris, foredrag og skibsgryde: 249 DKK (ekskl. drikkevarer)

» Køb billet til foredrag og skibsgryde på BilletExpressen...

Onsdag 1. september

Kampen om Norden – undergang og revanche
ved historiker David Høyer
Da den danske og svenske flåde tørnede sammen i Femern Bælt i 1644 var det kulmininationen på næsten 250 års rivalisering. Slaget blev et vendepunkt i magtbalancen i Norden og markerede undergangen for den danske stormagtsposition. Tiden der fulgte var præget af utallige krige udløst af danske drømme om revanche. Med udgangspunkt i de danske kongegrave, kendt fra Roskilde Domkirke, fortæller historiker David Høyer om de dansk-svenske krige fra Kalmarunionen 1397 til Englandskrigene i starten af 1800-tallet.

» David Høyer har skrevet et spændende essay i forbindelse med særudstillingen. Læs essayet her ...

Onsdag 6. oktober

Trediveårskrigen og Torstensonfejden i europæisk perspektiv
ved historiker Hans Christian Berg
Militærhistoriker Hans Christian Bjerg redegør for Trediveårskrigens forudsætning, forløb og følger - herunder, hvorledes denne krig i form af den såkaldte Torstensonfejde også udviklede sig til en søkrig mellem Danmark-Norge og Sverige.

Onsdag 3. november

Skibsbygning i 1600-tallet, belyst gennem arkæologiske skibsfund
ved arkitekt Christian Lemée
I starten af 1600-tallet besad det dansk-norske kongerige Europas største krigsflåde. Under sin 52 år lange regeringstid fik Christian 4. bygget hen ved 60 nye skibe, og dertil anvendtes indkaldte specialister.
Arkitekt Christian Lemée vil, på grundlag af arkæologiske skibsfund, fortælle om de forskellige skibstyper og byggemetoder, som fandtes i starten af 1600-tallet og forklare, hvordan det dengang var muligt at bygge store skibe uden brug af tegninger og beregninger.

Onsdag den 1. december

Ornamenter og galionsfigurer på flådens skibe i 1600-tallet
ved bygningskonstruktør Jens Riise Kristensen
1600-tallet var skibsdekorationernes guldalder. De lange galioner i stævnen, og navnlig de høje agterspejle, gav store muligheder for billedskærere og malere.
Kongens skibe blev sejlende gallerier "til Rigets Ziir og Reputation". En fortælling om viden og kultur. Og om magt.

Onsdag den 5. januar 2022

Søkrig fra Renæssance til Den Kolde Krig
ved historiker Jakob Seerup
Søkrigshistorien afspejler menneskehedens teknologiske og konstruktionsmæssige fremskridt gennem århundrederne.
Alligevel kan man pege på nogle konstante faktorer, der hele tiden har løbet som en understrøm under søkrigshistorien.
Det er blandt andet Danmarks geostrategisk vigtige placering ved indsejlingen til Østersøen.
Når hollænderne engagerede sig i nordisk magtpolitik i 1600-tallet, så skete det ud fra nogle af de samme overvejelser, der gjorde at de trådte ind i NATO-alliancen.
Museumsinspektør Jakob Seerup fra Bornholms Museum prøver at trække de lange linjer helt op til vores egen tid.

Fredag 28. januar 2022

Havets slagmarker - søkrig fra Vikingetid til Renæssance
ved arkæolog Rolf Warming
Før udviklingen af det svære søartilleri i renæssancen, blev slagets gang på havet afgjort af voldsomme entringskampe og maritim nærkamp.
Mange af disse søslag udkæmpedes stort set som almindelige landslag ved brug af landmilitære styrker, men efterhånden udvikledes der flere teknologier og taktikker, der omdannede skibene til avancerede maritime krigsmaskiner. Arkæolog Rolf Warming dykker ned i havets slagmarker mellem ca. 1000 og 1600 e.Kr. og belyser væsentlige udviklinger i taktik fra vikingetidens sammensurrede kampplatforme til renæssancens flydende fæstninger.

» Køb billetter på BilletExpressen.
 

Fakta om udstillingen:

Særudstillingen 'I Røg og Brand – Slaget i Femern Bælt, 1644' kan ses på Vikingeskibsmuseet i Roskilde frem til 1. marts 2023.

Der er indlånt genstande fra:
Nationalmuseet, Landesmuseum Schleswig-Holstein, Femern A/S samt Køge Maritime Modelbyggerlaug.

Udstillingen er skabt i samarbejde med designfirmaet Yoke Aps.

Særudstillingen er støttet af:
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Beckett-Fonden, Brebølfonden, A/S D/S Orients Fond og Furi Appel og Gunnar Niskers Fond til Almennyttige Formål.

Udstillingen ledsages af et formidlingsprogram med online genstandskatalog, foredrag, essays og rundvisninger.

» Følg dette link for at læse mere om udstillingen på Vikingeskibsmuseets hjemmeside


Oprettet af Rikke Tørnsø Johansen