Risbyvejen

Landet var svært fremkommeligt på grund af skove, sumpe og åløb, så vikingerne foretrak transport ad vandvejene, men færdsel over land fandt også sted. Vejene fulgte landskabet – uden om vådområder og rundt om bakketoppe. Mange af nutidens små landeveje følger den dag i dag de samme forløb og derfor er vikingernes veje sjældent bevaret.

5 km fra Hammer Kirke mod Præstø ad landevej 265 lige inden motorvejen kan man se en lille bid af en af oldtidens veje, Risbyvejen. Den kan dateres helt tilbage til yngre stenalder, men den brolagte vejføring, man kan se i dag, er anlagt i vikingetiden ved et tidligere vadested over Rise Å, nu Risby Å. I 1973-76 fandt man en brolægning af planker i den østlige afslutning af vejen. Under plankerne lå et vognhjul og en slæde. 

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Grønsund mellem Sjælland og Falster udgør den naturlige hovedvandvej fra Østersøen til øhavet sydvest for Sjælland. Ca. 2 km syd for Stubbekøbing fandt arkæologer i 1981 velbevarede, men udslidte skibs dele, som stammede fra flere forskellige skibe.

► Læs mere om Fribrødre Ledingshavn her

I den store Vålse Vig fandtes før inddæmningen i 1800-tallet en række naturligt beskyttede anløbspladser med ferskvandskilder; en fordelagtig placering med adgang til Østersøen og Smålandshavet. Handlen fra Vålse Vig har været lukrativ, det vidner fundet af en stor sølvskat i 1835 om.

► Læs mere om Vålse Vig her

Hammer Kirke er bygget omkring år 1100. Herfra er der en flot udsigt over Dybsø Fjord, hvor den store handelsplads Vester Egesborg fra vikingetid er udgravet. En del af genstandene er udstillet på Næstved Museum. 

► Læs mere om Hammer Kirke her

Lige syd for Faxe Ladeplads, hvor Rollo stævnede ud for at erobre Normandiet, ligger Strandegård Dyrehave – her knejser 2-300 år gamle træer 15 m over Faxe Bugt.

► Læs mere om Troldhøjene i Strandegård Dyrehave her

Helligåndshuset fra 1400-tallet fungerede som sygehus og fattighus, og er et af de ældste bevarede huse fra middelalderen i Næstved. I dag holder Næstved Museum til i huset, og her kan man lære mere om hele Næstveds fortid.

► Læs mere om Næstved Museum her