Fyr og flamme: Mød kulsvierne

Det er en oplevelse, der ikke kan beskrives, når kulsvierne åbner milerne og det sorte guld dukker frem af os og røg. Den 10. - 13. august kan du opleve det ældgamle håndværk at fremstille trækul og udvinde trætjære.

Besøger du Vikingeskibsmuseet mellem den 10. - 13. august, vil du blive mødt af en helt særlig duft! Kulsvierne tænder op i deres kulmiler onsdag den 9. august, hvorefter duften af den krydrede røg fra tændte kulmiler breder sig over Strandengen. I løbet af kulsvierdagene vil det være muligt at deltage i opbygningen af mindre miler og få en snak med de erfarne kulsviere.

Et af vikingetidens vigtige håndværk

Vikingetidens skibsbyggeri har ikke bare krævet et godt samarbejde mellem dygtige og hårdtarbejdende bådebyggere. Man har været dybt afhængig af en lang række håndværkere, der hver især har leveret essentielle materialer og dele til det færdige skib. Reblæggeren og sejlmageren har leveret metervis af tovværk og imponerende sejl til skibets rig. Smeden har leveret jernnagler og klinkplader, der blev brugt til at sammentømre vikingeskibene. På et mindre brugsskib som Gislingebåden, er der brugt ca. 450 nagler, og til rekonstruktionen Havhingsten, et 30 meter langt krigsskib fra vikingetiden, blev der brugt ca. 8000 nagler. Derudover, er en del af bådebyggernes værktøj, blevet formet i smedens esse.

For at essen kan varme jernet tilstrækkeligt op, skal det opvarmes til meget høje temperaturer – helt op til 1.300 grader – og så skal der trækul til, da almindeligt træ ikke kan nå op på så høje temperaturer. Trækul er nærmest et superbrændsel sammenlignet med almindeligt brænde.

Et andet vigtigt element, der sikrer vikingeskibenes holdbarhed er trætjære. Trætjære er udvundet af harpiksholdigt fyrretræ og beskytter vikingeskibene imod at rådne. Til Havhingsten blev der brugt ca. 600 liter tjære. Trætjære er et af de ældste træbeskyttelsesprodukter mennesket kender, og visse former for tjære blev fremstillet allerede i stenalderen. Det udvindes af de harpiksstoffer, som træerne selv producerer for at beskytte sig mod bakterier og svampe. Mange forskellige slags træ kan bruges, men fyrretræ er et af de bedste til fremstilling af tjære.

Det at have adgang til en dygtig kulsvier har været en forudsætning for smedens arbejde og for at fremstille trætjære til at beskytte skibene, og kulsvieren er dermed en essentiel del af det at bygge et vikingeskib. 

Kunsten af fremstille trækul

At svide trækul er et ældgammelt håndværk og på Vikingeskibsmuseet kan du få en fornemmelse af, hvordan det har set ud, når vikingerne har fremstillet trækul og udvundet trætjære.

Trækul fremstilles af træ, som afbrændes i en lukket mile. Råmaterialet til fremstilling af trækul og trætjære er harpiksholdigt fyrretræ fra træets stammer, grene og rødder, som kløves til småpinde og stables omhyggeligt. Hele milen dækkes med tørv og antændes, og den skal passes konstant i flere døgn, mens den brænder. Kulsvierne styrer brændingen og får først alt vandet, som er i træet, til at fordampe. Derefter udvikles brændbar luft, som optages i kullet, og det resultere i en høj brændværdi.

Trætjære er et biprodukt af fremstillingen af trækul, da tjæren uddrives fra træet under den kontrollerede brænding. 

Oplev kulsvierhåndværket 10. - 13. august 

Onsdag den 9. august: Kulsvierne opbygger trækulsmilerne en lille og en større mile.

Torsdag den 10. august: Kulsvierne starter dagen med at tænde først den lille og derefter den store mile. Imens milerne brænder, kan besøgende hjælpe med at opbygge mindre miler. Omkring kl. 14 og 16 åbnes små miler. 

Fredag den 11. august: Kulsvierne starter dagen med at tænde en lille mile, hvorefter de bygge og tænder en større mile. Imens milerne brænder, kan besøgende hjælpe med at opbygge små miler. Omkring kl. 14 og 16 åbnes små miler. 

Lørdag den 12. august: Kulsvierne starter dagen med at tænde en lille mile, imens milen brænder, kan besøgende hjælpe med at opbygge små miler. Omkring kl. 12 åbnes den store mile, der blev tændt torsdag. Omkring kl. 14 og 16 åbnes de små miler. 

Søndag den 13. august: Kulsvierne starter dagen med at tænde en lille mile. Der opbygges ikke flere miler. Omkring kl. 12 åbnes den store mile, der blev tændt fredag. Omkring kl. 14 åbnes den sidste mile. 

I løbet af kulsvierdagene vil det være muligt at deltage i opbygningen af mindre miler og få en snak med de erfarne kulsviere.

Sommeraktiviteter på Strandengen frem til 31. august 2023:

Strandengen er åben i hele museets åbningstid 10 – 17.
Adgang til Strandengen er inkluderet i entrébilletten.

Familierundvisninger:
Alle dage: 12.30 og 14.00
Varighed: ca. 45 minutter
Sprog: Dansk og engelsk
Mødested: Strandengen

Familierundvisningerne er gratis, når der er købt entrébillet.

Vikingelege
Prøv-selv aktiviteter: Alle dage 10 – 17

Gå ombord i langskibet
Vikingeskibet er åbent for besøgende 10 – 17.

Viking Talk på Strandengen
Alle dage: 11.00 og 14.30
Varighed: ca. 20 minutter
Sprog: Engelsk
Mødested: Strandengen

Deltagelse i Viking Talks er gratis, når der er købt entrébillet.

Flere sommeraktiviteter:

Rundvisninger 24. juni - 31. august
11.00: Rundvisning i Vikingeskibshallen (Engelsk, 50 min.)
11.00: Viking Talk på Strandengen (Engelsk, 20 min.)
12.00: Rundvisning på Bådeværftet (Engelsk, 50 min.)
12.30: Krigstogtet. Familierundvisning udendørs (Engelsk og dansk, 45 min.)
13.00: Rundvisning i Vikingeskibshallen (Engelsk, 50 min.)
14.00: Rundvisning på Bådeværftet (Engelsk, 50 min.)
14.00: Krigstogtet. Familierundvisning udendørs (Engelsk og dansk, 45 min.)
14.30: Viking Talk på Strandengen (Engelsk, 20 min.)

» Tryk her for at læse mere om de forskellige rundvisninger ...

Byg båd-værksted på Bådeværftet:
Byg og test - er dit skib sødygtigt?
Værkstedet er åbent alle dage 10.30 – 17.00.
Du må bygge alle de både, du vil, når der er købt entrébillet.

» Tryk her for at læse mere om Byg båd-værkstedet ...

Sejladser
Vi tilbyder sejladser i traditionelle, nordiske træbåde på Roskilde Fjord.
Sejlturene kræver særlig billet.

» Tryk her for at læse mere om sejlturene, og om hvordan du køber billet ...

Entré til Vikingeskibsmuseet
Rundvisninger og aktiviteter (ikke sejlture) er inklusiv i entrébilletten til Vikingeskibsmuseet.
Familiebillet (2 voksne og børn under 18 år): 300 DKK
Voksne: 160,00 DKK
Børn under 18 år har gratis adgang til Vikingeskibsmuseet.

Sæsonkort 
Køb sæsonkort for 180 DKK, og kom gratis ind hele året.
Sæsonkortet giver adgang for en voksen med ledsagende børn under 18 år i hele 2023.

Åbningstid
Vikingeskibsmuseet har åbent alle dage 10 - 17