Allentoft, M.E., Sikora, M., Fischer, A. et al. (Uldum, Otto C. & Johansen, Morten) 2024: 100 ancient genomes show repeated population turnovers in Neolithic Denmark. Nature 625, 329–337.

 

Allentoft, M.E., Sikora, M., Refoyo-Martínez, A. et al.(Uldum, Otto C. & Johansen, Morten) 2024: Population genomics of post-glacial western Eurasia. Nature 625, 301–311.

Bischoff, Vibeke 2023: The Oseberg Ship. Reconstruction of form and function. Ships and Boats of the North 9 & Norske Oldfunn XXXIV. Roskilde. 

Bloch, Andreas Kallmeyer & Gregory, David John 2023: Danske slaveskibe i Costa Rica. Skalk 2023:6, 18-23.   

Fiedler, Klara, Thomsen, Mikkel H. & Pedersen, Kirsti 2023: You Can’t Make an Omelette without Breaking an Egg. Surveying Submerged Paleo-terrains with a Mechanical Excavator. In: Ravn, M. & Thomsen, M. H. (eds), Special Issue: Under the Waves and Ripples: Recent Developments in Marine Archaeology. Proceedings of the Nordic Conference for Maritime Archaeology IV, Roskilde 2022. Acta Archaeologica 94 (2023)/Issue 1 (Jan 2024): 12-29.

Gøthche, Morten 2023: The Faroese Boat. Boatbuilders, craftsmanship, and the use of clinker-built boats in the Faroe Islands, 1830-1975. Ships and Boats of the North 8. Roskilde. 

Makeeff, Tao Thykier 2023: Vikingeworkouts, vildmænd ogvildmarksforestillinger. DIN - Tidsskrift for religion og kultur, nr. 1, 2023, 77-106.

Nielsen, Søren & Sørensen, Tríona 2023: Nordiske klinkbådstradioner: Kulturen lever - men hvad med arven? Magasinet MUSEUM, 20-23. 

Ravn, Morten & Thomsen, Mikkel H. (eds) 2023: Special Issue: Under the Waves and Ripples: Recent Developments in Marine Archaeology. Proceedings of the Nordic Conference for Maritime Archaeology IV, Roskilde 2022. Acta Archaeologica 94 (2023)/Issue 1 (Jan 2024).

Ravn, Morten & Thomsen, Mikkel H. 2023: Foreword. In: Ravn, M. & Thomsen, M. H. (eds), Special Issue: Under the Waves and Ripples: Recent Developments in Marine Archaeology. Proceedings of the Nordic Conference for Maritime Archaeology IV, Roskilde 2022. Acta Archaeologica 94 (2023)/Issue 1 (Jan 2024): 1-2.                     

Thomsen, Mikkel H. & Čvrljak, Matko 2023: The Viking Ship Kalverev Syd: Report on the Excavation and Documentation of a Mid-13th Century Shipwreck from Storstrømmen, Denmark. International Journal of Nautical Archaeology, online.

Thomsen, Mikkel H. & Čvrljak, Matko 2023: In-situ Artefact Documentation of Underwater Cultural Heritage Using Third-Party Data. In: Ravn, M. & Thomsen, M. H. (eds), Special Issue: Under the Waves and Ripples: Recent Developments in Marine Archaeology. Proceedings of the Nordic Conference for Maritime Archaeology IV, Roskilde 2022. Acta Archaeologica 94 (2023)/Issue 1 (Jan 2024): 42-55.

Vejrup-Hansen, Per 2023: Vikingetidens politiske økonomi. Historisk Tidsskrift, bind 123, hæfte 2, 401-425.  

Fiedler, Klara, Johansen, Morten and Binder, Andreas G. 2022: Preliminary Results and Research Perspectives on the Submerged Stone Age Sites in Storstrømmen, Denmark. Open archaeology 8, 159-174.

Fiedler, Klara og Johansen, Morten 2022: Storstrømmen i Ældre stenalder.Trap Danmark, bind 25.

Fischer Mortensen, Morten, Nielsen, Søren, Sindbæk Søren, Christensen, Jonas og Ulriksen, Jens 2022: Tørv og tømmer. Skalk 2022,1: 3-9.   

Jonsson, Marie 2022: Dokumentation av vrak i Fehmarn bält. En undersökning med efterverkningar. Marinarkeologisk tidskrift 2/2022: 4-8. 

Makeeff, Tao T. 2022: Iskolde krigere: Religion, Kamp og Vikingeidentitet. Religion - tidsskrift for Religionslærerforeningen for gymnasiet og hf, 3, 2022.

Nielsen, Søren 2022: Levende klinkbygget verdenskulturarv. Skalk 2022,2: 24-25.

Nielsen, Søren og Sørensen, Triona 2022: Status på nordiske klinkbådstraditioner - over 1000 år gammel og stadig levende! Arkæologisk Forum 46: 16-29.   

Ravn, Morten 2022: Skibe og søfart i Danmarks oldtid. Aarhus.

Ravn, Morten 2022: Kun en tåbe frygter ikke havet. Forskerzonen på Videnskab.dk, 4. november 2022. 

Ravn, Morten 2022: Glem de ustyrlige vikinger på svampetrip – krigerne var disciplinerede, og togterne velforberedte. Forskerzonen på Videnskab.dk, 16. januar 2022.

Ravn, Morten 2022: Varpelevbåden fra midten af bronzealderen... Trap Danmark, bind 24.

Ravn, Morten 2022: Et befæstet skibsværft - Engelsborg på Slotø. Trap Danmark, bind 25.

Ravn, Morten & Thomsen, Mikkel 2022: Vragfund i Guldborgsund Kommune. Trap Danmark, bind 25.

Thomsen, Mikkel H. 2022: Under overfladen - de marinarkæologiske forundersøgelser. In: Ole Thirup Kastholm (ed.): Kronprinsesse Marys Bro og arkæologien, 32-44. Roskilde.

Thomsen, Mikkel H. 2022: Warship Delmenhorst. In: Maili Roio (ed.): The Invisible Heritage Beneath the Waves: Exploring the Underwater Landscape in the Baltic Sea and Along the Coast of Norway, 42-43. Tallinn.

Thomsen, Mikkel H. 2022: Warship Swarte Arent. In: Maili Roio (ed.): The Invisible Heritage Beneath the Waves: Exploring the Underwater Landscape in the Baltic Sea and Along the Coast of Norway, 44-45. Tallinn. 

Bischoff, Vibeke 2021: The Oseberg ship: reflections on the choice of methodology when testing experimental archaeological reconstructions. In: Giulia Boetto, Patrice Pomey and Pierre Poveda (eds.), Open Sea. Closed Sea. Local and Inter-Regional Traditions in Shipbuilding: 289-294. Proceedings of the Fifteenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Marseilles 2018. Archaeonautica 21. Marseilles

Dael, Martin Rodevad & Sørensen, Tríona 2021: The Skuldelev 3 reconstruction, Roar Ege: from reconstruction to retirement. Giulia Boetto, Patrice Pomey and Pierre Poveda (eds.), Open Sea. Closed Sea. Local and Inter-Regional Traditions in Shipbuilding: 295-301. Proceedings of the Fifteenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Marseilles 2018. Archaeonautica 21. Marseilles.

Daly, Aoife, Jouttijärvi, Arne, Jensen, Lars M.S., Nicolajsen, Tom and Ravn, Morten 2021: The Vordingborg Boat: Investigation, Presentation and Interpretation of a 14th-Century Boat-Find from Vordingborg Castle, Denmark. International Journal of Nautical Archaeology, Vol. 50, 1: 97-115.

 

Fiedler, Klara 2021: Submarin Stenalder i Kalundborg kommune. Trap Danmark, bind 21. 

Mortensen, Morten Fischer, Baittinger, Claudia, Christensen, Jonas, Nielsen, Anne Birgitte, Nielsen, Søren, Pihl, Anders, Prøsch-Danielsen, Lisbeth, Ravn, Morten, Sindbæk, Søren Michael and Ulriksen, Jens 2021: Turfs and Timbers – Resource use in the construction of the Viking Age Ring Fortress Borgring, Southeast Denmark. Danish Journal of Archaeology, Vol 10.    

Ravn, Morten 2021: Krigsflådernes små skibe og skibsbåde. Skalk, 2021,2: 3-7.

Ravn, Morten 2021: Vraget af den såkaldte Gislingebåd... Trap Danmark, bind 21. 

Ravn, Morten 2021: Skibsfund i Roskilde Havn. Trap Danmark, bind 22.

Ravn, Morten, Bischoff, Vibeke, Damgård-Sørensen, Tinna, Nielsen, Søren og Sørensen, Anne C. 2021: Vikingetidens maritime bedrifter. I: Jeanette Varberg og Peter Pentz (red.), Togtet, 12-28. København.

Ravn, Morten, Bischoff, Vibeke, Damgård-Sørensen, Tinna, Nielsen, Søren og Sørensen, Anne C. 2021: Maritime Achievements of the Viking Age. In: Jeanette Varberg og Peter Pentz (eds.), The Raid, 12-28. Copenhagen.

Rieck, Flemming Rosenvind 2021: Oldtidens søfart indtil 800. I: Mikkel Leth Jespersen og Hans Schultz Hansen (eds.), Sønderjysk søfarts historie 1, 21-87. Aabenraa.  

Thomsen, Mikkel H. 2021: The medieval shipwreck from Kalverev Syd. Denmark. In: Giulia Boetto, Patrice Pomey and Pierre Poveda (eds.), Open Sea. Closed Sea. Local and Inter-Regional Traditions in Shipbuilding. Proceedings of the Fifteenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Marseilles 2018. Archaeonautica 21. 187-192. Paris. 

Johansen, Morten, Ravn Morten og Thomsen, Mikkel H. 2020: To skibsfund med flasker fra Kriegers Flak i Østersøen. Gefjon, 5, 150-170.   

Ravn, Morten 2020: Early Medieval Nordic Boatbuilding Technology. Reflections on How to Investigate Negotiation Processes in Past Communities of Practice. Lund Archaeological Review 2018-2019, 97-110.  

Ravn, Morten 2020: Vikingetidens krigsflåder – bygning og brug. Prøven, 67, 8-21.

Ravn, Morten 2020: Skibene under Operaen. Trap Danmark, bind 32, 15.

Ravn, Morten 2020: Grønnegaard Havn – skibsfund fra Renæssancen. Trap Danmark, bind 32, 25. 

Ravn, Morten og Ditlevsen, Peter 2020: Ivar Hertzsprung – arkæologen der lagde navn til en asteroide. Arkæologisk Forum 43, 43-50.

Rieck, Flemming and Vang Petersen, Peter 2020: Preface. In: Sandie Holst and Poul Otto Nielsen (eds.), Excavating Nydam. Archaeology, Palaeoecology and Preservation. The National Museum's Research Project 1989-99, 7-9. Copenhagen.  

Sørensen, Tríona og Dael, Martin 2020: Roar Ege. The Lifecycle of a Reconstructed Viking Ship. Exarc Journal 2020/2. 

Donahue, Randolph E., Anders Fischer, Daniela B. Burronic, Torben Malm and Morten Johansen 2019: Microwear analysis aiding excavation prioritization at the submerged Mesolithic settlement of Orehoved, Denmark. Journal of Archaeological Science: Reports, 23, 540-548. 

Koch Madsen, C., Ravn, M., Sand, O. 2019: Grønlandstogtet. Et rekonstrueret skibsfund fra vikingetiden og den eksperimentelle arkæologis muligheder og begrænsninger. Arkæologisk forum, 40, 8-17.

Pommer, Rune M. G. og Morten Ravn 2019: Den sene vikingetids amfibiske militæroperationer. Eksperimentalarkæologiske forsøg med landsætning og kampformationer. Kuml, 2019, 93-125.  

Crumlin-Pedersen, Ole and Jensen, Hanus 2018: Udspændte både fra vikingetid og jernalder. Roskilde.

Crumlin-Pedersen, Ole and Jensen, Hanus 2018: Viking and Iron Age expanded boats. Roskilde.

Fiedler, Klara, Andreas G. Binder, Frederik D. Hyttel and Anders Fischer 2018: Køge Harbour - finding small things with large machines. In: Anders Fischer and Lisbeth Pedersen (eds.), Oceans of Archaeology, 118-119. Højbjerg.  

Fischer, Anders, Jørgen Dencker and Torben Malm 2018: Fløjstrup Skov - aggregate extraction and heritage management. In: Anders Fischer and Lisbeth Pedersen (eds.), Oceans of Archaeology, 134-135. Højbjerg.  

Johansen, Morten and Morten Ravn 2018: Orehoved - high-tech hand excavation under water. In: Anders Fischer and Lisbeth Pedersen (eds.), Oceans of Archaeology, 120-121. Højbjerg.  

Ravn, Morten 2018: Anløbspladser og skibsvrag. Trap Danmark, bind 26, 33.

Ravn, Morten 2018: Skibsfund og sejlspærringer i Roskilde Fjord. Trap Danmark, bind 27, 33.
  
Thomsen, Mikkel H. 2018: VIR 2794 Kalverev Syd. Middelalderarkæologisk nyhedsbrev, 94, 2018, 43-45.
 
Thomsen, Mikkel H. 2018: VIR 2797 Kalverev Nord. Middelalderarkæologisk nyhedsbrev, 94, 2018, 45-47.

Bischoff, Vibeke 2017: Viking-Age Sails: Form and Proportion.Journal of Maritime Archaeology, 2017, Vol. 12, 1, 1-24. 

Bischoff, Vibeke, Damgård-Sørensen, Tinna, Nielsen, Søren, Ravn, Morten & Sørensen, Anne C. 2017: Surcando las olas. Arquitectura naval y navegación. Desperta Ferro, Arqueología, 13 (2017), 46-51. 
 
Bohlmann, Jörn 2017: Camber in sails of the 17th century. A reconstruction of non-preserved features. In Jerzy Gawronski, André van Holk & Joost Schokkenbroek (eds), Ships And Maritime Landscapes. Proceedings of the Thirteenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Amsterdam 2012, 325-330. Eelde.

van den Brenks, Seger, Dencker, Jørgen & Segschneider, Martin 2017: Mapping two Shipwrecks in the Fehmarn Belt (Baltic Sea). Results of geophysical surveys prior to underwater research. In Jerzy Gawronski, André van Holk & Joost Schokkenbroek (eds), Ships And Maritime Landscapes. Proceedings of the Thirteenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Amsterdam 2012, 423-424. Eelde. 

Englert, Anton 2017: Transport with class. The large Nordic cargo ship from Karschau near Schleswig (Germany).In Jerzy Gawronski, André van Holk & Joost Schokkenbroek (eds), Ships And Maritime Landscapes. Proceedings of the Thirteenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Amsterdam 2012, 273-279. Eelde.

Fiedler, Klara 2017: Mönchgut 92: a large clinker-built cargo vessel from the late medieval period. In Jerzy Litwin (ed.), Baltic and beyond. Change and continuity in shipbuilding. Proceedings of the Fourteenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Gdansk 2015, 49-54. Gdansk.

Gregory David, Al-Hamdani, Zyad, Björdal, Charlotte, Petriaggi, Barbara Davidde, Dencker, Jørgen, Garaga, Maria, Jensen, Poul, Manders, Martijn, Porsgaard, Søren, Smith, Brian & Wunderlich, Jens 2017: SASMAP - nye veje til at undersøge og beskytte Europas undervandskulturarv. Nationalmuseets Arbejdsmark, 2017, 46-59.  

Gøthche, Morten & Strætkvern, Kristiane 2017: The Roskilde 6 ship (Denmark). Reconstructing the longest warship find of the Viking Age. In Jerzy Gawronski, André van Holk & Joost Schokkenbroek (eds), Ships And Maritime Landscapes. Proceedings of the Thirteenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Amsterdam 2012, 373-377. Eelde.

Thomsen, Mikkel 2017: Numerous shipwrecks found in the Danish sector of the Nord Stream offshore gas pipiline (Baltic Sea). In Jerzy Gawronski, André van Holk & Joost Schokkenbroek (eds), Ships And Maritime Landscapes. Proceedings of the Thirteenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Amsterdam 2012, 513-518. Eelde. 

Trakadas, Athena 2017: The maritime landscapes of the Oued Loukkos (Lixus/Larache Morocco). In Jerzy Gawronski, André van Holk & Joost Schokkenbroek (eds), Ships And Maritime Landscapes. Proceedings of the Thirteenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Amsterdam 2012, 162-164. Eelde.

Ravn, Morten 2017: Children in maritime communities of practice. In Jerzy Gawronski, André van Holk & Joost Schokkenbroek (eds), Ships And Maritime Landscapes. Proceedings of the Thirteenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Amsterdam 2012, 132-133. Eelde.

Ravn, Morten 2017: Social organisation on board Viking-Age longships. An experimental archaeological investigation. Skyllis, 16. Jahrgang 2016, Heft 2, 142-147.  

Ravn, Morten 2017: Building War Fleets: investigating resource management in late Viking Age Denmark. In Jerzy Litwin (ed.), Baltic and beyond. Change and continuity in shipbuilding. Proceedings of the Fourteenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Gdansk 2015, 237-242. Gdansk.

Andersen, Erik & Vibeke Bischoff 2016: Vikingeskibsmuseets sejlforskning: råsejl af uld og plantefibre i vikingetiden. In Morten Ravn, Lone Gebauer Thomsen, Eva Andersson Strand & Henriette Lyngstrøm (eds.), Vikingetidens sejl. Festskrift tilegnet Erik Andersen. Arkæologiske Skrifter 14. 1. udgave. Udgivet i samarbejde mellem Vikingeskibsmuseet i Roskilde og Arkæologi på SAXO-Instituttet ved Københavns Universitet, 137-160. Amager. 

 

Bischoff, Vibeke 2016: Vikingetidens sejl - form og proportion. In Morten Ravn, Lone Gebauer Thomsen, Eva Andersson Strand & Henriette Lyngstrøm (eds.), Vikingetidens sejl. Festskrift tilegnet Erik Andersen. Arkæologiske Skrifter 14. 1. udgave. Udgivet i samarbejde mellem Vikingeskibsmuseet i Roskilde og Arkæologi på SAXO-Instituttet ved Københavns Universitet, 97-118. Amager. 


Bischoff, Vibeke 2016: Saga Oseberg - på ret kurs igen. Kysten 5 (2016), 42-49.


Bischoff, Vibeke 2016: 3D Digital Methods in the Documentation, Reconstruction and Presentation of Archaeological Ship Finds at the Viking Ship Museum in Roskilde. In Nicolai Garhøj Larsen & Matteo Pilati (eds), Why 3D? Challenges and solutions with the use of 3D visualizations in archaeology. Proceedings from the seminar "Why3D?" held at the Department of Archaeology at Aarhus University, Moesgård on the 21st of August 2014, 21-36. Faaborg.


Bischoff, Vibeke & Bill, Lars 2016: Saga Oseberg. På rett kurs med buet kjøl. In Eivind Luthen (ed.), Oseberg. Magasin for Vestfolds historie, 60-63.  


Bischoff, Vibeke, Tinna Damgård-Sørensen, Søren Nielsen, Morten Ravn & Anne C. Sørensen 2016: Schiffsbau und Seefahrt. In Michaela Helmbrecht (ed.), Wikinger! Begleitbuch zur Erlebnisausstellung WIKINGER! Im Ausstelllung Lokschuppen Rosenheim. 11. März bis 04. Dezember 2016, 130-137. Rosenheim.


Bohlmann, Jörn 2016: Rekonstruksjon av vikingetidens seil - håndverksmessige utfordringer. In Morten Ravn, Lone Gebauer Thomsen, Eva Andersson Strand & Henriette Lyngstrøm (eds.), Vikingetidens sejl. Festskrift tilegnet Erik Andersen. Arkæologiske Skrifter 14. 1. udgave. Udgivet i samarbejde mellem Vikingeskibsmuseet i Roskilde og Arkæologi på SAXO-Instituttet ved Københavns Universitet, 161-172. Amager. 


Crumlin-Pedersen, Ole & Damgård-Sørensen, Tinna 2016: Widening the scope and refining the methods of maritime and experimental archaeology: The Roskilde Case - Viking Ships from excavation to full-size sea trails. In the second volume of Shuixia kaoguxue yanjiu / Studies of Underwater Archaeology: Beijing. 


Damgård-Sørensen, Tinna 2016: Erik Andersen og Vikingeskibsmuseet i Roskilde. In Morten Ravn, Lone Gebauer Thomsen, Eva Andersson Strand & Henriette Lyngstrøm (eds.), Vikingetidens sejl. Festskrift tilegnet Erik Andersen. Arkæologiske Skrifter 14. 1. udgave. Udgivet i samarbejde mellem Vikingeskibsmuseet i Roskilde og Arkæologi på SAXO-Instituttet ved Københavns Universitet, 3-5. Amager.  


Hvid, Carsten & Morten Ravn 2016: Barkning og smøring af sejl – praktiske erfaringer samt refleksion over vikingetidens imprægnering af sejldug. In Morten Ravn, Lone Gebauer Thomsen, Eva Andersson Strand & Henriette Lyngstrøm (eds.), Vikingetidens sejl. Festskrift tilegnet Erik Andersen. Arkæologiske Skrifter 14. 2. udgave. Udgivet i samarbejde mellem Vikingeskibsmuseet i Roskilde og Arkæologi på SAXO-Instituttet ved Københavns Universitet, 173-187. Amager.


Hyttel, Frederik & Andreas Bloch 2016: Bringing the Mountain to Muhammad: Documentation and Dissemination of Archaeological Sites under Water. In Nicolai Garhøj Larsen & Matteo Pilati (eds), Why 3D? Challenges and solutions with the use of 3D visualizations in archaeology. Proceedings from the seminar "Why3D?" held at the Department of Archaeology at Aarhus University, Moesgård on the 21st of August 2014, 63-76. Faaborg.


Nørgård, Anna 2016: Store og små sejl - tidsforbrug ved spinding og vævning. In Morten Ravn, Lone Gebauer Thomsen, Eva Andersson Strand & Henriette Lyngstrøm (eds.), Vikingetidens sejl. Festskrift tilegnet Erik Andersen. Arkæologiske Skrifter 14. 1. udgave. Udgivet i samarbejde mellem Vikingeskibsmuseet i Roskilde og Arkæologi på SAXO-Instituttet ved Københavns Universitet, 77-95. Amager. 


Palm, Mette, Jette Rostock, Bo Jensen, Anna Beck, Ole T. Kastholm, Signe Lützau Pedersen, Sara Gjerlevsen & Morten Ravn: Temaintro: Statsbegreber. Arkæologisk Forum 34, 17.


Ravn, Morten 2016: Viking-Age War Fleets. Shipbuilding, resource management and maritime warfare in 11th-century Denmark. Maritime Culture of the North 4. Roskilde.


Ravn, Morten 2016: Sammenfatning og refleksion over temaet om statsbegreber. Arkæologisk Forum 34, 29-33.


Ravn, Morten 2016: Skabt af pigge og furer - aftryk af jernnagler. In Ingrid Gustin, Martin Hansson, Mats Roslund & Jes Wienberg (eds.), Mellan slott och slagg. Vänbok till Anders Ödman, 223-226. Lund.   


Ravn, Morten 2016: Vikingetidens sejlproduktion - de operative processer. In Morten Ravn, Lone Gebauer Thomsen, Eva Andersson Strand & Henriette Lyngstrøm (eds.), Vikingetidens sejl. Festskrift tilegnet Erik Andersen. Arkæologiske Skrifter 14. 1. udgave. Udgivet i samarbejde mellem Vikingeskibsmuseet i Roskilde og Arkæologi på SAXO-Instituttet ved Københavns Universitet, 7-21. Amager.


Ravn, Morten 2016: Om bord på vikingetidens langskibe. En analyse af besætningsorganisation og kommunikation. Kuml, 2016, 131-152.


Ravn, Morten, Lone Gebauer Thomsen, Eva Andersson Strand & Henriette Lyngstrøm (eds.) 2016: Vikingetidens sejl. Festskrift tilegnet Erik Andersen. Arkæologiske Skrifter 14. 1. udgave. Udgivet i samarbejde mellem Vikingeskibsmuseet i Roskilde og Arkæologi på SAXO-Instituttet ved Københavns Universitet. Amager. 


Ravn, Morten, Lone Gebauer Thomsen, Eva Andersson Strand & Henriette Lyngstrøm 2016: Suset fra dragens vinge. In Morten Ravn, Lone Gebauer Thomsen, Eva Andersson Strand & Henriette Lyngstrøm (eds.), Vikingetidens sejl. Festskrift tilegnet Erik Andersen. Arkæologiske Skrifter 14. 1. udgave. Udgivet i samarbejde mellem Vikingeskibsmuseet i Roskilde og Arkæologi på SAXO-Instituttet ved Københavns Universitet, 1. Amager.


Sørensen, Tríona 2016. The day the house sat down: the deterioration and collapse of the Ferrycarrig roundhouses. In L. Hurcombe og P. Cunningham (red.), The life Cycle of Structures in Experimental Archaeology: an object biography approach, 225-238. Leiden.


Sørensen, Tríona, Rodevad Dael, Martin, Tavs Ravn, Silas, Broen, Marie & Krogh Nielsen, Marie 2016. The Gislinge Boat Open Source Project: an old boat and a new idea. EXARC Journal 2016/4.

Crumlin-Pedersen, Ole 2015: The Lynæs ships, Excavation and documentation. In Englert, Anton 2015: Large Cargo Ships in Danish Waters 1000-1250. Evidence of specialised merchant seafaring prior the Hanseatic Period. Ships and Boats of the North 7, 115-126. Roskilde.

Crumlin-Pedersen, Ole & Anton Englert 2015: The Lynæs ships, Description of the preserved parts. In Englert, Anton 2015: Large Cargo Ships in Danish Waters 1000-1250. Evidence of specialised merchant seafaring prior the Hanseatic Period. Ships and Boats of the North 7, 126-159. Roskilde.

Damgård-Sørensen, Tinna 2015: The iron objects found near the keel of the Lynæs 2 ship. In Englert, Anton 2015: Large Cargo Ships in Danish Waters 1000-1250. Evidence of specialised merchant seafaring prior the Hanseatic Period. Ships and Boats of the North 7, 331-337. Roskilde.

Englert, Anton 2015: Forbundet af havet - vilkår for sejlads og kommunikation over Skagerrak og Kattegat. In Pedersen, Anne & Søren M. Sindbæk (eds), Et fælles hav - Skagerrak og Kattegat i vikingetiden. Seminar på Nationalmuseet, København, 19.-20. september 2012. Nordlige Verdener, 52-70. København.

Englert, Anton 2015: Large Cargo Ships in Danish Waters 1000-1250. Evidence of specialised merchant seafaring prior the Hanseatic Period. Ships and Boats of the North 7. Roskilde.

Englert, Anton 2015: Sea Dragons: Viking-Age Ships and Seafaring. In Sindbæk, Søren M. (ed.), Dragons of the Northern Seas: The Viking Age of Denmark, 13-17. Ribe.

Gøthche, Morten 2015: Dänische Zeesboote. Der Bau eines traditionellen Fischerbootes von der Insel Fejø. Roskilde. 

Gøthche, Morten 2015: Eel Drifters. Building a traditional fishing boat from the Danish Island of Fejø. Roskilde.

Gøthche, Morten 2015: Åledrivkvaser. Bygning af en traditionel fiskerbåd fra Fejø. Roskilde.

Knudsen, Maria, Anne Pedersen, Peter Pentz, Søren. M. Sindbæk & Anne C. Sørensen 2015: Dragons of the Northern Seas: The Viking Age of Denmark. In Sindbæk, Søren M. (ed.), Dragons of the Northern Seas. The Viking Age of Denmark, 5-10. Ribe.

Magnus, Ole 2015: Linden bast cordage from the Karschau ship. In Englert, Anton 2015: Large Cargo Ships in Danish Waters 1000-1250. Evidence of specialised merchant seafaring prior the Hanseatic Period. Ships and Boats of the North 7, 338-348. Roskilde.

Palm, Mette, Jette Rostock, Bo Jensen, Anna Beck, Ole T. Kastholm, Signe Lützau Pedersen, Sara Gjerlevsen og Morten Ravn. At sælge ud. Arkæologisk Forum 32, 1.

Palm, Mette, Jette Rostock, Bo Jensen, Anna Beck, Ole T. Kastholm, Signe Lützau Pedersen, Sara Gjerlevsen og Morten Ravn. Vandskræk! Arkæologisk Forum 33, 1.

Ravn, Morten 2015: Begrebsparret emisk og etisk – en refleksiv brug af betegnelser. Arkæologisk Forum 32, 22-26.

Ravn, Morten 2015: Tradition as process. Reflections on Viking Age Shipbuilding. Olgierd Felczak (ed.), The Baltic Sea – a Mediterranean of North Europe. In the Light of Archaeological, Historical and Natural Science Research from Ancient to Early Medieval Times: 63-68. Gdansk.

Sørensen, Anne C. 2015: Tales: The dragon’s head. A ship’s vane. The boat builder’s tale. The boat from the mound. In Sindbæk, Søren M. (ed.), Dragons of the Northern Seas. The Viking Age of Denmark, 36, 38, 40, 44. Ribe.

Sørensen, Mikkel & Morten Ravn 2015: Sensationer på havets bund, kronik. Berlingske 01.10.15, 35.

Thomsen, Mikkel H. 2015: The Battle of Ebeltoft Vig 1659. History and archaeology. In Bleile, Ralf & Krüger, Joachim (eds.), ‘Princess Hedvig Sofia’ and the Great Northern War, 320-329. Dresden.

Bischoff, Vibeke 2014: Rekonstruktion og reflektion. Kysten 2014 (2), 21-26. 

Bischoff, Vibeke, Anton Englert, Søren Nielsen & Morten Ravn 2014: From Ship-Find to Sea-Going Reconstruction. Experimental Maritime Archeology at the Viking Ship Museum in Roskilde. In Reeves Flores, Jodi & Roeland Paardekooper (eds), Experiments Past. Histories of Experimental Archaeology, 233-247. Leiden. 

Bischoff, Vibeke, Anton Englert, Søren Nielsen & Morten Ravn 2014b: Post-excavation documentation, reconstruction and experimental archaeology applied to clinker-built ship-finds from Scandinavia. Archeologia Postmedievale 18, Archeologia dei relitti postmedievali, Archaeology of Post-Medieval Shipwrecks, 19-28. 

Broen, Marie, Søren Nielsen & Morten Ravn 2014: Rekonstruktion af et vikingeskib - Havhingsten fra Glendalough. Noter om historie og undervisning 203 Vikingerne i nyt lys, 26-32. 

Damgård-Sørensen, Tinna & Morten Ravn 2014: Maritime craft heritage. Reflections from the Viking Ship Museum in Roskilde. Argos 2, 62-67. 

Englert, Anton 2014: De nordlige have åbnes. In Sindbæk, Søren M. & Athena Trakadas (eds), Verden i Vikingetiden, 30-31. Roskilde. 

Englert, Anton 2014: Opening up the Northern Seas: the Gokstad ship. In Sindbæk, Søren M. & Athena Trakadas (eds), The World in the Viking Age, 30-31. Roskilde. 

Englert, Anton 2014: Scandinavian ships and seafaring. In Sindbæk, Søren M. & Athena Trakadas (eds), The World in the Viking Age, 26-29. Roskilde. 

Englert, Anton 2014: Skandinaviske skibe og søfart. In Sindbæk, Søren M. & Athena Trakadas (eds), Verden i Vikingetiden, 26-29. Roskilde. 

Englert, Anton, Louise Kæmpe Henriksen, Søren M. Sindbæk, Anne C. Sørensen & Athena Trakadas 2014: Foreword. In Sindbæk, Søren M. & Athena Trakadas (eds), The World in the Viking Age, 3. Roskilde. 

Englert, Anton, Louise Kæmpe Henriksen, Søren M. Sindbæk, Anne C. Sørensen & Athena Trakadas 2014: Forord. In Sindbæk, Søren M. & Athena Trakadas (eds), Verden i Vikingetiden, 3. Roskilde. 

Kæmpe Henriksen, Louise 2014: The World in the Viking Age - et udstillingsprojekt med nye perspektiver. Noter om historie og undervisning 203 Vikingerne i nyt lys, 34-40. 

Palm, Mette, Jette Rostock, Bo Jensen, Anna Beck, Ole T. Kastholm, Signe Lützau Pedersen, Sara Gjerlevsen & Morten Ravn 2014: En fælles folkelig forståelse. Arkæologisk Forum 31, 1. 

Palm, Mette, Jette Rostock, Bo Jensen, Anna Beck, Ole T. Kastholm, Signe Lützau Pedersen, Sara Gjerlevsen & Morten Ravn 2014: Breaking News. Arkæologisk Forum 30, 1. 

Ravn, Morten 2014. Roskilde 6. Ein wikingerzeitliches Langschiff in Berlin. MuseumsJournal. Berichte aus den Museen, Schlössern und Sammlungen in Berlin und Potsdam, 2014 (3), 25-26. 

Sindbæk, Søren M. & Athena Trakadas 2014: Ideernes rejse. In Sindbæk, Søren M. & Athena Trakadas (eds), Verden i Vikingetiden, 124-125. Roskilde. 

Sindbæk, Søren M. & Athena Trakadas 2014: The journey of ideas. In Sindbæk, Søren M. & Athena Trakadas (eds), The World in the Viking Age, 124-125. Roskilde. 

Sørensen, Tríona & Aidan O'Sullivan 2014: Experimental Archaeology in Ireland: its past and potential future. In Reeves Flores, Jodi & Roeland Paardekooper (eds), Experiments Past. Histories of Experimental Archaeology, 47-65. Leiden. 

Trakadas, Athena 2014: A sea in transition: ships of the Mediterranean. In Sindbæk, Søren M. & Athena Trakadas (eds), The World in the Viking Age, 82-85. Roskilde. 

Trakadas, Athena 2014: Et hav i forandring: skibe i Middelhavet. In Sindbæk, Søren M. & Athena Trakadas (eds), Verden i Vikingetiden, 82-85. Roskilde. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2013: Viking Warriors and the Byzantine Empire: was there a transfer of nautical technology? In Bjerg, Line et al. (eds), From Goths to Varangians. Communication and Cultural Exchange between the Baltic and the Black Sea. Black Sea Studies 15, 295-316. Aarhus. 

Coenen, Thijs, Martijn Manders, Barbara Davidde, David Gregory, Yvonne Shashoua, Brian Smith & Jørgen Dencker 2013: In situ stabilization of underwater archaeological sites. In Gregory, David et al. (eds), SASMAP Collaborative research project. Progress 2012-2013, 34-50. Kongens Lyngby. 

Davidde, Barbara, Anne Marie Eriksen & Jørgen Dencker 2013: Tools and techniques to raise waterlogged organic archaeological artefacts. In Gregory, David et al. (eds), SASMAP Collaborative research project. Progress 2012-2013, 27-33. Kongens Lyngby. 

Englert, Anton 2013: Reisegeschwindigkeit in der Wikingerzeit - Ergebnisse von Versuchsreisen mit nachgebauten Schiffsfunden. In Kleingärtner, Sunhild et al. (eds), Kulturwandel im Spannungsfeld von Tradition und Innovation. Festschrift für Michael Müller-Wille, 31-42. Neumünster. 

Englert, Anton, Søren Nielsen & Morten Ravn 2013: Vikingetidens langskib og eksperimentel arkæologi. In Blom, Mads, Marie Broen et al. (eds), Vinkler på Vikingetiden, 44-58. København. Artiklen, der er redigeret af Marie Broen, findes også online: natmus.dk/fileadmin/user_upload/natmus/undervisning/dokumenter/Vinkler_paa_vikingetiden_Vikingeantologi_undervisning.pdf 

Gøthche, Morten 2013: Die Rumpfform des grossen Eichenholzschiffes Nydam B. In Rau, Andreas (ed.), Nydam Mose 4. Die Schiffe. Beiträge zu Form, Technik und Historie. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 72.4, 147-213. Aarhus & Schleswig. 

Jensen, Hanus 2013: Historien om, hvordan skrabehøvlen blev til en blokhøvl. In Lyngstrøm, Henriette & Lone G. Thomsen (eds), Vikingetid i Danmark. Tekster skrevet til Jørgen Poulsen, 149-152. København. 

Nielsen, Søren 2013: Hvor mange timer går der på et langskib? In Lyngstrøm, Henriette & Lone G. Thomsen (eds), Vikingetid i Danmark. Tekster skrevet til Jørgen Poulsen, 141-144. København. 

Ravn, Morten 2013: Mellemråberen - kommunikation om bord på vikingetidens langskibe. In Lyngstrøm, Henriette & Lone G. Thomsen (eds), Vikingetid i Danmark. Tekster skrevet til Jørgen Poulsen, 157-160. København. 

Rieck, Flemming 2013: Over sø og land – ofrede skibe og våben i Nydam Mose. Haderslev.    

Strætkvern, Kristiane, Morten Gøthche, Peter Pentz, Anette Hjelm Petersen, Maruiska Solow & John Nørlem Sørensen 2013: Undervejs med verdens længste vikingeskib. Nationalmuseets Arbejdsmark 2013, 24-37. 

Thomsen, Mikkel H. 2013a: Aktiv eller hæmsko. Flid & Fakta. Medlemsblad for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark 2013 (juni), 22-27. 

Thomsen, Mikkel H. 2013b: Resande Mannen bytte sida - två gånger! Marinarkeologisk Tidskrift 2013 (4), 14-15. 

Trakadas, Athena 2013: Safety. In Maarleveld, Thijs J. et al. (eds), Manual for Activities directed at Underwater Cultural Heritage. Guidelines to the Annex of the UNESCO 2001 Convention, 239-256. Paris. 

Agius, Dionisios, John Cooper, Chiara Zazzaro & Athena Trakadas (eds), Proceedings of Red Sea Project V Conference: Navigated spaces, connected places, held at Exeter University, September 2010. Oxford. 

Bischoff, Vibeke 2012: Reconstruction of the Oseberg Ship: Evaluation of the Hull Form. In Günsenin, Nergis (ed.), Between Continents. Proceedings of the Twelfth Symposium on Boat and Ship Archaeology Istanbul 2009, 337-342. Istanbul. 

Blue, Lucy, Mladen Zagarcanin, Charles Le Quesne, Athena Trakadas, Petra Zdravkovic & Nemanja Cavlovic 2012: Montenegrin Maritime Archaeological Rescue Project/Crnogorski Projektat za Zaštitu Podvodne Kulturne Baštine. Submerged Heritage/Potopljena baština 2, 55-57. 

Bohlmann, Jörn 2012: Craftsmanship, Science and the Sense: A few Brief Insights. In Afanasyeva, Dariya et al. (eds), Understanding Heritage - Challenges and Perspectives for the 21st Century. Proceedings for the Workshop at Brandenburg University of Technology, June 14th-16th 2011, 66-71. Cottbus: www-docs.tu-cottbus.de/gradschool/public/Fachklasse_5/PhD_workshop_understanding_heritage.pdf 

Bohlmann, Jörn & Morten Hesthammer 2012: Dokumentasjon av fangsthytter på Svalbard - i fangstfelt 12 og 28: Fredheim og Austfjordneset. Longyearbyen. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2012: Ikon eller realitet? Om sandhedsværdien af vikingetidens skibsbilleder. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 2010, 163-172. 

Crumlin-Pedersen, Ole, Tinna Damgård-Sørensen & Morten Ravn 2012: Un langskip viking du temps du duc Guillaume de Normandie. L'Archéo-Théma 18 (Archéologie navale expérimentale: les bateaux antiques et médievaux), 46-53. 

Englert, Anton 2012: Reisegeschwindigkeit in der Wikingerzeit - Ergebnisse von Versuchsreisen mit Schiffsnachbauten. Experimentelle Archäologie in Europa: Bilanz 2012, 136-150. 

Englert, Anton 2012: Travel Speed in the Viking Age: Results of Trial Voyages with Reconstructed Ship Finds. In Günsenin, Nergis (ed.), Between Continents. Proceedings of the Twelfth Symposium on Boat and Ship Archaeology Istanbul 2009, 269-277. Istanbul. 

Geawhari, M. A., L. Huff, N. Mhammdi, Athena Trakadas & A. Ammar 2012: A seiche observed in the Larache port, Moroccan Atlantic coast. Bulletin de l'Institut Scientifique (Rabat) 34, 79-84. 

Hansen, Lonnie & Marie Krogh-Nielsen 2012: Museet som et aktivitetslandskab - at forny og forbinde fysiske rammer og materialer. MiD Magasin (Museumsformidlere i Danmark) 26, 44-46. 

Lyngstrøm, Henriette & Morten Ravn 2012: Forord. In Lyngstrøm, Henriette & Morten Ravn (eds), Produktionen. Smedens Rum 4. Arkæologiske Skrifter 11, 1. København. 

Lyngstrøm, Henriette & Ravn, Morten (eds) 2012. Produktionen. Smedens Rum 4. Arbejdsrapport fra det fjerde seminar i netværket Smedens Rum, 14. marts 2012. Arkæologiske Skrifter 11. København. 

Nielsen, Søren 2012: Sea Stallion from Glendalough: Testing the Hypothesis. In Günsenin, Nergis (ed.), Between Continents. Proceedings of the Twelfth Symposium on Boat and Ship Archaeology Istanbul 2009, 261-268. Istanbul. 

Ravn, Morten 2012: Forord. In Ravn, Morten (ed.), Nederlandsk i Norden. Den nederlandske teknologis indflydelse på renæssancens maritime Skandinavien. Maritim Kontakt 35, 7. København. 

Ravn, Morten 2012: Maritime praksisfællesskaber - skabelse af produktionsmåder. In Lyngstrøm, Henriette & Morten Ravn (eds), Produktionen. Smedens Rum 4. Arkæologiske Skrifter 11, 13-23. København. 

Ravn, Morten 2012: Maritim læring i vikingetiden. Om praksisfællesskabets marginale deltagere. Kuml. Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab 2012, 137-148. 

Ravn, Morten 2012: Recent Advances in Post-Excavation Documentation: The Roskilde Method. In Günsenin, Nergis (ed.), Between Continents. Proceedings of the Twelfth Symposium on Boat and Ship Archaeology Istanbul 2009, 313-317. Istanbul. 

Ravn, Morten (ed.) 2012. Nederlandsk i Norden. Den nederlandske teknologis indflydelse på renæssancens maritime Skandinavien. Maritim Kontakt 35. København. 

Trakadas, Athena 2012: Editorial: Maritime archaeology and mitigation in Africa: endangered resources, policies, and practice. Journal of Maritime Archaeology 7, 3-8. 

Trakadas, Athena 2012: Navigating the al-bahr al-Muzlîm: an assesment of the investigation, mitigation and preservation of Morocco's maritime cultural heritage. Journal of Maritime Archaeology 7, 165-192. 

Trakadas, Athena (ed.) 2012: Special Issue: Maritime archaeology and mitigation in Africa: endangered resources, policies, and practice. Journal of Maritime Archaeology 7. 

Blue, Lucy & Emad Khalil, with assistance from Athena Trakadas 2011: A multidisciplinary approach to Alexandria’s economic past: The Lake Mareotis Research Project. Oxford. 

Davis, Dan & Athena Trakadas (eds.) 2011: Bjørn Lovén & Mette Schaldemose et al., The Ancient Harbours of the Piraeus I, The Zea Shipsheds and Slipways. Athens/Aarhus. 

Englert, Anton 2011: Helge Ask og Vikingeskibsmuseets forskning. Helgebladet Særnummer 20 år med Helge Ask 1991-2011, 8-9. 

Englert, Anton 2011: Rejsehastighed over Kattegat og Skagerrak i vikingetiden. In Appel, Liv & Kjartan Langsted (eds), Ressourcer og Kulturkontakter. Arkæologi rundt om Skagerrak og Kattegat. Kulturhistoriske skrifter fra Nordsjælland 1, 101-115. Gilleleje. 

Gjelstrup Björdal, Charlotte & David Gregory (eds.), with assistance from Athena Trakadas 2011: Wreck Protect. Decay and protection of archaeological wooden shipwrecks. Oxford.  

Gregory, David & Jørgen Dencker 2011: Stinesminde: a well-protected 17th century wreck from Mariager Fjord, Denmark. In Björdal, Charlotte Gjelstrup & David Gregory (eds), WreckProtect. Decay and protection of archaeological wooden shipwrecks, 23-24. Oxford. 

Gregory, David, Christin Appelqvist, Jørgen Dencker, Charlotte Gjelstrup Björdal, Zyad Al-Hamdani & Martijn Manders 2011: Pæleorm æder Østersøens undersøiske Kulturarv. Nationalmuseets Arbejdsmark 2011, 126-135. 

Krogh-Nielsen, Marie 2011: Hands-on og Sans-on på Vikingeskibsmuseet. Skolestart 41 (5), 32-33. 

Kæmpe Henriksen, Louise 2011: Fiskerbåden - Et nyt bud! Historisk Årbog for Roskilde Amt 2011, 51-56. 

Mechikoff, Robert, Barbara Rieger & Athena Trakadas 2011: Alexandria Troas Stadium Survey: Report on the first Campaign. In Schwertheim, Elmar (ed.), Studien zum antiken Kleinasien VII. Asia Minor Studien 66, 21-26. Münster. 

Nielsen, Søren 2011: The Sea Stallion from Glendalough: Reconstructing a Viking-Age longship. In Staubermann, Klaus (ed.), Reconstructions: Recreating Science and Technology of the Past, 59-82. Edinburgh. 

Ravn, Morten 2011: A 16th-Century Ship-Find from Amager Beach Park, Denmark - Description and preliminary interpretation. International Journal of Nautical Archaeology 40, 293-306. 

Ravn, Morten 2011: Bog bodies - a burial practice during the Early Iron Age? In Boye, Linda (ed.), The Iron Age on Zealand, Status and Perspectives, 81-87. Copenhagen. 

Ravn, Morten 2011. Forord. In Østergaard, Martin K. 2011. Under fællesskabets sejl – partrederier, selvstændighed og maritim identitet i Marstal. Maritim Kontakt 34, 7. København. 

Ravn, Morten 2011: Guldbådene fra Nors - udspændte stammebåde fra Germansk jernalder? In Appel, Liv & Kjartan Langsted (eds), Ressourcer og Kulturkontakter. Arkæologi rundt om Skagerrak og Kattegat. Kulturhistoriske skrifter fra Nordsjælland 1, 47-53. Gilleleje. 

Ravn, Morten, Vibeke Bischoff, Anton Englert & Søren Nielsen 2011: Recent Advances in Post-excavation Documentation, Reconstruction, and Experimental Maritime Archaeology. In Catsambis, Alexis et al. (eds), The Oxford Handbook of Maritime Archaeology, 232-249. Oxford & New York. 

Trakadas, Athena 2011: The Adoption of the Lateen Sail. In Bisson, Wilfred J. (ed.), World History Encyclopedia. Era 4. Expanding Regional Civilisations, 300-1000. Vol. 7-8, 677. Oxford. 

Trakadas, Athena 2011: Arab, Shirazi and Indian Ocean Navigation. In Bisson, Wilfred J. (ed.), World History Encyclopedia. Era 4. Expanding Regional Civilisations, 300-1000. Vol. 7-8, 682. Oxford. 

Trakadas, Athena 2011: The Belitung Shipwreck. In Bisson, Wilfred J. (ed.), World History Encyclopedia. Era 4. Expanding Regional Civilisations, 300-1000. Vol. 7-8, 682. Oxford. 

Trakadas, Athena 2011: Boats and Ships of the Mediterranean. In Bisson, Wilfred J. (ed.), World History Encyclopedia. Era 4. Expanding Regional Civilisations, 300-1000. Vol. 7-8, 677. Oxford. 

Trakadas, Athena 2011: Navigation and the Monsoons. In Bisson, Wilfred J. (ed.), World History Encyclopedia. Era 4. Expanding Regional Civilisations, 300-1000. Vol. 7-8, 682. Oxford. 

Trakadas, Athena 2011: Ole Crumlin-Pedersen (February 24, 1935-October 14, 2011). Journal of Maritime Archaeology 6, 100-105. 

Trakadas, Athena 2011: Safety. In U. Guérin, B. Egger & T. Maarleveld (eds.), UNESCO Manual for Activities Directed at Underwater Cultural Heritage. Annex to the UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage. www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/unesco-manual-for-activities-directed-at-underwater-cultural-heritage/unesco-manual/. 

Trakadas, Athena 2011: The Skuldelev Reconstruction Project: Progress and Perspectives. In Castro, Filipe & Lindsey Thomas (eds), ACUA Underwater Archaeology Proceedings 2011, 41-48.

Bischoff, Vibeke 2010: Hull Form of the Oseberg ship. Maritime Archaeology Newsletter from Denmark 25, 4-9. 

Crawford, Barbara & Damgård-Sørensen, Tinna 2010: Foreword. In Crumlin-Pedersen, Ole, Archaeology and the Sea in Scandinavia and Britain. A personal account. Maritime Culture of the North 3. Roskilde, 9-10. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2010: Archaeology and the Sea in Scandinavia and Britain. A personal account. Maritime Culture of the North 3. Roskilde. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2010: Aspects of the Origin of Atlantic and Baltic Seafaring. In Anderson, Atholl et al. (eds), The global origins and development of seafaring, 109-127. Cambridge. 

Eilenberg, Jon & Marie Louise Krogh-Nielsen 2010: Leas rejse. Roskilde. 

Eilenberg, Jon & Marie Louise Krogh-Nielsen 2010: Olivers rejse. Roskilde. 

Gøthche, Morten, Ebbe Holmboe & Erik B. Kromann 2010: Bonavista - en Newfoundlandsskonnert fra Marstal. Nationalmuseets Arbejdsmark 2010, 54-67. 

Krogh-Nielsen, Marie & Mitzi Krogh Søgaard 2010: Den magiske rejse. Roskilde. 

Laursen, Søren 2010: Tumleren XPE3060. Radiotelegrafen 93 (3), 14-15. 

Ravn, Morten 2010: Burials in Bogs. Bronze and Early Iron Age Bog Bodies from Denmark. Acta Archaeologica 81, 112-123. 

Ravn, Morten 2010: Fra tørv til tolkning - yngre bronzealders og ældre jernalders lig fra de danske moser. In Lyngstrøm, Henriette & Birger Storgaard (eds), Brudstykker af en helhed - specialer i forhistorisk arkæologi 2008 og 2009 fra Københavns Universitet, 99-110. København. 

Ravn, Morten 2010: Langskibsbygning i sen vikingetid - organisation og ressourcer. Marinarkeologisk tidskrift 2010 (3), 8-9. 

Rohde, Halfdan 2010: Vikingeskibene og deres efterfølgere - en verdensarv fra Skandinavien. TS Træskibs Sammenslutningen 39 (5), 5-14. 

Trakadas, Athena 2010: Archaeological evidence for ancient fixed-net fishing in northern Morocco. In Bekker-Nielsen, Tønnes & D. Bernal Casasola (eds), Ancient Nets and Fishing Gears. Proceedings of the International Workshop on 'Nets and Fishing Gear in Classical Antiquity. A First Approach', Cádiz, November 15-17, 2007, 295-306. Aarhus. 

Trakadas, Athena 2010: Nets and fishing gear in classical antiquity: past, present and future scholarship. In Bekker-Nielsen, Tønnes & D. Bernal Casasola (eds), Ancient Nets and Fishing Gears. Proceedings of the International Workshop on 'Nets and Fishing Gear in Classical Antiquity. A First Approach', Cádiz, November 15-17, 2007, 345-349. Aarhus. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2009: Boat and Boat House. The Conceptional Origins of Clinker Boats and Boat-Shaped Halls of the Fourth to Eleventh Centuries in Scandinavia. In Nowacki, Horst & Wolfgang Lefèvre (eds), Creating Shapes in Civil and Naval Architecture. A Cross-Disciplinary Comparison. History of Science and Medicine Library 11, 147-165. Leiden & Boston. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2009: Boats and ships of the Baltic Sea in the 9th and 10th centuries: the archaeological and iconographic evidence. In Englert, Anton & Athena Trakadas (eds), Wulfstan's Voyage. The Baltic Sea region in the early Viking Age as seen from shipboard. Maritime Culture of the North 2, 235-256. Roskilde. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2009: Plank Boat - a Problematic Term for Prehistoric Vessels? Archaeological Evidence for the Impact of Logboat Techniques on the Concepts of Early Built Boats. In Bockius, Ronald (ed.), Between the Seas. Transfer and Exchange in Nautical Technology. Proceedings of the Eleventh International Symposium on Boat and Ship Archaeology Mainz 2006 ISBSA 11, 387-397. Mainz. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2009: Some critical remarks on the aims and outcome of 'replica' projects. In Moeyes et al. (eds), Met reconstructies bouwen aan kennis. Heft het bouwen van reconstructies onze kennis van historische scheepsbouw verrijkt? Berichten van het Willem Vos Fonds 2, 49-57. Lelystad. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2009: Stå aldrig til søs - lad de andre stå! Lidt om Helge Ask som arkæologisk eksperiment. Helgebladet Efterår 2009, 21-24. 

Crumlin-Pedersen, Ole & Friedrich Lüth 2009: Foreword. In Englert, Anton & Athena Trakadas (eds), Wulfstan's Voyage. The Baltic Sea region in the early Viking Age as seen from shipboard. Maritime Culture of the North 2, 7-8. Roskilde. 

Damgård-Sørensen, Tinna 2009: Holdet er sat. Roskilde Avis 30. januar 2009. 

Damgård-Sørensen, Tinna 2009: Har ungdommen brug for oldtiden? Roskilde Avis 27. februar 2009. 

Damgård-Sørensen, Tinna 2009: Indvandrerne er ikke fjenden. Roskilde Avis 27. marts 2009. 

Damgård-Sørensen, Tinna 2009: Forskning med Hånd og Ånd. Roskilde Avis 1. maj 2009. 

Damgård-Sørensen, Tinna 2009: Vikingeskibsmuseet fylder 40 år. Roskilde Avis 29. maj 2009. 

Damgård-Sørensen, Tinna & Preben Rather Sørensen 2009: Havhingsten - en forsøgsrejse fra Roskilde til Dublin. MiD Magasin 20, 25-28. 

Englert, Anton 2009: Cargo Ships as Indicators of Commerce and Urbanisation in medieval Denmark 1000-1250. In Engberg, Nils et al. (eds), Archaeology of Medieval Towns in the Baltic and North Sea Area. Publications of the National Museum Studies in Archaeology & History 17, 119-131. Copenhagen. 

Englert, Anton & Waldemar Ossowski 2009: Sailing in Wulfstan's wake: the 2004 trial voyage Hedeby-Gdansk with the Skuldelev 1 reconstruction, Ottar. In Englert, Anton & Athena Trakadas (eds), Wulfstan's Voyage. The Baltic Sea region in the early Viking Age as seen from shipboard. Maritime Culture of the North 2, 257-270. Roskilde. 

Gøthche, Morten 2009: Anna af Horsens - og det anonyme skibsbyggeri i provinsen. In Gøbel, Erik (ed.), Maritim Kontakt 32, 25-53. København. 

Gøthche, Morten 2009: Hevringroret - og andre tabte skibsror. Kulturhistorisk Museum Randers Årbog 2008, 38-45. 

Jensen, Hanus 2009: Full-Scale Reconstruction of Expanded Boats from the Iron Age. In Bockius, Ronald (ed.), Between the Seas. Transfer and Exchange in Nautical Technology. Proceedings of the Eleventh International Symposium on Boat and Ship Archaeology Mainz 2006 ISBSA 11, 399-406. Mainz. 

Johansen, Rikke 2009: The Viking Ships of Skuldelev. In Bennett, Jenny (ed.), Sailing into the Past. Learning from Replica Ships, 52-69. Barnsley. 

Krogh-Nielsen, Marie Louise 2009: Øksehug og ømme hænder - værkstedsundervisning på Vikingeskibsmuseet. MiD Magasin 21, 31-32. 

Nicholl, Trìona 2009: From Roskilde to Dublin: the story of the Sea Stallion from Glendalough. In Duffy, Seán (ed.), Medieval Dublin IX. Proceedings of the Friends of Medieval Dublin Symposium 2007, 213-250. Dublin. 

Ranvig-Christensen, Svend C. 2009: Hypotese for sejl. Noter om historie og undervisning 181. 

Ravn, Morten 2009: Renæssancevraget fra Amager Strandpark - præsentation og foreløbig rekonstruktion. In Gøbel, Erik (ed.), Maritim Kontakt 32, 7-23. København. 

Ravn, Morten 2009: Guldbådene fra Nors - tolkning og datering. Marinarkeologisk Tidskrift 2008 (4), 15-17. 

Ravn, Morten 2009: Tanker vedrørende dansk skibsbygning i Renæssancen og skal- og skeletbaseret byggeri. Marinarkeologisk Tidskrift 2009 (1), 6-8. 

Thomsen, Mikkel H. 2009: Gedsergård Bro, Guldborgsund. Middelalderarkæologisk nyhedsbrev 69, 23.  

Trakadas, Athena 2009: Early Islamic ports of Morocco: situational and socio-economical considerations. In Christides, V. et al. (eds), East and West. Essays on Byzantine and Arab worlds in the Middle Ages, 135-146. Piscataway, New Jersey. 

Trakadas, Athena & E. Erbati 2009: Lead anchor elements from Tangier, Morocco. Bulletin d'Archéologie Marocaine 21, 250-267.

Auer, Jens, Mikkel H. Thomsen &  Thijs Maarleveld 2008: Knudedyb ahoy! Maritime Archaeology Newsletter from Denmark 23, 10-14.  

Bendix Horn, Ane & Marie Louise Krogh-Nielsen 2008: Så til søs - Havhingsten fra Glendalough. Roskilde. 

Bruin, Renger de & Anne-Christine Larsen 2008: Bloodshed and Trade – towards a new view of the Vikings. In Jungblut, Marie-Paule & Rosmarie Beier-de Haan (eds), Museums and Universal Heritage. History in the Area of Conflict between Interpretation and Manipulation, 118-135. Luxembourg. 

Christensen, Lars Bjarke, Sofie E. Jensen, Anne Louise Lund Johansen, Pernille R. Johansen & Sara Lerager 2008: House 1 - experimental fire and archaeological excavation. In Rasmussen, Marianne (ed.), Iron Age houses in flames. Testing house reconstructions at Lejre, 42-133. Lejre. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2008: Experimental archaeology as part of the research process - the Skuldelev case. In Springmann, Maik-Jens & Horst Wernicke (eds), Historical boat and ship replicas. Conference-proceedings on the scientific perspectives and the limits of boat and ship replicas, Torgelow 2007. Lagomar 2, 150-153. Friedland. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2008: Langschiffe und Frachtsegler - Entwicklung und Niedergang des wikingischen Schiffbaus. In Kaufmann, Sabine et al. (eds), Die Wikinger, 95-103. Speyer. 

Dalsgaard, Tore, Mikkel Thelle, Ulla Rønberg, Rune Clausen, Benjamin Asmussen, Martin Brandt Djupdræt, Anne T. S. Nielsen & Charlotte S. H. Jensen 2008: Museumsfjæset. Danske Museer 21 (5), 28-29. 

Erbati, E. & Athena Trakadas 2008: The Morocco Maritime Survey. An archaeological contribution to the history of the Tangier peninsula. Oxford. 

Gregory, David, Rasmus Ringgard & Jørgen Dencker 2008: From a grain of sand, a mountain appears. Maritime Archaeology Newsletter from Denmark 23, 15-23. 

Helmersen, Kristian 2008: Skibsbygning i vikingetiden. Odense. 

Jensen, Sofie E. 2008: Arkæologisk versus Etnologisk - Med kulturlandskabet som case. Nordnytt. Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik 103 (Tværfaglig(hed i) akademisk praksis), 21-29. 

Larsen, Anne-Christine, Mette Kryger, Werner Karrasch, Rikke Johansen, Lis Dahl Christensen (eds) 2008: Havhingsten fra Glendalough/The Sea Stallion fra Glendalough Roskilde-Dublin 2007. En forsøgsrejse i billeder/Pictures of a trial voyage. Med fotos af/With photos by Werner Karrasch. Roskilde. 

Laursen, Søren 2008: Havhingstens Rejse til Dublin 2007. Radiotelegrafen 1 (Februar), 8-9. 

Mechikoff, R., B. Rieger & Athena Trakadas 2008: The Olympic Legacy of Alexandria Troas. Journal of Olympic History 16 (2), 48-50. 

Poulsen-Hansen, Kamma Marie 2008: Havhingsten fra Glendalough - forsøg, formidling, videnskab? In Lyngstrøm, Henriette et al. (eds), Roser fra Betonslummen, 73-77. København. 

Ravn, Morten 2008: At æde sin fjende er ikke at tage næring til sig. In Lyngstrøm, Henriette et al. (eds), Roser fra Betonslummen, 55-59. København. 

Rieck, Flemming 2008: Af enestående national betydning - sikring af fremtidige forskningsmuligheder i Nydam Mose. In Jessen, Vincent et al. (eds), Nydamselskabet 25 år 1983-2008, 11-13. Sønderborg. 

Sørensen, Anne C. 2008: Gravpladsen ved Bakkegård i Ølsemagle. Årbog for Køge Museum 2008, 7-52. 

Sørensen, Anne C. 2008: Öresund – barriär eller bro? Kulturella kontakter och samhällsutveckling i Skåne och på Själland under järnåldern. In Carlie, Anne (ed.), Centralpladser på Østsjælland ca. 550-1100 e. Kr. Centrum for Danmarkstudier 18, 257-277. Lund. 

Sørensen, Anne C. & Peter Pentz 2008: Ladby. En vikingeskibsgrav fra 900-tallet. København & Kerteminde. 

Sørensen, Anne C. & Peter Pentz 2008: Ladby. Ein Schiffsgrab aus der Wikingerzeit. København & Kerteminde. 

Sørensen, Anne C. & Peter Pentz 2008: Ladby. A ship burial from the Viking Age. København & Kerteminde. 

Trakadas, Athena 2008: La pesca in Nord Africa dalla Tarda Antichità al Medioevo: una breve panoramica. In Gertwagen, R. et al. (eds), Il mare. Com'era. Le interazioni tra uomo ed ambiente nel Mediterraneo dall'Epoca Romana al XIX secolo: una visione storica ed ecologica delle attività di pesca. Atti del II Workshop Internazionale HMAP del Mediterraneo e Mar Nero Chioggia, 27-29 Settembre 2006, 26-34. Chioggia. 

Bill, Jan 2007: The 'Skuldelev' and 'Roskilde' Ships from excavation to the building of replicas - the price of perfection (also in Dutch, French and German). In Vanblaere, Sonja & Pierre Kerckaert (eds), Verdronken Verleden - Passé Submergé - Drowned Past - Ertrunkene Vergangenheit, 119. Brussel. 

Bill, Jan 2007: Medieval Warships. In Hattendorf, John B. (ed.), The Oxford Encyclopaedia of Maritime History 4, 371-373. Oxford.  

Bill, Jan 2007: Shipbuilding Materials. An Overview. In Hattendorf, John B. (ed.), The Oxford Encyclopaedia of Maritime History 3, 584-588. Oxford.  

Bill, Jan 2007: Travel and Transport. In Graham-Campbell, James & Magdalena Valor (eds), The Archaeology of Medieval Europe 1. Eighth to Twelvth Centuries AD, 261-288. Aarhus. 

Bill, Jan 2007: Viking Ships. In Hattendorf, John B. (ed.), The Oxford Encyclopaedia of Maritime History 4, 289-290. Oxford.  

Bill, Jan 2007: Wind Power. In Hattendorf, John B. (ed.), The Oxford Encyclopaedia of Maritime History 3, 391-393. Oxford.  

Bill, Jan & Tinna Damgård-Sørensen 2007: Foreword. In Bately, Janet & Anton Englert (eds), Ohthere's Voyages. A late 9th-century account of voyages along the coasts of Norway and Denmark and its cultural context. Maritime Culture of the North, 7-8. Roskilde. 

Bill, Jan, Søren Nielsen, Erik Andersen & Tinna Damgård-Sørensen 2007: Velkommen ombord! Havhingsten fra Glendalough. Et genskabt langskib fra vikingetiden. Roskilde.  

Bill, Jan, Søren Nielsen, Erik Andersen & Tinna Damgård-Sørensen 2007: Welcome on board! The Sea Stallion from Glendalough. A Viking longship recreated. Roskilde.  

Bischoff, Vibeke 2007: Gåden Osebergskibet. Kysten 2007 (3), 36-40. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2007: Boat and Boat House. The Conceptional Origins of Clinker Boats and Boat-Shaped Halls of the 4th-11th Centuries in Scandinavia. In Nowacki, Horst & Wolfgang Lefebre (eds), Creating Shapes in Civil and Naval Architecture. A Cross-Disciplinary Comparison. Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Preprint 338.2, 29-45. Berlin.  

Englert, Anton 2007: Ohthere's voyages seen from a nautical angle. In Bately, Janet & Anton Englert (eds), Ohthere's Voyages. A late 9th-century account of voyages along the coasts of Norway and Denmark and its cultural context. Maritime Culture of the North 1, 117-129. Roskilde.  

Englert, Anton & Ole Crumlin-Pedersen 2007: Seefahrt tut Not - die wikingerzeitlichen Schiffsfunde von Haithabu. In von Carnap-Bornheim, Claus & Martin Segschneider (eds), Die Schleiregion. Land - Wasser - Geschichte. Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland 49, 82-85. Stuttgart.  

Gøthche, Morten 2007: Le plus long bateau viking jamais découvert! Histoire et images medievales, Thématique 8, 12-15.  

Krogh-Nielsen, Marie Louise & Cecilie Bundgaard 2007: I arkæologens fodspor. Roskilde. 

Laursen, Søren 2007: Havhingsten fra Glendalough. Radiotelegrafen 2007 (1), 8-10. 

Ravn, Morten 2007: Hvem påvirker hvem? Plankebyggede fartøjer fra romertiden i det nordvestlige Europa. Marinarkeologisk Tidskrift 2007 (4), 17-18. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2006: Den nordiske klinkbåds grundform - en totusindårig tradition og dens rødder. In Arisholm, Torstein et al. (eds), Klink og sejl - Festskrift til Arne Emil Christensen, 33-56. Oslo. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2006: Experimental archaeology and ships - principles, problems and examples. In Blue, Lucy et al. (eds), Connected by the Sea. Proceedings of the Tenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology Roskilde 2003, 1-7. Oxford. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2006: Keynote address: An international forum for nautical research 1976-2003. In Blue, Lucy et al. (eds), Connected by the Sea. Proceedings of the Tenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology Roskilde 2003, xiii-xvi. Oxford. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2006: The Dover Boat - a Reconstruction Case-Study. International Journal of Nautical Archaeology 35, 58-71. 

Crumlin-Pedersen, Ole & Tinna Damgård-Sørensen 2006: I vikingernes kølvand. Weekendavisen 2006 (22. september). 

Crumlin-Pedersen, Ole & Seán McGrail 2006: Some Principles for the Reconstruction of Ancient Boat Structures. International Journal of Nautical Archaeology 35, 53-57. 

Djupdræt, Martin B. & Mikkel H. Thomsen 2006: Stedbestemt, mobil kulturfomidling. OnEdge 3 (1), 21-23.  

Dyrfjeld-Johnsen, Mads Drevs 2006: Kobbersmedens sidste rejse. In Lyngstrøm, Henriette et al. (eds), Fra Vandkunsten til Vestpynten af Amager. 20 arkæologiske essays, 35-40. København. 

Englert, Anton 2006: Skibsbygning og søfart i vikingetid og tidlig middelalder - belyst gennem et nøglefund af vestnorsk oprindelse. In Førsund, Finn Borgen (ed.), Stein som handelsvare. Hyllestadseminaret [2005], 25-32. Hyllestad.  

Englert, Anton 2006: Trial voyages as a method of experimental archaeology: The aspect of speed. In Blue, Lucy et al. (eds), Connected by the Sea. Proceedings of the Tenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology Roskilde 2003, 35-42. Oxford.  

Finderup, Thomas 2006: History written in tool marks. In Blue, Lucy et al. (eds), Connected by the Sea. Proceedings of the Tenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology Roskilde 2003, 21-26. Oxford.  

Finderup, Thomas 2006: Vikingernes klinkbygningsteknik. In Arisholm, Torstein et al. (eds), Klink og sejl - Festskrift til Arne Emil Christensen, 81-94. Oslo.  

Gøthche, Morten 2006: The Roskilde ships. In Blue, Lucy et al. (eds), Connected by the Sea. Proceedings of the Tenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology Roskilde 2003, 252-258. Oxford.  

Gøthche, Morten & Jan Bill 2006: Renæssance i småskibsbyggeriet - arkæologisk set. In Gøbel, Erik & Christian Lemée (eds), Skibsbyggeri og søfart i Renæssancen. Maritim Kontakt 28, 43-68. København.  

Krogh-Nielsen, Marie Louise & Kristian Helmersen 2007: Alle tiders viking. Roskilde. 

Lemée, Christian 2006: Kravelbyggeriet i historisk perspektiv. På sporet af kravelbygningsteknologien og dens spredning til Danmark set ud fra de historiske kilder. In Gøbel, Erik & Christian Lemée (eds), Skibsbyggeri og søfart i Renæssancen. Maritim Kontakt 28, 7-41. København.  

Lemée, Christian P. P. 2006: The Renaissance Shipwrecks from Christianshavn. An archaeological and architectural study of large carvel vessels in Danish waters, 1580-1640. Ships and Boats of the North 6. Roskilde.  

Magnus, Ole 2006: Reconstruction of rope for the copy of Skuldelev 2: Rope in the Viking Period. In Blue, Lucy et al. (eds), Connected by the Sea. Proceedings of the Tenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology Roskilde 2003, 27-34. Oxford.  

Nielsen, Søren 2006: Experimental archaeology at the Viking Ship Museum in Roskilde. In Blue, Lucy et al. (eds), Connected by the Sea. Proceedings of the Tenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology Roskilde 2003, 16-20. Oxford.  

Ravn, Morten 2006: Baunehøj - Sjællands første dødehus fra romersk jernalder. Kulturhistoriske studier 2005, 9-22.  

Ravn, Morten 2006: Økosystemer - Fortid. Nutid. Fremtid? In Lyngstrøm, Henriette et al. (eds), Fra Vandkunsten til Vestpynten af Amager. 20 arkæologiske essays, 23-27. København.  

Roos, Rikke Elise 2006: Nyt fra de gamle københavnske møddinger. In Lyngstrøm, Henriette et al. (eds), Fra Vandkunsten til Vestpynten af Amager. 20 arkæologiske essays, 123-127. København.  

Thomsen, Mikkel H. 2006: En sådan näsestyver. Om en slem overraskelse for den dansk-hollandske flåde - og for arkæologen. In Gøbel, Erik & Christian Lemée (eds), Skibsbyggeri og søfart i Renæssancen. Maritim Kontakt 28, 69-83. København.  

Trakadas, Athena 2006: 'Exhausted by fishermen's nets': Roman sea fisheries and their management. Journal of Mediterranean Studies 16, 259-272.  

Andersen, Erik, Tinna Damgård-Sørensen & Søren Nielsen 2005: Havhingsten fra Glendalough. Kysten 2005 (2), 8-9.  

Andersen, Erik, Tinna Damgård-Sørensen & Søren Nielsen 2005: Skuldelevskibene. Rekonstruktion af arkæologiske skibsfund. Kysten 2005 (2), 10-13.  

Bill, Jan 2005: Endangered Urban Heritage of the Sea Floor. In Lehtimäki, M. (ed.), Urban Heritage - Collective Privilege. Report on the 2nd Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum, 113-115. Helsinki.  

Bill, Jan 2005: Kiloran Bay revisited - confirmation of a doubtful boat-grave. In Mortensen, A. & S. V. Arge (eds), Viking and Norse in the North Atlantic, 345-358. Thórshavn.  

Crumlin-Pedersen, Ole 2005: Epilogue. In Juel, Henrik: Roar’s Circle – a Viking Ship returns to the Sea. 153-155. Cambridge.  

Crumlin-Pedersen, Ole 2005: Skibet i kulten. In Capelle, Torsten et al. (eds), Ragnarok. Odins Verden, 143-181. Silkeborg.  

Crumlin-Pedersen, Ole 2005: Skuldelev. § 2: Archaeology, § 3: The ships, § 4: The barrier, § 5: Historical background. In Hoops, Johannes et al. (ed.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 29, 33-35. Berlin & New York.  

Crumlin-Pedersen, Ole & Hans Jørgen Blichfeld 2005: Fulton. Mennesker omkring en dansk skonnert 1915-2005. Roskilde. 

Djupdræt, Martin Brandt 2005, Stig om bord – et virtuelt møde med vikingetidens skibsbygning og handel. Nyhedsbrev (Museumsformidlere i Danmark) 13, 19-20 (www.museumsformidlere.dk/nyhedsbrev.html).  

Englert, Anton 2005: Lastschiffe in Südjütland zur Waldemarszeit. In Eisenschmidt, Silke et al. (eds), Archäologie in Schleswig/Arkæologi i Slesvig 9 - 2001. Symposium Jarplund 2.2.-3.2.2001, 133-150. Haderslev & Schleswig. 

Englert, Anton & Hans Joachim Kühn 2005: Das hochmittelalterliche Wrack von Karschau. Offa 59/60 (2002/2003), 239-243.  

Englert, Anton & Waldemar Ossowski 2005: Podróż morska Wulfstana w IX wieku. Wyniki eksperymentalnego rejsu z Hedeby do Gdańska. Pomorania Antiqua 22, 309-326.  

Finderup, Thomas & Henriette Rensbro 2005: Træværket fra Stege Borg. Kuml. Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab 2005, 225-268. 

Gøthche, Morten 2005: At “gøre havn” - skibe og bolværk. In Roland, Thomas (ed.), Bolværker - fra middelalderen og nyere tid. Indlæg fra et seminar afholdt Næstved Museum 24. maj 2002, 15-18. Næstved.  

Gøthche, Morten 2005: Copenhagen - from Harbour to Housing. In Lehtimäki, M. (ed.), Urban Heritage - Collective Privilege. Report on the 2nd Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum, 85-93. Helsinki. 

Gøthche, Morten 2005: The Roskilde Ships. In Lehtimäki, M. (ed.), Urban Heritage - Collective Privilege. Report on the 2nd Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum, 181-186. Helsinki. 

Kastholm Hansen, Ole Thirup & Tina Lauritsen 2005: Vikinger i dametøj? Kritik af en stereotyp kønsopfattelse. Lambda News 78, 19-21. 

Krogh-Nielsen, Marie Louise & Kamma Poulsen-Hansen 2005: Blodspor. Vikingernes plyndringer langs Rhinen. 3.-6. klasse. Roskilde. 

Larsen, Anne-Christine & Anne Christina Sørensen 2005: Blodspor. Vikingernes plyndringer langs Rhinen. Roskilde.  

Lemée, Christian, Søren Nielsen & Max Vinner 2005: Ler pur-sang des Vikings. Chasse-Marée 175, 52-65.  

Skamby Madsen, Jan & Max Vinner 2005: Skibe, navigation og havne. In Damm, Annette (ed.), Vikingernes Aros, 80-97. Højbjerg. 

Skamby Madsen, Jan & Max Vinner 2005: Søvejen til Aros. In Damm, Annette (ed.), Vikingernes Aros, 99-105. Højbjerg. 

Trakadas, Athena 2005: The archaeological evidence for fish processing in the western Mediterranean. In Bekker-Nielsen, Tønnes (ed.), Ancient fishing and fish processing in the Black Sea region, 47-82. Aarhus. 

Vinner, Max 2005: For fulde sejl. Nyt fra Nationalmuseet 109, 22-26.  

Bill, Jan 2004: Byens opståen og de ferske vande. In: Hofmeister, Erik (ed.) De ferske vandes kulturhistorie i Danmark. Silkeborg, 222-227.  

Bill, Jan 2004: Kysten som kommunikationslandskab. Eksemplificeret ved det middelalderlige Danmark. In: Beck, Anna et al. (eds) Kystkultur. Aktuel arkæologi i Norden. Kontaktstencil 44. København, 165-167.  

Bill, Jan 2004: Historische Quellen und das Studium der nordeuropäischen Seefahrt im Mittelalter. In: Lüth, Friedrich et al. (eds) Tauchgang in die Vergangenheit. Unterwasserarchäogie in Nord- und Ostsee. Archäologie in Deutschland, Sonderheft 2004. Stuttgart, 86-88.  

Bill, Jan 2004: Gedebyskibet/Das Gedesbyschiff. In: Birk Hansen, Palle et al. (eds) Venner og Fjender - dagligliv ved Østersøen 700-1200/Freunde und Feinde - Alltagsleben an der Ostsee 700-1200. Ausstellungen zur Archäologie in Lübeck 7. Lübeck, 150-153.  

Bill, Jan 2004: Ældre historiske kort som kilde til kommunikationslandskabet. Geoforum Perspektiv 5, 32-37.  

Bill, Jan & Frederick M. Hocker 2004: Haithabu 4 seen in the context of contemporary shipbuilding in Southern Scandinavia. In: Brandt, Klaus et al. (eds) Der Prahm aus dem Hafen von Haithabu. Beiträge zu antiken und mittelalterlichen Flachbodenschiffen. Schriften des Archäologischen Landesmuseums. Neumünster, 43-53.  

Crumlin-Pedersen, Ole 2004: Nordic Clinker Construction. In Hocker, Frederick M. & Cheryl A. Ward (eds), The Philosophy of Shipbuilding. Conceptual approaches to the study of wooden ships, 37-63. College Station. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2004: 'Ten golden years': The experience of maritime archaeology in Denmark. Archaeology in the Severn Estuary 15, 1-7. 

Damgård-Sørensen, Tinna, Søren Nielsen & Erik Andersen 2004: Fuldblod på havet. In: Lund, Niels (ed.) Toogtyvende tværfaglige Vikingesymposium 2003. Højbjerg, 5-50.  

Djupdræt, Martin Brandt 2004: En ganske særlig dag og et ganske særligt skib. Jul i Roskilde 2004 78, 41-43.  

Djupdræt, Martin Brandt 2004: Vikingen til forskellige tider. Rubicon 12 (2 “Vikinger”), 51-57.  

Djupdræt, Martin Brandt 2004: La reconstitution d’un Langskib. In: Lonchambon, Catherine (ed.) Nefs et Galéres. La Navigation au Moyen Âge de la Baltique à la Méditerrannée. Histoire Médiévale Hors Série 6. Apt, 18-21.  

Englert, Anton 2004: Naves magnae - den professionelle søhandels fartøjer. Store lastskibe i danske farvande 1000-1250 som vidnesbyrd om søhandelens professionalisering forud for hansetiden. In: Carelli, Peter et al. (eds) Ett annat 1100-tallet. Individ, kollektiv och kulturella mönster i medeltidens Danmark. Centrum för Danmarksstudier 3. Göteborg & Stockholm, 111-119.  

Indruszewski, George, Gerald Farin, Anshuman Razdan, Arleyn Simon, David Van Alfen & Jeremy Rowe 2004: Application of 3D Modeling in Ship Reconstruction and Analysis: Tools and Techniques. In: Enter the past. The E-way into the Four Dimensions of Cultural Heritage. CAA 03. Computer Applications and Quantitive Methods in Archaeology. Proceedings of the 31st Conference, Vienna, Austria, April 2003. BAR International Series 1227. Oxford, 82-85.  

Indruszewski, George 2004: Die früh- und hochmittelalterliche Landschaft der Oberlausitz und der benachbarten Gebiete/Krajobraz Górnych Luzyc oraz sasiadujacych regionów w okresie od wczesnego do póznego sredniowiecza. In: von Richthofen, Jasper (ed.) Besunzane Milzener Sorben - die slawische Oberlausitz zwischen Polen, Deutschen und Tschechen/Biezunczanie Milczanie Sorbowie - slowianskie Luzyce Górne pomiedzy Polakami, Niemcami i Czechami. Görlitz/Zittau, 72-86.  

Indruszewski, George 2004: GIS-analysis in the reconstruction of an early medieval landscape - The Upper Lusatian case study. In: Enter the past. The E-way into the Four Dimensions of Cultural Heritage. CAA 03. Computer Applications and Quantitive Methods in Archaeology. Proceedings of the 31st Conference, Vienna, Austria, April 2003. BAR International Series 1227. Oxford, 267-271.  

Indruszewski, George 2004: Man, Ship, Landscape. Ships and seafaring in the Oder Mouth Area AD 400-1400. A casestudy of an ideological context. Copenhagen.  

 

ndruszewski, George 2004: Ships and boats of the first Christian millenium as products of cultural exchange at the northern edge of continental Europe (53. Sachsensymposium). Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern, Jahrbuch 2003 51, 321-338.  

Kastholm Hansen, Ole Thirup 2004: Bådgraven ved Petersdal på Amager. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 2001, 113-142.  

Kastholm Hansen, Ole Thirup & Erik Sandquist 2004: Med mejsel eller pikhammer. Hvorledes blev runer ristet? Kuml. Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab 2004, 181-196.  

Ravn, Morten 2004: Både af guld. In: Lyngstrøm, Henriette et al. (eds) Vandkunstens mange ansigter. København, 83-87.  

Ravn, Morten 2004: Den gode pressemeddelelse. Dansk Tidsskrift for Museumsformidling 23 (2003), 33-39.  

Ravn, Morten 2004: 11 artikler om “ugens danefæ”. Roskilde Avis 30. januar, 6. februar, 13. februar, 20. februar, 27. februar, 5. marts, 12. marts, 19. marts, 26, marts, 10. april og 16. april 2004. 

Trakadas, Athena 2004: Lead anchor fragments from Tangier: ancient navigation in Moroccan waters. In Christidou, S. et al. (eds), Treasures of Arab-Byzantine navigation (7th-13th c.), 117-131. Athens.  

Trakadas, Athena 2004: Morocco maritime survey: 2003 season. INA Quarterly 31 (4), 3-9.  

Trakadas, Athena 2004: Morocco; Past and Present. Tingis 2004 (Fall), 22-28.  

Vinner, Max 2004: Verdens bedst beskrevne vrag. Rubicon 12 (2 “Vikinger”), 69-76. 

Bill, Jan 2003: Der Schiffbau im frühen 13. Jahrhundert/Skibsbyggeri i det tidlige 13. århundrede. In: Gläser, Manfred et al. (eds) Dänen in Lübeck 1203, 2003 Danskere i Lübeck. Ausstellungen zur Archäologie in Lübeck 6. Lübeck, 83-87.  

Bill, Jan 2003: Marinarkæologien i et vadested. Arkæologisk Forum 2003 (9), 33-36.  

Bill, Jan 2003: Navires et Navigation en occident à l’époque viking. In: Flambard Héricher, Anne-Marie (ed.) La progression des Vikings, des raids à la colonisation. Les Cahiers du GRHIS 14 - 2003. Rouen, 27-55.  

Bill, Jan 2003: Scandinavian Warships and Naval Power in the Thirteenth and Fourteenth Centuries. In: Hattendorf, John B. & Richard W. Unger (eds) War at Sea in the Middle Ages and the Renaissance . Warfare in History. Woodbridge, 35-51.  

Bill, Jan 2003: Schiffe als Transportmittel im nordeuropäischen Raum. Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 14, 9-19.  

Bill, Jan 2003: Viking Seamanship. In: Loades, David (ed.) Reader’s Guide to British History II. New York & London, 1327-1328.  

Bischoff, Vibeke 2003: The Reconstruction of the Ladby Ship - Using a Working Spline Model and Computer. In: Beltrame, Carlo (ed.) Boats, Ships and Shipyards. Proceedings of the Ninth International Symposium on Boat and Ship Archaeology. Venice 2000. Oxford, 71-80.  

Crumlin-Pedersen, Ole 2003: Den nye udfordring. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 20, 2-3. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2003: Die Bremer Kogge - ein Schlüssel zur Geschichte des Schiffbaus im Mittelalter. In Hoffmann, Gabriele & Uwe Schnall (eds), Die Kogge. Sternstunde der deutschen Schiffsarchäologie. Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums 60 (Die Kogge von Bremen 2), 256-271. Hamburg. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2003: Die dramatische Geschichte des Hjortspring-Boots. Nyt fra Nationalmuseet 98, Sonderausgabe: Sieg und Triumpf - Der Norden im Schatten des Römischen Reiches, 33-35. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2003: Foreword; Initial analysis and reconstruction of the boat; The Hjortspring boat in a ship-archaeological context; Resumé. In Crumlin-Pedersen, Ole & Athena Trakadas (eds), Hjortspring. A Pre-Roman Iron-Age Warship in Context. Ships and Boats of the North 5, 8-9, 23-36, 209-232, 249-261. Roskilde. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2003: Fulton aus Marstal. Ein dänischer Schoner in Vergangenheit und Gegenwart. Deutsches Schiffahrtsarchiv 25, 97-116. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2003: Hjortspringbådens dramatiske historie. Nyt fra Nationalmuseet 98, 31-33. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2003: Marinarkæologisk Forskningscenter forgår - men Roskilde består! Nyt fra Nationalmuseet 100, 28-29. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2003: The dramatic story of the Hjortspring Boat. Nyt fra Nationalmuseet 98, Special Edition: The Spoils of Victory - The North in the shadow of the Roman Empire, 33-35. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2003: Ti gyldne år for dansk marinarkæologi, 1993-2003 - en kort historik for Marinarkæologisk Forskningscenter i Roskilde. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 20, 4-41. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2003: Variations on a Theme: 11th century Ship Types of the North. In Beltrame, Carlo (ed.), Boats, Ships and Shipyards. Proceedings of the Ninth International Symposium on Boat and Ship Archaeology. Venice 2000, 253-260. Oxford. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2003: Viking Ships. In Bogucki, Peter & Pam J. Crabtree (eds), Ancient Europe 8000 B.C. - A.D. 1000. Encyclopaedia of the Barbarian World 1, 423-425. New York. 

Damgård-Sørensen, Tinna & Martin Brandt Djupdræt 2003: Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Roskilde.  

Damgård-Sørensen, Tinna & Martin Brandt Djupdræt 2003: The Viking Ship Museum in Roskilde. Roskilde.  

Damgård-Sørensen, Tinna & Jan Bill 2003: Marinarkæologien i Roskilde - et kig ind i fremtiden. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 20, 46-49.  

Damgård-Sørensen, Tinna & Anne-Christine Larsen 2003: Symbiose. Digte af Seamus Heaney. Fotos af Kirsten Klein. Skulpturer af Ian Stuart. Roskilde.  

Damgård-Sørensen, Tinna, Søren Nielsen & Erik Andersen 2003: Fuldblod på havet. In: Lund, Niels (ed.) Toogtyvende tværfaglige Vikingesymposium. Højbjerg, 5-50.  

Englert, Anton 2003: Large Cargo Vessels in Danish Waters 1000-1250. Archaeological Evidence for Professional Merchant Seafaring before the Hanseatic Period. In: Beltrame, Carlo (ed.) Boats, Ships and Shipyards. Proceedings of the Ninth International Symposium on Boat and Ship Archaeology. Venice 2000. Oxford, 273-280.  

Fenger, Niels Peter, Jørn A. Jørgensen, Hans P. Rasmussen, Knud Vagn Valbjørn & Max Vinner 2003 (Hrsg. Anton Englert & Christian Radtke): Das “Hjortspring-Boot”. Ein skandinavisches Kriegskanu aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Vom Nachbau bis zur Probefahrt. Schleswig.  

Haupt, Nadia 2003: The paddles. Archaeological and ethnographical evidence. In: Crumlin-Pedersen, Ole & Athena Trakadas (eds) 2003: Hjortspring. A Pre-Roman Iron-Age Warship in Context. Ships and Boats of the North 5. Roskilde, 119-128.  

Indruszewski, George 2003: Die dendrochronologische Zeitbestimmung als absolute Datierungsmethode und das Lebensalter keramischer Warenarten - chronologische Verwicklungen und methodologische Verwirrungen. Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern, Jahrbuch 2002 50, 303-322.  

Indruszewski, George 2003: Early Medieval Ships as Ethnic Symbols and the Construction of a Historical Paradigm in Northern and Central Europe. In: Hardt, Matthias et al. (eds) Inventing the Pasts in North Central Europe. The National Perception of Early Medieval History and Archaeology . Gesellschaften und Staaten im Epochenwandel 9. Frankfurt am Main, 69-95.  

Indruszewski, George 2003: Oberlausitz. A GIS-based Medieval landscape modelling of the Sorbian/German region. Archaeologia Polona 41, 207-209.  

Indruszewski, George 2003: The Szczecin Vessel - a ’Crossroad’ of Shipbuilding Traditions or a Representative Artifact of Early Medieval Boatbuilding by Western Slavs? In: Beltrame, Carlo (ed.) Boats, Ships and Shipyards. Proceedings of the Ninth International Symposium on Boat and Ship Archaeology. Venice 2000. Oxford, 266-272.  

Kastholm Hansen, Ole Thirup & Tina Lauritsen 2003: Transvestite Vikings? Viking Heritage magazine 2003 (1), 14-17.  

Kastholm Hansen, Ole Thirup 2003: Forfalsket forhistorie. Arkæologisk svindel og selvbedrag. Kuml. Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab 2003, 7-34.  

Valbjørn, Knud Vagn, Niels Peter Fenger & Max Vinner 2003: Reconstruction of the Hjortspring Boat. Sailing Tests. In: Beltrame, Carlo (ed.) Boats, Ships and Shipyards. Proceedings of the Ninth International Symposium on Boat and Ship Archaeology. Venice 2000. Oxford, 347-356.  

Vinner, Max 2003: Sea trials; Conclusions on the testing. In: Crumlin-Pedersen, Ole & Athena Trakadas (eds) 2003: Hjortspring. A Pre-Roman Iron-Age Warship in Context. Ships and Boats of the North 5. Roskilde, 103-118, 134-136. 

Andersen, Erik 2002: The woollen sail - Research in long lengths. Viking Heritage magazine 2002 (2), 18-20.  

Crumlin-Pedersen, Ole, 2002: De store skibe – og porten til Østersøen i middelalderen. Mare Balticum, Østersøen – myte, historie og kunst i 1000 år. København, 58-66.  

Crumlin-Pedersen, Ole, 2002: La rivitalizzazione del patrimonio marittimo danese: l’esperienza di Roskilde. Quaderni. Documenti sulla manutenzione urbana di Venezia 4-11. Venedig, 15-20.  

Crumlin-Pedersen, Ole 2002: Schiffahrt im frühen Mittelalter und die Herausbildung früher Städte im westlichen Ostseeraum. In Brandt, Klaus et al. (eds), Haithabu und die frühe Stadtentwicklung im nördlichen Europa. Schriften des Archäologischen Landesmuseums 8, 67-81. Neumünster. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2002: Slut op om Vennerne! Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 18, 54. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2002: Splendour versus duty. 11th-century warships in the light of history and archaeology. In Nørgård Jørgensen, Anne et al. (eds), Maritime Warfare in Northern Europe. Technology, organisation, logistics and administration 500 BC-1500 AD. PNM Studies in Archaeology & History 6, 257-270. Copenhagen. 

Crumlin-Pedersen, Ole, 2002: Nationalmuseet og marinarkæologien. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 19, 2-3.  

Crumlin-Pedersen, Ole 2002: The Skuldelev Ships I. Topography, Archaeology, History, Conservation and Display. Ships and Boats of the North 4.1. Roskilde. 

Crumlin-Pedersen, Ole, 2002: Tid til handling. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 18, 2-3.  

Damgård-Sørensen, Tinna 2002a: Les bateaux de Skuldelev (Roskilde) et leurs répliques modernes. In: Ridel, Élisabeth (ed.) L’Heritage Maritime des Vikings en Europe de l’Ouest. Colloque international de la Hague (30 septembre-3 octobre 1999). Caen, 199-227.  

Damgård-Sørensen, Tinna 2002b: Vikingeskibsmuseet i Roskilde. In: Bøe, Alf (ed.) Rapport Vikingeskibsseminaret 14 og 15 februar 2002. Oslo, 237-247.  

Djupdræt, Martin Brandt 2002, Østersøen på museum, Lolland-Falsters Folketidende. 5. oktober 2002.  

Englert, Anton 2002: Genuine Sailing Vessels - Indicators for Commerce and Royal Power in Late Viking Age and High Medieval Denmark. In: Krüger, Kersten & Carl Olof Cederlund (eds) Maritime Archäologie heute. Rostock, 89-110.  

Englert, Anton 2002: Karschau-skibet. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 18, 51.  

Englert, Anton 2002: Suuret rahtialukset Tanskan vesillä 1000-1250. Arkeologisia todisteita ammattimaisesta kauppamerenkulusta ennen hansa-aikaa (Large Cargo Vessels in Danish Waters 1000-1250. Archaeological evidence for professional merchant seafaring before the Hanseatic Period). Nautica Fennica 2001-2002, 7-18.  

Englert, Anton, Hans Joachim Kühn & Oliver Nakoinz 2002: Das Wrack von Karschau - ein nordisches Lastschiff aus dem 12. Jahrhundert. In: Radtke, Christian (red.) Beretning fra enogtyvende tværfaglige vikingesymposium. Aarhus, 7-24.  

Hansen, Keld: Højris, Ole, Jeppe Møhl & Keld Hansen 2002: Kajakjagt. Fra myte til virkelighed. Tidsskriftet Grønland 50 (8), 261-276.  

Nielsen, Søren 2002: Langskibet - status, september 2002. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 19, 28-32.  

Nielsen, Søren 2002: Langskibet undervejs. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 18, 25-27.  

Tørnsø Johansen, Rikke 2002: Fra Ottars Logbog. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 18, 28-33.  

Vinner, Max 2002: Vikingeskibsmuseets både. Roskilde.  

Vinner, Max 2002: Viking Ship Museum Boats. Roskilde.  

Vinner, Max 2002: Levende Traditioner. Roskilde.  

Andersen, Erik 2001: Mast and rigging. In: Sørensen, Anne C. (ed.) Ladby. A Danish Ship-Grave from the Viking Age. Roskilde, 226-232.  

Andersen, Erik 2001: Uldsejlet - forskning i lange baner. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 16, 22-29.  

Crumlin-Pedersen, Ole 2001: - worth a journey. Maritime Archaeology Newsletter from Roskilde, Denmark 16, 2-3. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2001: General Editor’s foreword. In Sørensen, Anne C., Ladby. A Danish Ship-Grave from the Viking Age. Ships & Boats of the North 3, 7-10. Roskilde. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2001: Status en route. Maritime Archaeology Newsletter from Roskilde, Denmark 17, 3. 

Crumlin-Pedersen, Ole et al. 2001: Ship-archaeological projects at the Centre for Maritime Archaeology in Roskilde. Maritime Archaeology Newsletter from Roskilde, Denmark 17, 5-15. 

Djupdræt, Martin Brandt 2001, Vikingen – En helt skifter ham. Internetartikel i anledningen af udstillingen på Museet på Koldinghus ”Den danske Helt i 1000 år”, 25. august 2001 – 13. januar 2002 (http://www.koldinghus.dk/dansk/helt/En_helt_skifter_ham.htm).  

Finderup, Thomas 2001: Bådebygning som eksperimetalarkæologi. I: Håndværk i 2000 år. København, 85-87.  

Larsen, Anne-Christine 2001: The Exhibition - The Vikings in Ireland. In: Larsen, Anne-Christine (ed.) The Vikings in Ireland. Roskilde, 127-148.  

Larsen, Anne-Christine & Steffen Stummann Hansen 2001: Viking Ireland and the Scandinavian Communities in the North Atlantic. In: Larsen, Anne-Christine (ed.) The Vikings in Ireland. Roskilde, 115-126.  

Larsen, Anne-Christine (ed.) 2001: The Vikings in Ireland. Roskilde.  

Nielsen, Søren 2001: Bunden formes. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 17, 36-39.  

Nielsen, Søren 2001: Fuldblod på havet (2). Skuldelev 2 kopien stævnrejst. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 16, 11-15.  

Vinner, Max 2001: The Working Boat Collection at the Viking Ship Museum. Maritime Life and Traditions 11, 37-40.  

Crumlin-Pedersen, Ole 2000: Account on the excavation and documentation of the ship-find Lynæs 1. In Englert, Anton, Large Cargo Vessels in Danish Waters AD 1000-1250. Dissertation Universität Kiel, 175-195. Roskilde & Kiel. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2000: Hand-over day. Maritime Archaeology Newsletter from Roskilde, Denmark 13, 5-6. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2000: The Hedeby Ships. In Litwin, Jerzy (ed.), Down the River to the Sea. Proceedings of the Eigth International Symposion on Boat and Ship Archaeology, Gdansk 1997, 213-218. Gdansk. 

Crumlin-Pedersen, Ole 2000: To be or not to be a cog: the Bremen Cog in perspective. International Journal of Nautical Archaeology 29, 230-246. 

Crumlin-Pedersen, Ole & Tinna Damgård-Sørensen 2000: Fuldblod på havet (1). Det irske langskib genopstår. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 15, 31-36. 

Crumlin-Pedersen, Ole & Tinna Damgård-Sørensen 2000: A thoroughbred on the sea (1). The Irish longship rides again. Maritime Archaeology Newsletter from Roskilde, Denmark 15, 31-36. 

Haupt, Nadia & Max Vinner 2000: Hjortspringbåden i sprint. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 15, 11-17.  

Larsen, Anne-Christine 2000: Vikingerne i Irland. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 15, 44-49.  

Larsen, Anne-Christine 2000: Vikingeskibsmuseet - aktiviteter i sommeren 2000. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 14, 52-53.  

Nielsen, Søren 2000: Skuldelev 1-kopien. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 13, 34-35.  

Nielsen, Søren 2000: Skuldelev 1-kopien søsat. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 15, 18-21.  

Stummann Hansen, Steffen & Anne-Christine Larsen 2000: Miniature quern- and millstones from Shetland’s Scandinavian past. Acta Archaeologica 71, 105-121.  

Vinner, Max 2000: Des bateaux traditionnels au musée. Chasse-Marée 137, 37-40.  

Crumlin-Pedersen, Ole 1999: A new Centre for Maritime Archaeology in Denmark. In Pomey, Patrice & Éric Rieth (eds), Construction navale maritime et fluviale. Proceedings of the Seventh International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Ile Tatihou 1994. Archaeonautica 14, 327-332. Paris. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1999: Experimental Ship Archaeology in Denmark. In Harding, Anthony F. (ed.), Experiment and Design. Archaeological Studies in Honour of John Coles, 139-147. Oxford. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1999: Ships as indicators of trade in Northern Europe 600-1200. In Bill, Jan & Birthe L. Clausen (eds), Maritime Topography and the Medieval Town. PNM Studies in Archaeology & History 4, 11-20. Copenhagen. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1999: The sporting element in Viking ships and other early boats. In Sjøgaard, Gisela (ed.), Sailing and Science - in an Interdisciplinary Perspective, 18-33. Copenhagen. 

Larsen, Anne-Christine 1999: Udstilling på National Museum of Ireland i perioden 20. oktober 1998 - 11. april 1999. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 12, 45-46.  

Crumlin-Pedersen, Ole 1998: Das Grabschiff und der Brander. Zwei königliche Schiffe in Haithabu/Hedeby. In Wesse, Anke (ed.), Studien zur Archäologie des Ostseeraumes. Festschrift für Michael Müller-Wille, 137-150. Neumünster. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1998: Kirsten Lautrup-Knudsen, 28.2.1926-10.1.1998. Maritime Archaeology Newsletter from Roskilde, Denmark 10, 4. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1998: Skibsfundene fra Hedeby. Kuml. Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab 1997-98, 161-184. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1998: The next round. Maritime Archaeology Newsletter from Roskilde, Denmark 11, 3. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1998: Vikingeskibsmønter. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 1998 (2), 18-23. 

Damgård-Sørensen, Tinna 1998: Søfartstekstiler. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 10, 31-32.  

Djupdræt, Martin 1998: Billeder af vikingen. København.  

Drewes, Kai 1998: Råsejlskursus. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 11, 43.  

Larsen, Anne-Christine 1998: Sutton Hoo-projektet. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 11, 44-45.  

Larsen, Anne-Christine 1998: Vikingetidens bebyggelse på Shetlandsøerne. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 10, 41.  

Nielsen, Søren 1998: Rekonstruktion af Skuldelev 6 og 1. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 11, 54-55.  

Vinner, Max 1998: Til Sydnorge og Limfjorden med Sluppen Ruth 1998. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 11, 49-51.  

Andersen, Erik & Ole Crumlin-Pedersen 1997: Sutton Hoo-skibet genskabt. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 8, 18-20.  

Andersen, Erik & Ole Crumlin-Pedersen 1997: The Sutton Hoo ship recreated. Maritime Archaeology Newsletter from Roskilde, Denmark 8, 18-20. 

Andersen, Erik, Ole Crumlin-Pedersen, Søren Vadstrup & Max Vinner 1997: Roar Ege. Skuldelev 3 skibet som arkæologisk eksperiment. Roskilde. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1997: A Challenge. Maritime Archaeology Newsletter from Roskilde, Denmark 8, 1-2. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1997: A flying start. Maritime Archaeology Newsletter from Roskilde, Denmark 9, 3-4. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1997: Large and small warships of the North. In Nørgård Jørgensen, Anne & Birthe L. Clausen (eds), Military Aspects of Scandinavian Society in a European Perspective AD 1-1300. PNM Studies in Archaeology & History 2, 184-194. Copenhagen. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1997: Viking-Age Ships and Shipbuilding in Hedeby/Haithabu and Schleswig. Ships and Boats of the North 2. Schleswig & Roskilde. 

Damgård-Sørensen, Tinna 1997: Den nye Museumshavn ved Vikingeskibshallen. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 9, 5-9.  

Damgård-Sørensen, Tinna 1997: Vikingeskibshallens udbygning. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 8, 23-24.  

Hansen, Keld 1997: Jigs from Greenland. In Gilberg, R. & H. C. Gulløv (eds), Fifty Years of Arctic Research. Anthropological Studies From Greenland to Siberia. Publications of The National Museum - Ethnographical Studies 18, 149-156. Copenhagen.  

Vinner, Max 1997: Med vikingen som lods ved den danske kyst. Roskilde.  

Vinner, Max 1997: Med vikingen som lots längs den danska kusten. Roskilde.  

Vinner, Max 1997: Mit dem Wikingerlotsen an den dänischen Küsten. Roskilde.  

Crumlin-Pedersen, Ole 1996: A busy summer. Maritime Archaeology Newsletter from Roskilde, Denmark 7, 3-4. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1996: Archaeology and the Sea. Achttiende Kroon-Voordracht gehouden voor de Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie te Amsterdam op 8 Maart 1996. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1996: Problems of Reconstruction and the Estimation of Performance. In Gardiner, Robert & Arne Emil Christensen (eds), The earliest ships. The Evolution of Boats into Ships. Conway's History of the Ship, 110-119. London. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1996: Skyggen i sandet. Slusegårdbådene og jernalderens bådtyper på Bornholm. In Knudsen, Ann Vibeke (ed.), Streiftog i Aakirkebys historie. Bornholmske Samlinger III 10, 187-196. Rønne. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1996: Studiet af det maritime kulturlandskab; Kystforsvaret; Undersøgelsens perspektiver. In Crumlin-Pedersen, Ole et al. (eds), Atlas over Fyns kyst i jernalder, vikingetid og middelalder, 10-20, 182-193, 204-206. Odense. 

Skamby Madsen, Jan 1996: Vikingeskibshallen. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 6, 23-24.  

Andersen, Erik 1995: Square sails of wool. In: Olsen, Olaf et al. (eds) Shipshape. Essays for Ole Crumlin-Pedersen on the occasion of his 60th anniversary February 24th 1995. Roskilde, 249-270.  

Bill, Jan & Max Vinner 1995: Gedesbyskibet under sejl. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 5, 3-8.

Crumlin-Pedersen, Ole 1995: Achievements in the first two years. Maritime Archaeology Newsletter from Roskilde, Denmark 5, 1-2. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1995: Boat-burials at Slusegaard and the Interpretation of the Boat-grave Custom. In Crumlin-Pedersen, Ole & Birgitte Munch Thye (eds), The Ship as Symbol in Prehistoric and Medieval Scandinavia. PNM Studies in Archaeology & History 1, 86-99. Copenhagen. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1995: Båd. In Lund, Jørgen et al. (eds), Den Store Danske Encyklopædi 3, 573-574. København. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1995: Experimental archaeology and ships - bridging the arts and the sciences. International Journal of Nautical Archaeology 24, 303-306. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1995: Maritim arkæologi - et ideologisk særtilfælde? META. Medeltidsarkeologisk Tidskrift 1995 (4), 3-6. 

Crumlin-Pedersen, Ole, Morten Warmind & Christer Westerdahl 1995: Introduction. In Crumlin-Pedersen, Ole & Birgitte Munch Thye (eds), The Ship as Symbol in Prehistoric and Medieval Scandinavia. PNM Studies in Archaeology & History 1. Copenhagen. 

Hansen, Keld 1995: Den røde hvalros - om hvalrosanreb på kajakfangere. Tidsskriftet Grønland 1995 (6), 253-260.   

Olsen, Olaf, Jan Skamby Madsen & Flemming Rieck (eds) 1995: Shipshape. Essays for Ole Crumlin-Pedersen on the occasion of his 60th anniversary February 24th 1995. Roskilde.  

Skamby Madsen, Jan 1995: Leding. Skalk 1995 (4), 5-10.  

Skamby Madsen, Jan 1995: Vikingeskibshallen udbygges. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 4, 3-5.  

Vinner, Max 1995: A Viking-ship off Cape Farewell 1984. In: Olsen, Olaf et al. (eds) Shipshape. Essays for Ole Crumlin-Pedersen on the occasion of his 60th anniversary February 24th 1995. Roskilde, 289-304.  

Vinner, Max 1995: Rundt Kap Farvel i vikingeskib. Tidsskriftet Grønland 1995 (3), 81-101.  

Crumlin-Pedersen, Ole 1994: All in the same boat. Maritime Archaeology Newsletter from Roskilde, Denmark 3, 1-3. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1994: Atlas over Fyns kyst i jernalder, vikingetid og middelalder. Nordisk Bygd 8. Havets landskaber, 16-19. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1994: Foteviken. En tidligmiddelalderlig naturhavn, slagmark og markedsplads i Skåne. Sjöhistorisk årsbok 1994-1995, Maritim arkeologi, 89-110. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1994: Fotevikens fem skeppsvrak har nära släktingar i Danmark. Populär Arkeologi 1994 (september), 30-33. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1994: Marin arkæologi. In Lund, Jørgen et al. (eds), Den Store Danske Encyklopædi 1, 601-602. København. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1994: Marinarkæologisk Forskningscenter i Roskilde - en aktuel orientering. Fortid og Nutid 1994 (marts), 24-52. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1994: Medieval Ships in Danish Waters. In Westerdahl, Christer (ed.), Crossroads in Ancient Shipbuilding. Proceedings of the Sixth International Symposium on Boat and Ship Archaeology Roskilde 1991. Oxbow Monograph 40, 65-72. Oxford. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1994: Off to a good start. Maritime Archaeology Newsletter from Roskilde, Denmark 2, 1-2. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1994: Original and replica. Maritime Archaeology Newsletter from Roskilde, Denmark 3, 4-7. 

Skamby Madsen, Jan 1994: Vikingeskibshallen i Roskilde fejrer 25-års jubilæum. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 2, 11-12.  

Clausen, Birthe L. (red.) 1993: Tomoko – en krigskano fra Salomonøerne. Roskilde.  

Clausen, Birthe L. (red.) 1993: Viking Voyages to North America, Roskilde.  

Crumlin-Pedersen, Ole 1993: A salt-water injection for Danish archaeology. Maritime Archaeology Newsletter from Roskilde, Denmark 1, 1-2. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1993: Danish Marine Archaeology Research Center. NewsWARP Wetland Archaeology Research Project 14. November 1993, 12-14. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1993: Handelsskibets kulturhistorie. In O. Nilsen (ed.): ”Saga Siglar”s forlis. Vikingernes sejladser. Ålesund 1992-93, 78-87. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1993: Les lignes elegantes du navire de guerre de Marsala. Les Dossiers d’Archaeologie 183, 58-65. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1993: Razmery i tipy korablej 800-1400. Izutenie Pamjatnikov Morskoj Archeologij. Rossijskaja Akademia NAUK. Institut Istorii Materialnoj Kultury. Sankt-Petersborg, 46-58. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1993: Rejsebeskrivelse fra vikingetiden. In O. Nilsen (ed.): ”Saga Siglar”s forlis. Vikingernes sejladser. Ålesund 1992-93, 88-89.  

Crumlin-Pedersen, Ole 1993: Ships and blockages. Digging into the past, 25 years of archaeology in Denmark. Steen Hvass & Birgit Storgaard (eds). Århus, 254-259. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1993: Skibe og spærringer. Da klinger i muld... 25 års arkæologi i Danmark. Steen Hvass & Birgit Storgaard (eds). Århus, 254-259. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1993: Stato attuale della nave punica. Fenici e vichinghi: le navi. Marsala, 9-21. 

Crumlin-Pedersen, Ole, & Flemming Rieck 1993: The Nydam Ships. Old and new investigations at a classic site. In A Spirit of Enquiry. Essays for Ted Wright. John Coles et al. (eds). Exeter, 39-45. 

Crumlin-Pedersen, Ole & Max Vinner 1993: Roar og Helge af Roskilde - om at bygge og sejle med vikingeskibe. Nationalmuseets Arbejdsmark 1993, 11-29.  

Vinner, Max 1993: Unnasigling - the seaworthiness of the merchant vessel. In: Clausen, Birthe L. (ed.) Viking Voyages to North America. Roskilde, 95-108.  

Andersen, Erik & Claus Malmros 1992: Skibsdele fra nordbobygderne i Grønland. Foreløbig vurdering og vedbestemmelse. I: Clausen, Birthe (red.) Vikingernes sejlads til Nordamerika. Roskilde, 118-122.  

Clausen, Birthe L. (red.) 1992: Vikingernes sejlads til Nordamerika. Roskilde. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1992 Maritime Aspects of the Archaeology of Roman and Migration-Period Denmark. In K. Hauck (ed.): Der historische Horizont der Götterbild-Amulette aus der Übergangsepoche von der Spätantike zum Frühmittelalter, 385-402. Göttingen. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1992: Skibsfund spejler fortidens samfund. Humaniora 1992 (2). København. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1992: Søfart og skibe. I E. Roesdahl (red.): Viking og Hvidekrist, 42-46. København (also English, French and German editions). 

Crumlin-Pedersen, Ole 1992: The rise and decline of Hedeby/Schleswig as a major port of the Baltic trade. Ellevte tværfaglige Vikingesymposium, 27-37. Højbjerg. 

Hansen, Keld 1992: Fup eller fakta - om falske vikingespor i Amerika. I: Clausen, Birthe (red.) Vikingernes sejlads til Nordamerika. Roskilde, 83-89.  

Skamby Madsen, Jan & Keld Hansen 1992: Sivbåde. Roskilde.  

Vinner, Max 1992: Det mystiske Vinlandskort (“The Map that Spoiled Columbus Day”). I: Clausen, Birthe (red.) Vikingernes sejlads til Nordamerika. Roskilde, 77-89.  

Vinner, Max 1992: Unnasigling - Havskipets sødygtighed. I: Clausen, Birthe (red.) Vikingernes sejlads til Nordamerika. Roskilde, 95-108.  

Vinner, Max 1992: Vinland det Gode - eller det tabte. I: Clausen, Birthe (red.) Vikingernes sejlads til Nordamerika. Roskilde, 67-76.  

Crumlin-Pedersen, Ole 1991: Bådgrave og gravbåde på Slusegård. Slusegård-gravpladsen III. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 14.3, 93-266. Aarhus. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1991: Ellingåskibet - fundet og genfundet. Bangsbo Museum Årbog 1991, 31-47. Frederikshavn. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1991 (ed.): Aspects of Maritime Scandinavia AD 200-1200. Proceedings of the Nordic Seminar of Maritime Aspects of Archaeology, Roskilde, 13th-15th March, 1989. Roskilde. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1991: Introduction. In Ole Crumlin-Pedersen (ed.), Aspects of Maritime Scandinavia AD 200-1200, 7-8. Roskilde. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1991: Ship types and sizes AD 800-1400.In Ole Crumlin-Pedersen (ed.), Aspects of Maritime Scandinavia AD 200-1200, 69-82. Roskilde. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1991: Maritime Aspects of the Archaeology of Roman and Migration-Period Denmark. In Ole Crumlin-Pedersen (ed.), Aspects of Maritime Scandinavia AD 200-1200, 41-54. Roskilde. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1991: Søfart og samfund i Danmarks vikingetid.  I Peder Mortensen & Birgit M. Rasmussen (red.), Fra Stamme til Stat i Danmark 2. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 22.2, 181-204. Århus. 

Hansen, Keld & Birthe L. Clausen, (red.) 1991: Kajakker. Roskilde.  

Nicolaisen, Ida & Tinna Damgård-Sørensen 1991: Building a Longboat. An essay on the culture and history of a Bornean people. Roskilde. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1990: Arkæologiens våde ende. Danske Museer 1990, 2. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1990: Der må være en grænse. Danske Museer 1990, 12-14. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1990: Marinarkæologien i Danmark. Arkæologiske Udgravninger i Danmark 1989: 9-21. København. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1990: Mit skib skal hedde Fulton. Fulton-Posten 1990, 8-16. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1990: Sejle op ad åen. Skibsfund og sejlspærringer i danske indvande. Vandløb og kulturhistorie. Skrifter fra Historisk Institut, Odense Universitet, 39, 93-104. Odense. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1990: The boats and ships of the Angles and Jutes. In S. McGrail (ed.): Maritime Celts, Frisians and Saxons. CBA Research Report 71, 98-116. London. 

Crumlin-Pedersen, Ole & Niels Bonde 1990: The dating of Wreck 2, the Longship, from Skuldelev, Denmark. NewsWARP Wetland Archaeology Research Project 7, 3-6. Exeter. 

Andersen, Bent & Erik Andersen 1989: Råsejlet - Dragens Vinge. Roskilde.  

Andersen, Erik, Jytte Milland & Eva Myhre 1989: Uldsejl i 1000 år. Roskilde. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1989: Forord. I Bent og Erik Andersen: Råsejlet – Dragens Vinge, 7-8. Roskilde. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1989: Schiffe und Seefahrtswege im Ostseeraum wärend des 9.-12. Jahrhunderts. In M. Müller-Wille (ed.): Oldenburg – Wolin – Staraja Ladoga – Novgorod – Kiev. Bericht der Römisch

Germanischen Kommission 69, 530-63. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1989: Schiffstypen aus der frühgeschichtlichen Seeschiffahrt in den nordeuropäische Gewässern. In H. Jahnkuhn et al. (eds): Undersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und frühgeschichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa 5. Der Verkehr, 405-430. Göttingen. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1989: Skibet i Bøtøminde – en falstersk middelalderskude. I J. Skamby Madsen & O. Crumlin-Pedersen, To skibsfund fra Falster, 33-44. Roskilde. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1989: Vikingernes ”søvej” til Byzans – om betingelserne for sejlads ad flodvejene fra Østersøen til Sortehav. Ottende Tværfaglige Vikingesymposium 1989, 33-51. Højbjerg. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1989: Wood Technology and Forest Resources in the Light of Medieval Shipfinds, in C. Villain-Gandossi et al. (eds): Medieval Ships and the Birth of Technological Societies, 1: Northern Europe, 25-42. Malta. 

Rieck, Flemming & Max Vinner 1989: Fisker og båd på Roskilde Fjord. Roskilde.  

Skamby Madsen, Jan & Ole Crumlin-Pedersen 1989: To skibsfund fra Falster. Roskilde. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1988: A note on the speed of Viking ships. The International Journal of Nautical Archaeology 17, 270-271. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1988: Gensyn med Skuldelev 5 - et ledings¬skib? In Festskrift til Olaf Olsen, 137-156. København. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1988: ”Imme Gram” og forskningen. I Råsejl og rorskarle, 37-43. Tønder. 

Crumlin-Pedersen, Ole & Flemming Rieck 1988: Både fra Danmarks oldtid. Roskilde.

Crumlin-Pedersen, Ole 1987: Aspects of Viking Age Shipbuilding. Journal of Danish Archaeology 5, 209-28. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1987: Häfen und Schiffahrt in der Römischen Kaiserzeit sowie in der Völkerwanderungs- und Merowingerzeit Dänemarks. In Frühmittelalterliche Studien 21, 101-23. Berlin. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1987: Le projet Roar Ege. Reconstitution et expérimentation d’un caboteur viking. Le Chasse-Marée 30, 16-45. Tours. 

Andersen, Erik 1986: Steering Experience with Square Sail Vessels. In Ole Crumlin-Pedersen & Max Vinner (eds), Sailing into the Past. Proceedings of the International Seminar on Replicas of Ancient and Medieval Vessels, Roskilde, 1984, 208-219. Roskilde. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1986: Aspects of Viking-Age Shipbuilding in the Light of the Construction and Trials of the Skuldelev Ship-Replicas Saga Siglar and Roar Ege. Journal of Danish Archaeology 5, 209-228. Odense. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1986: Aspects of Wood Technology in Medieval Shipbuilding. In Ole Crumlin-Pedersen & Max Vinner (eds) 1986: Sailing into the Past. Proceedings of the International Seminar on Replicas of Ancient and Medieval Vessels, Roskilde, 1984, 138-147. Roskilde. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1986: Introduction. In Ole Crumlin-Pedersen & Max Vinner (eds) 1986: Sailing into the Past. Proceedings of the International Seminar on Replicas of Ancient and Medieval Vessels, Roskilde, 1984, 7. Roskilde. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1986: The “Roar”-Project. In Ole Crumlin-Pedersen & Max Vinner (eds) 1986: Sailing into the Past. Proceedings of the International Seminar on Replicas of Ancient and Medieval Vessels, Roskilde, 1984, 94-103. Roskilde. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1986: General Editor's foreword. In H.C. Petersen: Skinboats of Greenland. Ships and Boats of the North 1, 5-6. Roskilde. 

Crumlin-Pedersen, Ole & Max Vinner (eds) 1986: Sailing into the Past. Proceedings of the International Seminar on Replicas of Ancient and Medieval Vessels, Roskilde, 1984. Roskilde. 

Vinner, Max 1986: Recording the Trial Run. In Ole Crumlin-Pedersen & Max Vinner (eds), Sailing into the Past. Proceedings of the International Seminar on Replicas of Ancient and Medieval Vessels, Roskilde, 1984, 220-225. Roskilde. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1985: Cargo Ships of Northern Europe AD 800-1300. In Con¬ference on Waterfront Archaeology in North European Towns No. 2. Bergen 1983. Proceedings, 83-93. Bergen. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1985: Havne og søfart i romersk og germansk jernalder. In Gudmeproblemer, 68-91. Odense. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1985: Gokstadskibet, Hjortspringbåden, Ladbyskibet, Nydambåden, Osebergskibet, Skibe, Skuldelevskibene, Tuneskibet, Undervandsarkæologi. Arkæologi Leksikon. København (genoptryk af 1972-udgaven). 

Crumlin-Pedersen, Ole 1985: Ship Archaeology in Denmark 1979-82.  In C.O. Cederlund (ed.): Postmedieval boat and ship archaeology. BAR International Series 256, 373-379. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1985: Ship Finds and Ship Blockages AD 800-1200. In K. Kristiansen (ed.): Archaeological Formation Processes, 213-228. København. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1985: Wrecks as a Source for Ships and Sea Routes. In J. Bracker (ed.): Proceedings of the 5th International Congress of Maritime Museums, 67-73. Hamburg. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1984: Die Schiffe von Haithabu. In Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen an Siedlungen im deutschen Küstengebiet, 2, 241-50. Weinheim. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1984: Fotevik. De marinarkæologiske undersøgelser 1981 og 1982. In Pugna forensis? Arkeologiska undersökningar kring Foteviken, Skåne 1981-83, 7-68. Länsstyrelsen i Malmöhus län. Lund. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1984: Ekkolod. In Arkæologi og geofysiske sporingsmetoder, 178-182 & 187-196. København. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1984: Experimental boat archaeology in Denmark. Aspects of Maritime Archaeology and Ethnography, 97-122. London. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1984: Ships, Navigation and Routes. In N. Lund (ed.): The Reports of Ohthere and Wulfstan. Two Voyagers at the Court of King Alfred, 30-42. York. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1984: Vikingeværk. Skalk 1984 (2), 16-17. 

Gøthche, Morten 1983: Vikingeskibshallens bådsamling. Roskilde. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1983: Fotevik-projektets mål og midler. Meta 1983 (3-4), 27-31. Lund. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1983: From Viking Ships to Hanseatic Cogs. Third Paul Johnstone Memorial Lecture. Occational Lectures 4. National Maritime Museum, London. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1983: Med “Nordisk Maritimhistorisk Arbejdsgruppe” hos Christian Madsen i Lynæs. Handels- og Søfartsmuseet, Årbog 1983, 52-68. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1983: Schiffe und Seehandelsrouten im Ostseeraum 1050-1350. Seehandelszentren des nördlichen Europa. Der Strukturwandel vom 12. zum 13. Jahrhundert. Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte 7, 229-37. Bonn. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1983: Skibe, sejlads og ruter hos Ottar og Wulfstan. I N. Lund (red.): Ottar og Wulfstan, to rejseberetninger fra vikingetiden, 32-44. Roskilde. 

Vinner, Max 1983: AMERICA, ARGUS og NIELS. Om en berømt amerikansk skonnerts indflydelse på dansk skibsbygningskunst. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1983, 172-202. 

Andersen, Erik & Morten Gøthche 1981: Nordlandsbåden RANA - en storåttring bygget omkring 1890. Tegningssæt. Roskilde.  

Andersen, Bent, Erik Andersen, Anni Rønnov, Hans Toft & Inger Wagner 1981: Den sidste Viking - en trøndersk storbåd under sejl igen. In: Vinner, Max & Jens Lorentzen (red.) Under sejl påny. Maritim Kontakt 4, 165-180. København. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1981: Mit skib skal hedde Fulton! Mennesker omkring et Marstalskib i tiden omkring 1. verdenskrig. Det skabende menneske. Festskrift til P.V. Glob, 2: 97-122. København. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1981: Indledning til Axel Sandemose: Marstalskonnerterne under Labrador. I: Vinner, Max & Jens Lorentzen (red.) Under sejl påny. Maritim Kontakt 4, 181-84. København. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1981: Skibe på havbunden. Vragfund i danske farvande fra perioden 600-1400. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1981, 28-65.  

Crumlin-Pedersen, Ole 1981: Søforsvaret & Skibe og havn. Vikingernes spor i det danske landskab, 18-19 & 36-37. København. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1981: Træskibsejernes Sammenslutning 1971-81. Forhistorien. I: Vinner, Max & Jens Lorentzen (red.) Under sejl påny. Maritim Kontakt 4, 9-14. København. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1981: Viking shipbuilding and seamanship. In: Bekker-Nielsen, Hans et al. (eds) Proceedings of the Eighth Viking Congress. Århus 24-31 August 1977. Odense, 271-286. 

Hansen, Keld 1981: Tjiman - en barkkano fra Canada. København.  

Skamby Madsen, Jan & Keld Hansen (red.) 1981: Barkbåde. Roskilde.  

Vinner, Max 1981: De første år. I: Vinner, Max & Jens Lorentzen (red.) Under sejl påny. Maritim Kontakt 4, 15-16. København. 

Vinner, Max 1981: De næste år - Åge Larsen. I: Vinner, Max & Jens Lorentzen (red.) Under sejl påny. Maritim Kontakt 4, 17-21. København. 

Andersen, Erik, Bent Andersen, Morten Gøthche & Max Vinner 1980: Nordlandsbåden - analyseret og prøvesejlet af Vikingeskibshallens Bådelaug. København. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1980: Indledning. Nordlandsbåden – analyseret og prøvesejlet af Vikingeskibshallens Bådelaug, 9-11. København. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1980: The Ships of the Vikings. Danish Journal, special issue, 21-25.Crumlin-Pedersen & Kurt Schietzel 1980: Havnen i Hedeby. Skalk 1980 (3), 4-10. 

Crumlin-Pedersen, Ole, Lis Nymark & Christian Christiansen 1980: Kyholm 78. A joint archaeological-geological investigation around a 13th century wreck at Kyholm, Samsø, Denmark. International Journal of Nautical Archaeology 9 (3), 193-216.  

Hansen, Keld 1980: Umiaq - en skindbåd fra Grønland. København.  

Skamby Madsen, Jan & Keld Hansen (red.) 1980: Umiaq’en fra Peary Land. Roskilde.  

Crumlin-Pedersen, Ole 1979: Danish Cog-finds. In: McGrail, Seán (ed.) The Archaeology of Medieval Ships and Harbours in Northern Europe. British Archaeological Reports. International Series 66. Oxford, 17-34. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1979: Dronning Margrethes Stiger. En pælespærring i Vordingborg Nordhavn. I: § 49 udgravninger 1969-79. København, 44-45.  

Crumlin-Pedersen, Ole 1979: Lynæsskibet og Roskilde søvej. I: 13 bidrag til Roskilde by og omegn’s historie. Roskilde, 65-77.  

Crumlin-Pedersen, Ole 1978: Arkæologisk dokumentation og tolkning af fartøjsfund. NAM-förtryck. Stockholm. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1978: Marin-arkæologi. Danmarksposten, udgivet af Dansk Samvirke, december 1978, 15-17. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1978: The Ships of the Vikings. In: Andersson, Thorsten & Karl Inge Sandred (eds) The Vikings. Proceedings of the Symposium of the Faculty of Arts of Uppsala University June 6-9, 1977. Acta Universitatis Upsaliensis. Symposia Universitatis Upsaliensis Annum Quingentesimum Celebrantis. Stockholm, 32-41. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1978: Søvejen til Roskilde. Nogle tanker om Isefjord og Roskilde fjord som søfartsvej i vikingetid og tidlig middelalder. Historisk årbog fra Roskilde amt 1978, 1-79. Olsen, Olaf & Ole

Crumlin-Pedersen 1978: Five Viking Ships from Roskilde Fjord. Copenhagen.  

Olsen, Olaf & Ole Crumlin-Pedersen 1978: Fünf Wikingerschiffe aus Roskilde Fjord. Kopenhagen. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1977: “Guldskibet” ved Vejby Strand. Vejby-Tibirke Årbog 1977-78, 35-43. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1977: Some Principles for the Recording and Presentation of Ancient Boat Structures. In: McGrail, Seán (ed.) Sources and Techniques in Boat Archaeology. BAR Supplementary Series. Greenwich, 163-178. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1977: TRÆskibTO. Sømand og Købmand. Træbranchens Oplysningsråd. København. 

Crumlin-Pedersen, Ole & R.Finch 1977: From Viking Ship to “Victory”. London. 

Andersen, Erik 1976: Hals og skaut, mast og segl. Norsk Sjøfartsmuseum. Årsberetning 1975, 47-100. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1976: Boot. In M. Müller-Wille (ed.): Das Bootkammergrab von Haithabu. Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu 8, 20-28. Neumünster. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1976: Skatten fra havet. Nationalmuseets Arbejdsmark 1976, 183-85. 

Crumlin-Pedersen, Ole, Jørgen Steen Jensen, Anne Kromann & Niels-Knud Liebgott 1976: Koggen med guldskatten. Skalk 1976 (6), 9-15.  

Crumlin-Pedersen, Ole, 1975: La tradition nordique de la construction navale a travers les decouvertes archaéologique, 200-1200 ap. J.C. Le Petit Peroquet 17, 42-54. Grenoble. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1975: Vigsø. The International Journal of Nautical Archaeology 4, 389-390. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1975: The Viking Ship Museum of Roskilde. A Museum of Nautical Archaeology in Denmark. Transport Museums Yearbook 1975, 2, 84-104. Gdansk. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1975: Viking Seamanship Questioned. The Mariner’s Mirror 61, 127-131. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1975: “Æ Lei” og “Margrethes bro”. Nordslesvigske Museer. Årbog for museerne i Sønderjyllands Amt 2, 9-25. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1974: Five Viking Ships. The Saga of a new Danish Museum. CN-Post 104, 3-6. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1974: Helnæsspærringen. Fynske minder 1973, 29-48. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1974: The Viking Ship Museum of Roskilde. The Saga of a new Danish Museum. Museum 27.1, 17-21. UNESCO (also French edition). 

Crumlin-Pedersen, Ole 1973: Ein Kielschwein aus der Schleswiger Altstadt. Beiträge zur Schleswiger Stadtgeschichte 18, 18-19.  

Crumlin-Pedersen, Ole 1972: Gokstadskibet, Hjortspringbåden, Ladbyskibet, Nydambåden, Osebergskibet, Skibe, Skuldelevskibene, Tuneskibet, Undervandsarkæologi. Arkæologisk ABC. København. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1972: Kællingen og kløften. Nogle jyske fund af kølsvin og mastefisk fra 800-1200 e.Kr. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1972, 63-80. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1972: Skin or wood? A Study in the Origin of the Scandinavian Plank-Boat. In: Hasslöf, Olof et al. (eds) Ships and Shipyards, Sailors and Fishermen. Introduction to Maritime Ethnology. Copenhagen, 208-234.  

Crumlin-Pedersen, Ole 1972: The Vikings and the Hanseatic merchants: 900-1450. In: Bass, George F. (ed.) A History of Seafaring, based on underwater archaeology. London, 181-204. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1972: Wrecks in the North Sea and the Baltic. Underwater Archaeology, a nascent discipline. Museums and Monuments 13: 65-75. UNESCO (also French edition). 

Crumlin-Pedersen, Ole 1971: Bådebygger. Gamle danske håndværk, 95-102. København. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1971: Skibstømrer. Gamle danske håndværk, 242-248. København. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1971: Forord og bidrag til Et dyk i fortiden. Dansk Sportsdykker-Forbund.1971: Viking ships and a three-masted schooner. J.L. News, July 1971, 16-18. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1971: Introduktion til Andreas Laursen: Danske Småskibe. Blade fra sejlskibenes dage, 7-16. København. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1970 (red.): Fulton. En rapport undervejs. Roskilde.  

Crumlin-Pedersen, Ole 1970: Skind eller træ? En studie i den nordiske plankebåds konstruktive oprindelse. I: Hasslöf, Olof et al. (red.) Sømand, fisker, skib og værft. Introduktion til Maritim Etnologi. København, 213-239. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1970: Skibstyper. Arkæologiske vidnesbyrd. Kulturhistorisk Leksikon for nordisk Middelalder 15, 482-491. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1970: Skonnerten Fulton af Marstal. Roskilde. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1970: The Viking Ships of Roskilde. Aspects of the History of Wooden Shipbuilding. National Maritime Museum, Maritime Monographs and Reports 1, 7-23. London.

Crumlin-Pedersen, Ole 1969: Das Haithabuschiff. Vorläufiger Bericht über das im Jahre 1953 in Haddebyer Noor entdeckte Schiffswrack. Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu 3. Neumünster. 

Olsen, Olaf & Ole Crumlin-Pedersen 1969: Fem vikingeskibe fra Roskilde Fjord. Roskilde. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1969: The Gredstedbro Ship. The remains of a Late Iron Age vessel found in 1945 in South Jutland. Acta Archaeologica 39, 262-269. Copenhagen. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1969: Skibe i hus. Skalk 2/69, 18-27. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1968: Danmark: Pælespærringer. Kulturhistorisk Leksikon for nordisk Middelalder 13, 619-621. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1968: Die nordische maritime-historische Arbeitsgruppe. In Reinhard Peesch & Wolfgang Rudolph (eds): Bericht Kolloquium Balticum Ethnographicum 1966, 39-42. Berlin. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1968: TRÆskibET. Fra langskib til fregat. Udgivet af Træbranchens Oplysningsråd, København. 

Olsen, O. & Crumlin-Pedersen, O. 1968: The Skuldelev Ships (II). A report of the final underwater excavation in 1959 and the salvaging operation in 1962. Acta Archaeologica 38, 1967, 73-174. Copenhagen. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1967: Parallel to Dunajec Craft? The Mariner’s Mirror, vol. 53.1, 31. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1967: Czy odpowiednik jednostki Dunajeckiej? Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 12.3, 595-597. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1966: En kogge i Roskilde. Handels- & Søfartsmuseet, Årbog 1966, 39-58. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1966: Sjællands-vraget. Skalk 6/66, 5-9. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1966: Vikingeskibshallen og Roskilde. Kronik. Roskilde Tidende, 27. september 1966. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1966: Two Danish Side Rudders. The Mariner’s Mirror, vol. 52.3, 251-261. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1967: Gredstedbro-skibet. Fra Mark og Montre 1967, 11-15. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1965: Cog - kogge - kaag. Træk af en frisisk skibstypes historie. Handels- & Søfartsmuseet, Årbog 1965, 81-144. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1964: Træskibsbyggeriet i støbeskeen. Ingeniørens Ugeblad 9/1964. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1964: Navires et navigation des Vikings. Courrier des Messageries Maritime 62. 

Crumlin-Pedersen, Ole & T. Hartvig Nielsen 1965: Til søs med vikingeskibet ”Imme Gram”. CN-Post, februar 1965, 20-23. 

Olsen, Olaf, & Crumlin-Pedersen, Ole 1964: The Viking Ships in Roskilde Fiord, Denmark. In J.D. Holmquist & A.H. Wheeler (eds): Diving into the Past. Theories, Techniques, and Applications of Underwater Archaeology. St. Paul, 89-92. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1963: Fregattens fremtid. Turistfregat, historisk minde – eller en værdig afslutning? Kronik, Berlingske Tidende, 15. maj 1963. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1963: Skibe i havn. Skalk 1/63, 3-7. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1963: Vikingeskibene i Roskilde fjord. Jul i Roskilde 1963, 5-9. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1963: Viking Ships. The Undersea Challenge . Proceedings of the Second World Congress of Underwater Activities, London 1962, 88-98. 

Olsen, Olaf, & Crumlin-Pedersen, Ole 1963: The Viking Ships in Roskilde Fjord. The Mariner’s Mirror 49, 300-302. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1962: Skibene. Skalk 2/62, 6. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1962: Stævnen. Skalk 4/62, 16-17. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1962: Trækutterens fremtid? Ingeniørens Ugeblad 29/1962. 

Crumlin-Pedersen, Ole & H. Bank Petersen 1962: Reclamation of Viking Ships in the Roskilde Fjord. CN-Post, November 1962, 13-17. 

Olsen, Olaf, & Crumlin-Pedersen, Ole, 1962: Vikingeskibene i Roskilde fjord. Årets fund. Nationalmuseet. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1961: Berømte vrag langs Danmarks kyster. Hvem-Hvad-Hvor. Politikens årbog 1961, 268-273. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1961: The Skuldelev Ships. Actes du IIe Congrés International d’Archaéologie Sous-marine. Albenga 1958, 266-269. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1960: Sideroret fra Vorså. Kuml 1960, 106-116. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1959: Skuldelev-skibene. Skalk 4/59, 7-8. 

Crumlin-Pedersen, Ole 1959: Vikingeskibe i Roskilde. Søens Verden 1959-60/2, 53-63. 

Olsen, Olaf & Crumlin Pedersen, Ole 1959: Arkæologi under vandet. Nationalmuseets Arbejdsmark 1959, 5-20. 

Olsen, Olaf. & Crumlin Pedersen, Ole 1958: The Skuldelev Ships. Acta Archaeologica 29, 161-175. Copenhagen.

Publications by the staff

A list of the publication Work of the Viking Ship Museum's staff. Far from being complete, this list is continuously being improved. Reviews are not listed.