Museer

Her er en liste over nogle af de museer der har udstillinger eller fund fra vikingetiden.

For amatørarkæolog Klaus Thorsen startede det i 1993 med fundet af en enkelt arabisk mønt af sølv. De følgende dage dukkede flere sølvfund op under metaldetektoren, indtil den til sidst fangede et signal dybere end pløjelaget. Med fingrene finkæmmede han jorden og fandt på den måde Pæregårdsskatten, et af Bornholms største sølvfund omkring 950 år efter, at den var blevet gravet ned mellem to tagbærende stolper i et hus fra vikingetiden. I dag kan man se skatten i museets udstilling sammen med andre fund såsom smykker og dragtspænder fra vikingetiden. Og har man mod på selv at prøve, hvordan en arkæolog arbejder, er der mulighed for det i aktivitetsrummet og på detektorpladsen.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Her kan man opleve vikingetiden på Djursland, bl.a. nogle hele og fine kar af norsk klæbersten, ofrede sværd, en sølvskat og en gravlagt viking fra gravpladsen Kumlhøj.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden 

Landsbyen Vorbasse har været udgravet af arkæologer gennem næsten 30 år. De mange fund af huse fra jernalderen og vikingetiden har dannet baggrund for teorien om den vandrende landsby i oldtiden: et hus bygget med træstolper sat i jorden holder maksimum 30 år. Når det var udtjent, byggede man et nyt hus i nærheden, og på den måde flyttede fortidens bebyggelser placering indenfor et relativt lille område. I dag er der ikke noget at se i Vorbasse fra vikingetiden, men landsbymiljøet er genskabt ved Vikingecenter Fyrkat. Knap 20 km nordvest for Vorbasse på Grindsted Museum er en del af genstandene fra udgravningerne udstillet.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden 

Traditionelt anså man Lindholm Høje for at være Aalborgs forgænger, men en række løsfund og arkæologiske undersøgelser har vist, at der på Bejsebakken i Aalborgs sydlige udkant lå en bebyggelse i vikingetiden fra ca. 700 til 1000. Da de ældste fund fra Aalborg netop er fra omkring år 1000, er det nærliggende at tro, at bebyggelsen på Bejsebakken udviklede sig til Aalborg. Det alderældste Aalborg kan man opleve 3 meter under det nuværende Aalborg i Gråbrødrekloster Museet.

Her kan man fra den travle gågade tage 1000 år tilbage med elevatoren ned gennem et årtusindes kulturlag – jordlag dannet af aalborgensernes affald gennem tiden. Bag to vægge af glas er stratigrafien blotlagt: Knogler og affald, som ikke er nedbrudt til muld, stikker ud fra jorden. Museet formidler historien om bl.a. vikingetidens markedsplads, som blev til Aalborg by i slutningen af 900-tallet. Blandt de udstillede genstande finder man også kraniet af en mand, som omkring år 1000 led en voldsom død – et blankvåben, økse eller sværd har efterladt et stort hugmærke, som kostede ham livet.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

På det lille fine museum i Bjerringbro kan man lære mere om livet i Gudenådalen. Her er fund fra vikingelandsbyerne i området udstillet, highlights er kopier af genstandene fra Mammengraven. Uden for museet er der etableret en runestenspark med kopier af 15 runesten, der er fundet i lokalområdet.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

De enestående arkæologiske fund fra Fyrkat, herunder også Vølvens grav, er udstillet på Hobro Museum, som ligger i byens ældste hus.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

 

I udstillingen af lokale oldtidsgenstande på Holstebro Museum får man indtryk af vikingetiden i Vestjylland – 15 km øst for Holstebro har arkæologer udgravet Trabjerg, en landsby fra vikingetiden, og ved Nørre Felding Kirke 8 km syd for Holstebro har man fundet et meget stort bebygget område. Genstandene fra begge udgravninger og flere andre giver et fint indtryk af livet her på egnen for mere end 1000 år siden.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Palisaden bestod af 1440 m med egeplanker, og var næsten så høj som tre fuldvoksne mænd tilsammen og dermed synlig for tilrejsende fra lang afstand. Det rejste sig for deres øjne, kongens anlæg, Jellingdynastiets hjemsted og kong Haralds forældres sidste hvilested. Ingen skulle være i tvivl om kongens magt. Harald Blåtand blev konge i en tid, hvor man ikke kunne vide sig sikker på at arve tronen. Nok var han søn af Gorm den Gamle og dronning Thyra, men hans magt og ret måtte slås utvetydigt fast.

Folk, som kom til Jelling, skulle imponeres og rammes af ærefrygt over Jellingdynastiets magt. I 2015 åbnede et nyt oplevelsescenter, hvor man kan gå på opdagelse i vikingetiden. Her fortælles historier om langbålet, man kan rejse som viking til Valhal, og der er fantastiske beretninger om guderne Thor og Odin og den nye gud Kristus.

Oplev Jelling

Børn og voksne får her en god fælles oplevelse sammen med de to store vikingekonger Gorm den Gamle og Harald Blåtand. Der er fundet meget få genstande i Jelling, men ved hjælp af digitale tricks bliver genstandene levende, og her må man gerne røre. Besøget kan afsluttes på den store tagterrasse, hvor man via digitale kikkerter kan bevæge sig tilbage i tiden.

På monumentområdet kan man fornemme dimensionerne af Danmarks største vikingeanlæg fra vikingetiden. Anlæget er genskabt som en gigantisk landskabsskulptur – smukke hvide søjler rejser sig her og der i 3-4 meters højde, hvor palisaden i sin tid stod rundt om gravhøjene og skibssætningen, som er markeret med store hvide betonflader. Her har Harald og Gorm gået rundt for mere end 1000 år siden. Området var afgrænset af den palisade, som arkæologerne fandt spor af ved udgravninger i 2006-07. Den danner en rombeformet ramme om monumenterne med en sidelængde på ca. 360 m.

Nordhøjen ligger lige i midten, hvor rombens diagonaler krydser hinanden og som deler området i fire ens retvinklede trekanter med sideforholdene 3 til 4 til 5. Et såkaldt pythagoræisk forhold. De to imponerende gravhøje på området tiltrækker helt naturligt opmærksomheden, præcis som det var tænkt af dem, der lod dem bygge. Nordhøjen er 8 m høj og 60 m i diameter. Den ligger midt i en 356 m lang skibssætning; den største man kender i hele verden. Det var sandsynligvis her kong Gorm blev begravet ved sin død i et kammer bygget år 958-59. Kammeret var 6,77 m i længden, 2,6 m i bredden og 1,46 m i højden.

I 1820 blev gravkammeret undersøgt, men man fandt stort set ingenting – den gravlagte var flyttet, muligvis ind i den bygning, der stod der, hvor kirken i dag står. På den anden side af kirken ligger Sydhøjen, opført omkring 970. Den er 10 m høj og 70 m i diameter og dermed Danmarks største høj fra vikingetiden. Man antog derfor, at det var her kongen var blevet begravet, men i dag ved vi, at højen er tom, og at den altid har været det.

Jelling Kirke er bygget omkring 1100, men fund viser, at her har ligget flere træbygninger inden, som alle er brændt. Arkæologiske udgravninger i 1970’erne afslørede en grav i gulvet på kirken. Den indeholdt knoglerne fra en mand på ca. 173 cm, som havde været ca. 35-50 år, da døden indtraf. Knoglerne var blevet gravlagt ca. 965, og det formodes, at det er selveste Jellingdynastiets grundlægger, Gorm den Gamle, som fandt sit sidste hvilested her. 

Jellingestenene

Mellem højene står de to Jellingsten. Den mindste sten er rejst af kong Gorm til minde om hans kone Thyra. På den store sten fortæller kong Harald om sin herkomst, praler af sine erobringer og forkynder sin kristning af danerne. Den store sten er hans og hans slægts dokumentation for grundlæggelsen af kongemagten i hele Danmark. Kong Haralds billedrunesten er nok den fineste kunstgenstand fra slutningen af vikingetiden. Den 2,43 m høje grå sten af gnejs med røde årer står på sin oprindelige plads præcist imellem de to store højes centre og syd for kirken, som dengang var en stavkirke. Kunstværket er dateret til ca. 965 og er udsmykket i Mammenstil.

Dette er et unikt stykke kulturarv, der blev optaget på UNESCO’s prestigefyldte verdensarvsliste i 1994.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Oven på resterne af Valdemar Atterdags bymur fra Middelalderen, midt mellem Esbern Snares Vor Frue Kirke og Vestborg fra 1100-tallet, ligger Kalundborg Museum. Her kan man gå på opdagelse i egnens fortid, ikke mindst de mange spændende fund fra udgravningerne af kongsgården ved Tissø.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Når hans ansigt flækkede i et grin eller en grimasse, blev de dybe vandrette riller, som var blevet slebet i hans fortænder, blottet. Og med sine næsten 190 cm og store kraftige hænder, har han virkelig været den store viking, som han kaldes på Kroppedal Museum. Man kan møde ham i filmen Vikingerne i landskabet og se hans jordiske rester, udgravet på den nærliggende Snubbekorsgård-gravplads, sammen med andre grave og genstande fra stedet udstillet på museet. I alt 120 grave fra starten af 800-tallet har man fundet fra gravpladsen, som i dag er en flad mark uden synlige spor efter vikingerne. I vikingetiden var gravene markeret med sten eller små gravhøje.

Hvis man går 200 m op mod hovedvejen ad Kroppedals Allé og drejer til venstre, vil man i et lille krat finde en lysning. Her er der med lyse stolper markeret et 30 m langhus, hvor en familie har boet sammen med trælle og husdyr engang i begyndelsen af 800-tallet – måske den store viking.

Vikingevej og -bro Tværs over Store Vejleådalen, i området mellem Kroppedal Museum og Vikingelandsbyen, opføres et 700 meter langt vej- og broforløb fra vikingetiden. Byggeriet startede i april 2017 og omfatter nøjagtige rekonstruktioner af hulvej, ris- og grenvej, svellevej og stenbrolægning og ikke mindst en nøjagtig, 100 meter lang kopi af Harald Blåtands bro over Ravning Enge ved Vejle. Med afsæt i vikingetiden vil man også kunne opleve levende og digital natur- og kulturformidling. 

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Københavnernes eget museum får ny adresse, når det i 2018 åbner dørene i Stormgade 18, i det indre København. I den kommende udstilling vil de nye og opsigtvækkende fund gjort under de store metroudgravninger være med til at fortælle historien om København i den sene vikingetid.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Selvom Køge Museum ligger i en fredet bygning fra 1600-tallet, så inviterer museets vikingetidsarkæolog “indenfor” i et hus fra vikingetiden. Her er udstillet noget så sjældent som fem stolper fra et hus, som kun er bevaret frem til i dag, fordi de er blevet genbrugt i en bro over Tryggevælde Å. Genstande fra udgravningerne af stormandsgården Toftegård, som ligger ca. 10 km syd for Køge på Stevns, er lagt i en stolpehulsmontre – udgravning af stolpehuller, er nemlig en af arkæologernes vigtigste kilder til viden om livet i oldtiden.

Her er mystiske guldgubber, som enten har haft en i dag ukendt religiøs og symbolsk betydning eller blot været en værtindegave fra gæster på besøg i huset. En pilespids, måske bevist lagt i stolpehullet, da huset blev bygget som en amulet for at beskytte huset og dets beboere mod ulykke. Skidt og møg, fejet sammen gennem 100 af år indeholder små glasskår, perler, potteskår og afgnavne ben fra et godt måltid mad – stort set det samme, som de fleste sikkert finder i dag, når de gør rent. Samlet set giver det alt sammen et godt indblik i, hvordan mennesker levede i vikingetiden.  

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

På museet i Rudkøbing kan man i udstillingen om Langelands fortid se genstande fra vikingetidens grave på øen: her er fornemt rideudstyr, forskellige typer af våben og bronzekar forarbejdet i ind- og udland. De er vidnesbyrd om Langelands strategisk placering i Øhavet og de tætte forbindelser til omverdenen. Højdepunktet i udstillingen er dobbeltgraven fra Stengade i Rudkøbing. Her ligger en stormand med en bagbundet, halshugget mand ved sin side. Tolkningen af fundet er, at den hovedløse kan have været stormandens træl, der efter at have tjent sin herre i livet også har fulgt ham i døden.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

På Lejre Museum kan man se en udstilling om Skjoldungerne, hvor man kan se de mange fund fra udgravningerne i Gl. Lejre. Her kan man komme tæt på den enestående sølvfigur af gudernes konge Odin siddende i sit højsæde Hlidskjalv med sine to ravne, Hugin og Munin, se offerfund af sølv og guld, og man kan lære mere om sagnkrigeren Beowulf. Udstillingen er delt op i tre overordnede temaer: I det første præsenteres publikum for kilderne – de skriftlige sagn samt de arkæologiske vidnesbyrd. Her er der mulighed for både oplevelse og fordybelse gennem brug af lyd, lys og film, og det er her, man får en introduktion til Lejreområdets historie. Det andet hovedforløb er udformet som et stort digitalt vægkort, hvor man aktivt kan søge oplysninger om monumenter og udgravninger i landskabet rundt om museet. I det tredje hovedafsnit kan den besøgende se museets arkæologiske skatte fra området.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Hvor den østlige del af Limfjorden møder Løgstør Bredning, og Hærvejen fra Viborg føres over til Vendsyssel, lå i den sidste halvdel af 900-tallet den største af Danmarks vikingetids ringborge, Aggersborg. Lidt længere vestpå, nord for Ålborg, lå en stor gravplads. I dag kendes den som Lindholm Høje. Den var i brug fra ca. år 500 til slutningen af vikingetiden eller lidt senere.

 

Lindholm Høje er kendt for sine mange grave og stensætninger. I dag ligger der et museum. Gravpladsen består af næsten 700 grave, men der kan have været mange flere. Gennem tiden er mange sten blevet fjernet. I 1800-tallet blev mange sten for eksempel slået til skærver til vejfyld. Ødelæggelserne gik hårdest ud over det område, hvor der lå vikingetidsgrave, og der er næsten ingen tilbage. Langt de fleste af de 700 grave, der stadig eksisterer, er fra slutningen af jernalderen - altså lige før vikingetiden. Hvor mange grave, der er ødelagt, er ikke til at vide.

I nærheden af gravpladsen er også fundet et par landsbyer fra vikingetiden. Her har arkæologer fundet mange genstande; både dagligdags genstande som hvæssesten, gryder og øser samt mere luksuriøse varer som drikkeglas og ædelsten. Måske er de rigeste fra landsbyerne taget til Ålborg for at købe varer som disse. Fund af arabiske sølvmønter fortæller i hvert fald om Lindholm Højes internationale handelsforbindelser.

Vi ved ikke, om folk i Ålborg blev begravet på gravpladsen på Lindholm Høje. Men ofte lå vikingernes gravpladser lidt væk fra byen og adskilt af vand; for eksempel vandløb som adskilte byen og gravpladsen. Måske har man begravet sine borgere på den anden side af Limfjorden - på Lindholm Høje.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

I Moesgaards udstilling om vikingetiden kan man komme på “opdagelsesrejse” med syv forskellige vikinger eller en arkæolog. Valget af rejseselskab afgør turen igennem de mange kulturer og samfund, som vikingerne kendte til – de hjemlige forhold i Aros’ røgfyldte, snævre gyder, gennem åbent vand og bælter til Norges fjelde eller på en flodrejse til det eksotiske Konstantinopel. I udstillingens første rum vælger man en genstand, der passer til karakteren. Den tager man med rundt i udstillingen, hvor den bruges til at starte et lydspor op, så man får vikingernes helt personlige fortællinger i øret, der passer til den valgte rejse.

Oldtidsstien

Museet er omgivet af 100 ha park, skov, åbne marker og strand. Igennem dette typiske østjyske landskab løber den ca. 4 km lange Oldtidssti, hvor man kommer med på en oplevelsesrig tur gennem oldtiden forbi rekonstruerede oldtidshuse og -mindesmærker. Turen slutter ved en omdiskuteret rekonstruktion af stavkirken i Hørning. Ruten er markeret med hvide sten med en rød plet, og skilte fortæller om de enkelte sights.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden 

 

I forhallen til museet står runestenen fra Malt, Danmarks mærkeligste runesten. Stenen blev fundet så sent som i 1987, hvor den stod på en skrænt lige nord for Kongeåen. Teksten er usædvanlig lang og kompliceret, med norske træk i sproget og rituelle besværgelser: “Således altid … fuþąrkhniastbmlR. Hvem er… asernes, hvem er. Vifred gjorde … efter …far. Kolfinn/Guldfinn skjulte glædesruner og evighedsruner … Hvem … Billing … Tule/Tole”. Besværgelsen futharken kender vi også fra andre sten. Hver gang en runolog tolker teksten, kommer de frem til nye resultater. Meget tyder på, at det er en gåde, som forbipasserende kunne bryde hovedet med at tyde.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Midt i Limfjorden ligger Mors. Øens museum er indrettet i Dueholm Klosters fredede bygninger fra 1370, som ligger i udkanten af Nykøbing M. Her finder man lokale genstande fra vikingetiden på Mors udstillet.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Netop vikingernes dagligliv i grænselandet har Museum Sønderjylland i Haderslev for et par år siden lavet en ny udstilling om, hvor et af de absolutte highlights er mankestolen fra Elstrup på Als. Desuden er der en rekonstruktion af et grubehus, en stammebåd og nogle fine gravfund med bl.a. et lille meget specielt krucifiks i sølv fra en kvinde begravet i en vognfading (vognkasse) omkring midten af 900-tallet. Museet har udviklet den gode app Oldtidsglimt, som man kan gå på opdagelse i hele området med. Under vikingetid og middelalder ligger der tekst, billeder og kort over vigtige fundsteder, bebyggelser, runesten og andre gode historier om og fra området.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Jagten på runesten på Randersegnen kan passende starte på museet i Randers, hvor ikke mindre end fem runesten er samlet. Den mest interessante af dem er Mejlbystenen, som kom til museet i 1882, da den var blevet fundet i et havegærde i Mejlby ca. 20 km syd for Randers. Efter sigende skulle den oprindeligt have stået på en gravhøj. På stenen, som dateres til slutningen af 900-tallet, står der: “Åne rejste denne sten efter sin søn Eskil, som fandt døden med Thore i Øresund”.

Det er første gang stednavnet Øresund optræder i skriftlige kilder. Ud over den ægte vare har museet også lavet en fantastisk animeret version af Mejlbystenen – den eneste af sin slags i Danmark. I et overraskende interaktivt show med lys og lyd bliver stenens historie genfortalt i en animation, der dramatiserer historien om Åne, der sendte sin søn Eskil ud på en fatal skibsfærd over Øresund. Her er en oldtidsudstilling med titlen Livet ved Fjorden, hvor vikingefund fra Randersegnen også indgår.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Midt i Odense ligger Møntergården, som er en del af Odense Bys Museer. I udstillingerne Fyn – midt i verden og Byens liv får man et indblik i Fyns og Odenses historie. I de smukt scenograferede udstillinger finder man bl.a. genstande fra Rosenlundgraven. Udstyret, som fulgte ham i graven, indeholdt blandt andet et af vikingetidens prægtigste sværdklinger – et Ulfberth-sværd.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

På Danmarks største kulturhistoriske museum, Nationalmuseet, finder man et sandt skatkammer af berømte og unikke fund. Her kan man fordybe og fortabe sig i timevis på en rejse tilbage til vikingetidens mennesker og de ting, de omgav sig med. Giver man sig tid til at gå gennem flere af udstillingerne, får man den samlede Danmarkshistorie, som vikingerne er en del af – det lange stræk fra stenalder frem til i dag. Museets historiske rødder rækker tilbage til Det Kgl. Kunstkammer, hvis store samling af rariteter såsom malerier, etnografiske genstande, våben og oldsager blev grundlagt af Frederik 3. omkring år 1650.

Skatte fra Vikingetiden

I dag vokser Nationalmuseets samlinger fortsat, blandt andet på grund af de mange genstande, som indleveres som danefæ. Hvert år laver Nationalmuseet en ny udstilling, som viser et udsnit af de mange danefæ-genstande, der bliver fundet af amatørarkæologer rundt omkring i landet. En af disse fund er en stor sølvskat. Med en hurtig bevægelse blev den tunge tøjbylt anbragt i hullet og dækket til. Først med den opgravede jord, så med et løst strøg af visne blade og kviste. Her ville den ligge sikkert … Men sølvskatten blev aldrig hentet igen af den person, som en dag i midten af 900-tallet gravede et hul i jorden for at gemme sine værdier. En rigmand eller måske en sølvsmed, som ikke fik mulighed for at vende tilbage. Sådan kan man forestille sig, at Duesmindeskatten endte i jorden.

I 2002 gav en amatørarkæologs metaldetektor et voldsomt udslag på stedet, og de 50 stykker sølv i form af bl.a. bæltespænder og -beslag blev gravet op. I dag er skatten blot et af de unikke fund fra vikingetiden, man kan se i udstillingen Danmarks Oldtid. Samlet er de en del af fortællingen om de begivenheder, som formede danskerne og den danske stat – om magten, udfærden, handlen og troen.

Ligesom vikingerne gerne placerede runestenene ved vejforløb, hvor mange mennesker ville passere forbi på deres vej, finder man i dag runehallen, hvor flere af Nationalmuseets gange krydser hinanden. Her træder Thorger, Nærve og Asråd frem fra fortiden. Gennem vikingernes kumler på runestenene får man et glimt af nogle af vikingetidens mest magtfulde mennesker.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

I forbindelse med etableringen af en ny naturgasledning mellem boreplatformene i Nordsøen og land, stødte arkæologer på en utrolig velbevaret vejbane fra vikingetiden over det sumpede terræn ved Søvig Bæk, ca. 20 km syd for Bork. Det er en af de ældste bevarede brokonstruktioner i Danmark. Vejbanen løber i nord-sydlig retning og har været en del af ruten langs den jyske vestkyst, ca. 15 km inde i landet. Det første vejforløb blev bygget i 761 af genbrugstømmer, antageligt fra nedrevne huse og hegn, som var fældet i 741. Vejbanen gennemgik større reparationer i 785 og 791. Den sidste udbedring fandt sted i 834, hvorefter anlægget må være blevet opgivet. Vejen bestod af bærende stolper, banket ned i undergrunden, og en kørebane af brede planker. Den har været ca. 3 m bred og 50-60 m lang – kun ca. 5 m har været en fritstående bro over åbent vand i åen. Omkring 100 stolper blev gravet op til nærmere undersøgelser, men gasledningen blev flyttet, så en del af stolperne også kunne blive stående til undersøgelser i fremtiden.

Ved broen blev der også fundet en mønt slået i Bagdad 771-72, men da den sikkert har været noget tid om at komme til Vestkysten, er det umuligt at vide præcis hvornår den blev tabt ved færdsel på broen. Der er intet at se på stedet i dag, men man kan se nogle af brostolperne udstillet på museet i Nymindegab. Her er genstandene fra udgravningen af den store vikingeboplads i Henne Kirkeby også udstillet.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Helligåndshuset fra 1400-tallet fungerede som sygehus og fattighus, og er et af de ældste bevarede huse fra middelalderen i Næstved. I dag holder Næstved Museum til i huset, og her kan man lære mere om hele Næstveds fortid. Vikingerne på Næstvedegnen befandt sig syd for den nuværende købstad, i bunden af Dybsø Fjord. I dag er pladsen kendt som Vester Egesborg, og den har utvivlsomt været blandt de største af denne type specialiserede værkstedspladser i Danmark i vikingetiden. Ikke mindst kan man i det rige fundmateriale se tydelige forbindelser til vikingernes store handelsmetropol i Hedeby. Genstandene er udstillet på museet. 

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden 

I en ny udstilling formidler museet Roskildes kulturhistorie og præsenterer fund og genstande fra den rige Roskildeegn fra stenalder til i dag. Særlige highlights fra vikingetiden er Gerdrupgraven og en lang række fund af smykkegenstande og redskaber fra museets undersøgelser bl.a. ved Vindinge og Kirke Hyllinge. Særlig interessant er resterne af en grav med en formodet troldkvinde, fundet i Trekroner. Den nye udstilling er interaktiv med digitale og moderne løsninger, der giver en sanserig oplevelse.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

“Hil de rejsende, en gæst er kommet hid!” Japke slår ud med hånden og vinker de besøgende nærmere. Hun er i færd med at tilberede friskfanget laks, mens hun fortæller historien om guden Thors fisketur. På vikingemarkedspladsen Ravnebjerg bliver alle budt velkommen på ægte vikingemanér. Kom tæt på fortidens verden af sæder og skikke i Sagnlandet Lejre, hvor markedspladsen summer af liv.

Man bliver inviteret med på en rejse tilbage til dagligdagen for over 1000 år siden. Et besøg i det smukke istidslandskab er samtidig en stor naturoplevelse og en rejse i tid og sted gennem rekonstruerede historiske miljøer, der også viser tiden før og efter vikingetiden. Her arbejder vikingerne med håndværk, tilbereder mad og handler, og indimellem finder de tid til våbentræning og kamp. Vikingernes grej og udstyr er rekonstruktioner af arkæologiske fund, og en del bliver fremstillet på Sagnlandets historiske værksteder.

Rekonstruktion af skibssætning

Kig ind, og oplev nutidens håndværkere og forskere arbejde med at rekonstruere stort og småt, og vær med til at tolke fundene og forstå vikingernes verden. Også i Sagnlandet Lejre bor de levende og de døde på hver sit højdedrag. På områdets højeste punkt har Sagnlandet genskabt en kopi af skibsstensætningen fra Gl. Lejre, der med sine 90 m har været Sjællands største.

Frivillige fra foreninger, virksomheder og Sagnlandets Venner deltog i projektet, som blev kaldt Danmarks største teambuilding, med at flytte de tonstunge sten på plads på samme måde, som man formoder vikingerne skabte de imponerende monumenter. En fornemmelse af ærefrygt breder sig. En hestehud, kraniet fra en urokse, amuletter, og korn fra årets høst er lagt ud i Sagnlandets offermose til guderne i håbet om, at de vil sende fremgang og gode tider. Her er genskabt en stemning, der får en til at tænke på Thietmars dramatiske beskrivelse af de store offerfester i Lejre, som fandt sted i den sidste del af jernalderen under sagnkongerne af Skjoldunge-slægten.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Als var et populært sted at slå sig ned i vikingetiden, og på Sønderborg Slot kan man se lidt om vikingernes liv på øen, bl.a. en grav fra Kettinggravpladsen.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Museum Tirpitz er bygget op omkring resterne af det bunkeranlæg, tyskerne etablerede som del af Atlantvolden under 2. Verdenskrig. Museet formidler dog meget mere end krigshistorie; man kan blandt andet finde ud af, hvordan Vestkystens beboere gennem tiderne, også i vikingetiden, har levet af og kæmpet med naturen og havet.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Trelleborg er den mest komplicerede, befæstede og velbevarede af de til dato fundne ringborge fra vikingetiden. Den blev opført i Harald Blåtands regeringstid i år 980 på en strategisk placering i landskabet, næsset mellem Tude Å og Vårby Å. Det var urolige tider, og på Trelleborg er der tydelige spor efter angreb og krig: pilespidser skudt mod borgen, afbrændte porte og massegrave med unge mænd, der døde i kamp.

Her kan man blive præsenteret for fortællingen om vikingekrigerens liv i kongens tjeneste og mærke vikingetiden på egen krop i det smukke naturområde. Her blev livet levet for mere end 1000 år siden af både krigere og de kvinder og børn, unge og gamle, som fulgte krigerne hertil. Hør også om lejesoldaterne langvejs fra, som gjorde tjeneste på Trelleborg.

Borgen

På et stykke land mellem Tude Å og Vårby Å anlagde Harald Blåtand i 980 den ringborg, som vi i dag kender som Trelleborg. Det var den første af vikingetidens ringborge, der ved et rent tilfælde blev opdaget: den lokale motorcykelklub ønskede at køre løb på volden i 1933. Stedet blev undersøgt arkæologisk inden tilladelsen kunne gives, og man indså hurtigt, at motorcykelfolket hellere måtte finde et andet sted.

I perioden 1934-42 blev borgen udgravet af Nationalmuseet. Som den eneste af ringeborgene har Trelleborg også en forborg og sporene af kamp – 19 pilespidser er fundet skudt ind i volden, og en af portene har været nedbrændt. 

Borgens opbygning

Der lå 16 huse indenfor den cirkulære vold og 15 mellem forborg og hovedborg. Husenes bærende stolper er markeret med betonstolper, så borgens arkitektur står tydeligt frem. Ikke mindst oppe fra volden, som er genskabt, er der en fantastisk udsigt over området. Overblikket giver en god forståelse for, hvorfor Harald lagde sin borg lige netop her: Trelleborg ligger på et næs, på tre sider beskyttet af åerne Tude Å og Vårby Å. 

Via Tude Å har man med al sandsynlighed kunnet sejle mellem borgen og Storebælt, der ligger kun 3 kilometer væk. Borgens 4. side var både dengang og i dag eneste adgang til borgen. Passagen til næsset var befæstet og beskyttet af en forborg med vold og voldgrav, så man ikke uhindret kunne komme til borgen fra fastlandet. Umiddelbart uden for forborgen er der i sommeren 2015 sat nye formidlingsplancher op.

Langhuset

Det første forsøg i Danmark på at rekonstruere et af vikingetidens huse kan ses ca. 200 m fra borgen. Hallen er bygget i 1942 ud fra den daværende tolkning af de fundne Trelleborghuse. Det har lodrette udvendige stolper, men i dag ved vi, at disse stolper var skråtstillede. Det til trods har huset haft en vigtig funktion som led i eksperimentalarkæologi og levende formidling.

Udstilling

Da udstillingsbygningen åbnede i 1995, blev de fleste genstande fra Trelleborg flyttet hertil fra Nationalmuseet. Seneste tilføjelse i udstillingen er det eneste skjold fra vikingetiden fundet i Danmark. Det dukkede op i forbindelse med en arkæologisk undersøgelse af åen i 2008.

Slagløse

 I området bag udstillingsbygningen er genskabt et landsbymiljø, hvor man kan få indblik i almindelige menneskers dagligliv i vikingetiden.  Landsbyen hedder Slagløse, og i højsæsonen og ferier er her aktiviteter for børn og voksne som krigertræning, bueskydning, smedje, vikingemad, vævning, historiske lege og andre sysler.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Meget tyder på, at guden Odin har spillet en helt særlig rolle i Vendsyssel. I museets samling finder man flere eksempler på fremstillinger af et hoved med kun et øje, Odins kendetegn. Et lille hængesmykke, et lerkar og to sten er alle udsmykket med et ansigt med mund, næsehule og øjne. Hvad der leder tanken hen på Odin er, at kun det højre øje er tydeligt vist, mens det venstre er gabende tomt.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

På Vesthimmerlands Museum kan man se sværdet fra Næsby, der på 60 år voksede med næsten 10 cm. Sværdet blev oprindeligt fundet ved udgravninger af en ryttergrav i 1951 nord for Livøvej i hjørnet mod Næsbyvej, Ranum. I 2011 fik arkæologer mulighed for at vende tilbage til gravpladsen og da viste det sig at et stykke af sværdet var blevet efterladt i jorden. Tilføjelsen betyder, at sværdet nu måler mere end 90 cm, og det er dermed et af de længste sværd fra vikingetiden.

Graven

Med sig havde den gravlagte stormand også sit rideudstyr, og analyser af metallet viser, at dele af det stammer fra Mellemeuropa, formentlig Sydtyskland, mens andre dele er mere lokale og stammer fra Midtjylland. Sværdet er blevet røntgenfotograferet, og her blev det afsløret, at klingen er stemplet med korstegn og bogstaver. Det er muligvis et såkaldt Ulfberht-sværd, en klinge af højeste kvalitet fremstillet i Rhinområdet. Rytteren fra Næsbys sølvindlagte stigbøjer kan have været en gave fra kongen, givet for at knytte bånd med den lokale elite.

Graven er fra første halvdel af 1000-tallet, oprindeligt anlagt som en gravhøj, men senere blev højen fjernet og et 100 m2 dødehus sat over graven – samme mønster som i de rige grave i Hørning og til dels Jelling. Efter 1000 år og med så få skriftlige kilder fra denne tid er det ikke muligt at sætte navn på de fornemme gravlagte personer, men man må jo gerne gætte. Og det er netop hvad de vesthimmerlandske arkæologer har gjort med krigeren i Næsby. Det helt unikke gravgods, gravens udvikling fra høj til kapel og placering på jord, som i den tidlige middelalder var kongens private ejendom, viser, at det må have været en person med en helt særlig social status.

Den formentlig mest magtfulde slægt i Nordjylland var Thrugotslægten, og den afdøde kunne meget vel være slægtens stamfar, Ulv Galiciefarer. Sværdet og dele af udstyret finder man på Vesthimmerlands Museum i Aars, hvor man blandt andet også kan se mønter slået i Ørbæk på Knud den Stores tid – Jyllands vigtigste møntsted i vikingetiden.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

I kælderen under Nordea på Skt. Clemens Torv, ligger et lille museum om vikingetidens Aros. Banken er bogstaveligt talt bygget oven på vikingernes by, så mens man fysisk går 3 m ned under jorden, føles det, som om at hvert trin er en rejse tilbage i tiden. Her kan man se vold, plankevej og grubehuse, hvor de i sin tid blev anlagt. Arkæologer udgravede grunden i 1963-64, og det var første gang, de for alvor fik et indblik i vikingetidens by. I udstillingen kan man lære mere om Aros, som byen så ud omkring 980 på Harald Blåtands tid.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Vikingemuseet Ladby er museet for Danmarks eneste kendte vikingeskibsgrav. Her kan man opleve det sted, hvor Ladbykongen blev stedt til hvile i sit skib udstyret med fornemme gravgaver for godt 1100 år siden. I museets udstilling findes de mange fund fra graven.

Gravhøjen er i dag genopført over skibet, og når man træder ind i højen, er det også et skridt 1100 år tilbage i tid. Omkring år 925 blev en vikingekonge gravlagt her i sit skib med heste, hunde og andet kostbart gravgods. Skibet er 22 m langt og 3 m bredt og har haft et dragehoved i forstavnen, hvorfra dens krøllede manke af jernspiraler er bevaret. Graven ligger små 100 m fra Kerteminde Fjords kyst.

Inde i højen kan man med appen Vikingekongens grav lade skibet rejse sig igen, og tage på en interaktiv opdagelsesjagt, hvor man får et spændende indblik i Ladbykongens verden og hans sidste rejse til Dødsriget Hel. Man kan også låne en tablet på museet. Der er ca. 300 meters gang fra parkeringspladsen til højen.

Skibsgravens mange prægtige og unikke genstande er udstillet i museumsbygningen 300 meter fra gravhøjen. I kælderen findes en 1:1-rekonstruktion af skibet. I det ligger den døde konge på sit leje med alt sit udstyr. Vikingemuseet Ladby har skiftende særudstillinger, der tager udgangspunkt i vikingetidens dragende univers.

Oplev Ladbymuseet

I sommeren 2011 gik museet i samarbejde med en professional bådebygger samt en gruppe bestående af 30 frivillige smede og bådebyggere i gang med at bygge en rekonstruktion af Ladbyskibet. En nøjagtig kopi af skibet står nu færdig, som i sommerhalvåret kan opleves ved skibsbroen, der ligger et stenkast fra højen. Herfra kan man også få indtryk af det helt særlige vikingetidslandskab, der omkranser Kerteminde Fjord og Kertinge Nor. 

I sommerhalvåret ligger en rekonstruktion af skibet ude på fjorden, så man ved selvsyn kan opleve, hvor stort et skib, vikingekongen ejede og siden blev begravet i. I løbet af sommeren er der løbende formidling af gamle håndsværkstraditioner, vedligehold og sejlads af det rekonstruerede skib. Man kan også deltage i en rundvisning, skyde med bue og pil og meget andet. Mens øjnene vænner sig til mørket, træder konturerne af skibet med sine 2000 jernnagler, de ofrede heste og ikke mindst det imponerende velbevarede anker af jern langsomt frem.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden